Symboly a zlatý řez

10.09.2013 10:23

Symboly a zlatý řez

„Symboly jsou stálé ve struktuře Univerza stejně jako v lidském duchu.“

John Michell

Přímky, trojúhelníky, kruhy, spirály, pentagramy, krychle, koule, pyramidy, kužele i Platónovy mnohostěny jsou symboly posvátné geometrie a patří ke stejné inteligenci jako hieroglyfy, runy či obrazce v obilí. Symbolika obrazová se dělí na 2 větve: jedna slouží k dorozumění a týká se věcí pozemských, druhá souvisí s duchovnem. Svou symboliku mají i čísla, barvy a tóny hudební stupnice.

Každý symbol má zvláštní význam, je jakoby obklopen světlem a vyzařuje světlonosnou energii. Zvuk je součástí světla, vinou se kolem sebe navzájem, neboť oba nesou informace. Pochopí-li člověk význam symbolu, pak symbol projeví svou sílu. Všechny posvátné předměty a tvary jsou nasyceny světlonosnými vibracemi – jakmile se tyto vibrace spojí s vědomím – jejich účinek se mnohonásobně zvětší.

Symbol má skryté síly, bez symbolů nelze existovat, celý lidský život je symbol a symbolika je všude kolem nás.

ZLATÝ ŘEZ

„Geometrie má dva poklady: Pythagorovu větu a zlatý řez. První má cenu zlata, druhý připomíná spíše drahocenný kámen.“

Johanes Kepler

Zatím co Pythagorova věta je všeobecně známá a seznamují se s ní žáci již na základní škole, pojem zlatého řezu ustoupil do pozadí a zmizel z učebních osnov. Tento tajemný kvocient o hodnotě 1,618… byl znám již stavitelům egyptských pyramid, později ho studovali Řekové: „ Rozděl úsečku na 2 díly tak, aby obdélník, jehož jedna strana je celá úsečka a druhá je jeden z dílů, měl stejný obsah jako čtverec nad druhým dílem“, zní úloha z Eukleidovy knihy základů. Úsečka je rozdělena tak, aby se její menší část měla k větší jako větší část k celku.

Zlatý řez a zlatý poměr je základem Vesmírného tvoření. Vše v přírodě i v nás je stvořeno v „božském poměru“ užívaném v dílech umělců antických a stavitelů katedrál. I naše planeta a Vesmír fungují na tomto božském principu vesmírné dokonalosti.

Pramen – https://www.volny.cz/zlaty.rez/diplomka.html

 

Posvátná geometrie

Posvátná geometrie je základním jazykem vesmíru. Podle jednoduchých zákonitostí posvátné geometrie je stvořena a uspořádána veškerá viditelná i neviditelná realita. Dělení buněk při mitoze, uspořádání atomů, molekul a prvků, oběžné dráhy planet, galaxie, šnečí ulita nebo květ růže.

Při studiu posvátné geometrie se začnou propojovat naše mozkové hemisféry. Pravá mozková hemisféra, které se připisuje intuice a tvořivost, jednoduše, bez analyzování registruje a vnímá realitu tady a teď takovou, jaká je. Levá mozková hemisféra analyzuje v čase i prostoru, rozlišuje včera dnes a zítra, a taky dobře a špatně. Pochopením a vnímáním posvátné geometrie, samotným kreslením, nebo jenom pozorováním jednotlivých obrazců dochází ke sjednocování polarit a začínáme vstupovat do vědomí Jednoty.

Mandala Stvoření v základních krocích

1. Bod. Bůh ve své neprojevené podstatě. Jednota. Vědomí.

2. Kruh. „Na počátku bylo Slovo.“ První projevení Boha, promítnutí vědomí do prostoru. Velký třesk. Stále ještě Jednota.

3. Vesica piscis. První den stvoření je zopakováním prvního projevu na hranici již stvořeného vytvořen druhý kruh a mezi nimi vzniká první tvar nazývaný Vesica Piscis (rybí měchýř). Je to jakési lůno universa. Ve trojrozměrném zobrazení je to čočka, skrze niž je světlo promítnuto do reality – „Budiž Světlo“. Vzniká dualita, svět Polarit.

4. Semeno života.Tvorba pokračuje stejnými kroky, vždy v nově vzniklých protnutích. Šestý den je dokončen první vír stvoření, prvních sedm kruhů. Obrazec je nazýván Semeno nebo také Zárodek Života.

5. Strom života. V Semeni je vždy obsažen celý Strom. Pradávný diagram, zobrazující Boží moudrost a fungování vesmíru je například součástí učení Kabaly.

6. Květ života. Expanzí tvoření vzniká další vír, další vrstva kruhů. Posvátný symbol Květ života je jedním z nejstarších grafických symbolů zobrazovaný ve všech kulturách po celém světě, v náboženstvích či v architektuře. Obsahuje sedm celých vzájemně se dotýkajících kružnic a býval ohraničen dvojitou kružnicí, další rozžšíření tohoto obrazce bylo dříve přísně střeženým tajemstvím.

7. Ovoce / Plod života. Epanzí o další řadu kruhů totiž vzniká symbol, ze kterého lze vytknout vzorec 13 celých kruhů. V něm lze již dobře nalézt základ geometrie celého vesmíru se všemi jeho poměry, zákonitostmi, vztahy a souvislostmi.

8. Metatronova krychle. V posvátné geometrii jsou křivky asociovány s ženským principem, a rovné čáry s mužským (Jin – Jang). Kombinací můžského a ženského, propojením středů všech 13 kruhů vzniká Metatronova krychle, jeden z nejdůležitějších informačních systémů v Universu, který obsahuje vědění o všech souvislostech světa.

9. Platónská tělesa. Zvýrazněním určitých čar lze v Metatronově krychli zobrazit všech 5 platónských těles: čtyřstěn, šestistěn – krychli, osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn. Jsou to tělesa, jejichž všechny strany, úhly a plochy stěn jsou stejné a jejich vrcholy se dotýkají povrchu koule. Jsou základem geometrie atomů, krystalů nebo virových partikulí. Jsou také spojována s jednotlivými živly: Čtyřstěn – Oheň, Šestistěn – Země, Osmistěn – Vzduch, Dvacetistěn – Voda. Dvanáctistěn – Éter, Prána, Jsoucno.

Fotka: Posvetna geometria

10. Mer-Ka-Ba: Čtyřstěn se v Metatronově krychli nachází hned dvakrát a vytváří tak obrazec nazývaný hvězdný čtyřstěn (v rovinném zobrazení je to Davidova hvězda). Energetické pole ve tvaru hvězdného čtyřstěnu se nachází kolem lidského těla, ostatních živých bytostí, ale také kolem planet a dalších vesmírných těles. Čtyřstěn otočený špičkou nahoru je tzv. mužský, sluneční a druhý otočený špicí k zemi je ženský, zemský. Toto energetické pole lze pomocí speciální meditace aktivovat, roztočit a tím vzniká Merkaba, neboli světelné spirituální tělo (světelný vůz duše), kterého lze využít k získání životní energie a možnosti astrálního cestování. (Mer = Světlo, Ka = Duch, Ba = Tělo).

 
 
  

 

Zlaté pravidloZlatý rez, alebo posvätná geometria.
Týmito výrazmi vyjadrujeme fakt, že všetko na zemi, v prírode, v ľuďoch i zvieratách je „vytvorené“ podľa tohto pravidla. Číselne vyjadrenie zlatého rezu je pomer o hodnote 1,618033…

 

V prírode sa vyskytuje vo forme Fibonacciho postupnosti : 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144… mozeme to vidieť všade, na šupinách ananásu, zrniečkach slnečnice, či šiške smreku.
Tento pomer je pre nás a náš ľudský mozog úplne prirodzený, lebo je v nás.
Od dávnych čias sa tento pomer využíval umelcami v architektúre, maľbe i sochárstve na dosiahnutie estetického a veľmi príjemného dojmu. V súčasnosti ho tiež môžeme vidieť aplikovaný hlavne vo fotografii,ale i v rôznych grafických návrhoch, reklamách – ako prvok, vďaka ktorému sa daná vec dostane lepšie do podvedomia ľudí.
 
Zlaté pravidlo</p><br />
<p>Zlatý rez, alebo posvätná geometria.<br /><br />
Týmito výrazmi vyjadrujeme fakt, že všetko na zemi, v prírode, v ľuďoch i zvieratách je "vytvorené" podľa tohto pravidla. Číselne vyjadrenie zlatého rezu je pomer o hodnote 1,618033...</p><br />
<p>V prírode sa vyskytuje vo forme Fibonacciho postupnosti - mozeme to vidieť všade, na šupinách ananásu, zrniečkach slnečnice, či šiške smreku.<br /><br />
Tento pomer je pre nás a náš ľudský mozog úplne prirodzený, lebo je v nás.<br /><br />
Od dávnych čias sa tento pomer využíval umelcami v architektúre, maľbe i sochárstve na dosiahnutie estetického a veľmi príjemného dojmu. V súčasnosti ho tiež môžeme vidieť aplikovaný hlavne vo fotografii,ale i v rôznych grafických návrhoch, reklamách - ako prvok, vďaka ktorému sa daná vec dostane lepšie do podvedomia ľudí.
 
    
 
 

 

Najdete tu takmer všetko o Posvetnej geometrii https://en.wikipedia.org/wiki/Tesseract

 

Tesseract – Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org

In geometry, the tesseract, also called an 8-cell or regular octachoron or cubic prism, is the four-dimensional analog of the cube; the tesseract is to the cube as the cube is to the
 

Física fractal del universo (2). TOTAL THEORY INNOVATION. Spiral black hole in hexagon.

www.youtube.com

Resumen visual de las teorías del físico suizo Nassim Haramein. Visión acelerada de la estructura fractal del universo. En el macro y en el micro cósmos, tod…

 

 

Zdroj : www.kruhy-v-obili.cz/?p=123

 

 

—————

Zpět