TO, CO NĚKTEŘÍ UVNITŘ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI NĚJAKOU DOBU TUŠILI, SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ

07.09.2014 12:26

TO, CO NĚKTEŘÍ UVNITŘ LIDSKÉ SPOLEČNOSTI NĚJAKOU DOBU TUŠILI, SE STÁVÁ SKUTEČNOSTÍ

04.08.14   dr. Berrenda Fox

 

V současné době začínají vyplouvat na veřejnost skutečně šokující informace o tom, že posledních pět až dvacet let je lidská DNA vystavena extrémně rychlé mutaci ( jinými slovy to znamená, že mění nejen své parametry, ale dokonce i svou strukturu). Před několika dny byl k nám do redakce zaslán rozhovor s dr. Berrendou Fox, který zorganizovala redaktorka Patricie Resch. Dr. Fox jako jedna z prvních měla odvahu veřejně upozornit na fakt, že na zákl adě krevních testů část lidské populace vykazuje fatální změny ve struktuře DNA, jež zcela evidentně disponuje zcela novými řetězci.

Uvedený rozhovor předkládáme našim čtenářům v plné verzi.

-----------------------------------------

 

Patricie Resch: Doktorko Foxová povězte nám nejdříve něco o své odbornosti.

Dr. Berrenda Fox: Dobrý den. Jako vědec disponuji doktorátem z medicíny se specializací na molekulární fyziologii. Studovala jsem na Univerzitě ve Spojených státech, ale také v Evropě. Patřím do tzv. skupiny vědců "nového paradigmatu". V současné době pracuji v "Avalon Clinic"  v Kalifornii a spolupracuji se společností "Fox Television Network".

 

PR: Dobře. Povězte nám tedy, co se v této době na naší planetě děje a jakým způsobem jsou tím ovlivněny naše těla?

Dr. BF.: Vědecký svět již nějakou dobu pozoruje naprosto fatální a extrémně rychlý mutační proces, který zasáhl i lidskou bytost. Podle genetiků jsou soudobé mutační aktivity natolik závažné a intenzivní, že tu něco podobného od chvíle, kdy se život začal stěhovat z vody na souš, ještě nebylo. Před několika lety byla ohledně těchto zjištění pěkně v tichosti svolána do Mexico City v Mexiku utajovaná k onference předních genetiků světa. Hlavním tématem této konference byly bezprecedentní změny v lidské DNA. A co to všechno znamená? Právě nyní lidstvo prochází gigantickou evoluční změnou. Jenomže nevíme, v co se měníme.

 

PR: To, co říkáte, zní naprosto neuvěřitelně. Jak se lidská DNA mění?

Dr. BF: Jak jistě víte, DNA za normálních okolností disponuje dvěma vlákny ve formě šroubovice. My jsme ale zjistili, že u stále většího počtu lidí se začínají objevovat další vlákna ve formě šroubovice v duplicitní formě. Podle stávajících počítačových modelů se ukazuje, že mutační proces směřuje k inicializaci dvanácti vláken DNA místo stávajících dvou vláken. Když se na tento druh mutace podíváme očima třírozměrné geometrie, zjistíme něco neuvěřitelného.

Zjistíme, že tvarově se lidská DNA formuje do struktury krystalu, který se svou charakteristikou nejvíce přibližuje binárnímu tetrahedronu. Bohužel toho víme zatím jen velmi málo. Potvrdilo se, že mutační proces byl nastartován před pěti až dvaceti lety a že probíhá miliardkrát rychleji než za klasických evolučních podmínek. Bohužel nevíme, co tento proces nastartovalo, neznáme ovlivňující faktory, kterých bude zela jistě velké množství a nevíme ani, kam tento mutační proces směřuje.

Zjevně z těchto důvodů nejsou dosavadní zjištění veřejně prezentována, neboť vědecká komunita nechce lidstvo vyděsit něčím, čemu zatím dobře nerozumí. Nicméně neoddiskutovatelným faktem je, že na buněčné úrovni se lidé extrémně rychle mění. V současné době například pracuji se třemi dětmi, které aktuálně vlastní DNA se třemi vlákny.

Většina lidí, kteří jsou v současné době nositeli více vláknové DNA, to na sobě cítí. Prostě vědí, že se s nimi cosi děje. Podle všech dosavadních ukazatelů nabýváme přesvědčení, že se jedná o pozitivní mutaci, i když na fyzické, emocionální a mentální úrovni může být tento proces velmi náročný. Chápeme také, že celá řada osob si může tyto aktivity vykládat špatně. Může je totiž špatně chápat.

 

PR: Jsou děti, které disponují více vláknovou DNA, nějak odlišné od ostatních dětí?

Dr. BF: Tyto děti bezesporu vykazují fantastické schopnosti. Máme natočeny pohyby objektů po celém pokoji. Zaznamenali jsme případ, kdy došlo k naplnění prázdné sklenice perfektně čistou vodou, přičemž zdroj vody nebyl znám. Úžasné jsou telepatické schopnosti, které jsou také předmětem intenzivního výzkumu. Ale je toho mnohem, mnohem více. Z počátku jsme měli zcela vážně dojem, že máme před sebou jakési napůl lidské a napůl andělské bytosti.  ( Jak jsme byli informováni, nemá tato proble matika nic společného s tzv. "fenoménem indigových dětí", pozn. red.). To je ovšem pouze zdání. Jde o lidské bytosti se vším všudy. Mnohé se v plné intenzitě projeví během několika následujících desetiletí.

 

PR: Takže jak to tedy je? Vámi zmiňované mutační změny DNA se týkají pouze dětí?

Dr. BF: Ne, to rozhodně ne. Podle dat, jež máme k dispozici, se zmiňovaný mutační faktor teoreticky týká každého, kdo je narozen po roce 1940 - 1945, ale na jakékoliv závěry je v tomto ohledu ještě příliš brzo. Proces genetické mutace je přísně individuální a ukazuje se, že u každého lidského jedince bude průběh přísně individuální povahy.

Na druhou stranu jsme přesvědčeni o tom, že již další generace člověka by měla mít v dominantní míře standardně o jedno vlákno více. Předmětný proces změn se nejvíce dotýká imunitní a endokrinního systému. To je také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodla pracovat ve výzkumu imunologického testování a terapií.

U mnohých dospělých jedinců, které jsem testovala, se další spirála DNA teprve vytváří. Tito lidé procházejí velkým množstvím různých velkých posunů v jejich vědomí, ale i v jejich fyzických tělech, neboť všechno je se vším spojeno. Podle našich dosavadních názorů jsou mutační procesy lidské DNA spojeny s podstatně většími a nám zatím neznámými procesy změny v prostředí naší planety. Velmi často se v poslední době například hovoří o změnách magnetického pole Země a podobných jevech.

 

PR:  Dobře. Takže víme v současné době, co způsobuje změny uvnitř DNA v těle člověka, který se narodil s klasickými dvěma vlákny DNA?

Dr. BF: Jak jsem již řekla, my to v současné době nevíme a zcela jistě ještě nějakou dobu vědět nebudeme. Máme ale k dispozici celou řadu užitečných pomocných markérů, prostřednictvím kterých můžeme usuzovat a dedukovat. Máme podezření, že se na aktivním procesu mutace lidské DNA mohou podílet některé druhy virů. Mezi lidmi a laiky je zakořeněna představa, která viry nutně spojuje s něčím negativním. Ve skutečnosti viry nemusí být nezbytně špatné.

Viry žijí pouze v živých tkáních a existuje specifická skupina virů, kterým říkáme "DNA viry". Mězi ně patří například "virus Epstein-Barrové" nebo "virus Herpes 6", které jsou schopny měnit buněčnou strukturu. V tomto ohledu bych chtěla upozornit na to, že retrovirus "HIV" nepatří do skupiny "DNA virů". Víte, co je zajímavé? V poslední době evidujeme poměrně výrazný vzestup přítomnosti právě "viru Epstein-Barrové" a "viru Herpes 6". Podle našeho názoru to nemůže být pouhá náhoda.

Většina osob, která prochází mutačním procesem v rovině DNA, prochází změnami i v každodenním životě. Tito lidé mění způsob uvažování, hodnotový žebříček, vstupují do zcela nových profesí, nebo přinejmenším odstartují zcela nový způsob života. Velmi často se v poslední době setkávám s podobným názorem lidí, kteří si všímají velmi rychlých a veskrze pozitivních změn sami u sebe, ale i u blízkých osob kolem sebe.

Na druhou stranu, je potřeba přijmout fakt, že jmenovaný proces změn vystavuje dotyčného jedince podstatně větším energetickým nárokům. Proto se tito lidé mohou v posledních letech nebo měsících cítit až chronicky unaveni. Mohou mít větší potřebu spánku. Může u nich docházet ke střídání nálad a vůbec emocionální složka osobnosti může vykazovat větší labilitu.

Je také potřeba mít na mysli, že celý proces probíhá přirozeným způsobem, nezávisle na tom, co chceme, nebo nechceme. Jednoznačně je řízen vyššími přírodními principy. Ale jak říkám, víme o tom zatím ještě velmi málo. Navíc jsou všechna tato fakta oficiálně zatím ještě ve fázi utajování. Někteří z nás jsou však přesvědčeni o tom, že by člověk měl znát pravdu.

zdroj: www.matrix-2001.cz

—————

Zpět