The War Against Cold Fusion - Heavy Watergate: Válka o studenou fúzi

21.05.2014 18:52

The War Against Cold Fusion - Heavy Watergate: Válka o studenou fúzi

USA, 2000, 46 min

Jak myslíte že funguje věda? Někdo objeví zajímavý fenomén, napíše o něm vědecký článek a následně se objevem zaobírají vědci. Pokud fenomén potvrdí, vstoupí vynález v obecnou povědomost. Tento koloběh však funguje pouze v případě, že vynález odpovídá stávajícím poznatkům. Pokud se ukáže, že jev podle stávající představy o zákonech fyziky nemůže existovat, prohlásí se za neexistující a je po problému.

—————

Zpět