Týdenní meditace Marko Pogančíka

06.11.2012 19:51

 

Zdravím vás přátelé, od nynějška budu překládat/uvádět na webu "cultura" týdenní meditace pod linkem:

https://www.cultura.cz/inspirace/tydenni-meditace

 

Vy, kteří budete mít o ně zájem, si je můžete zkopírovat a přeposlat dále.

Meditace jsou postupně překládány a řazeny podle aktuálnosti shora

(nejnovější) dolů (starší).

 

Jan

Zdroj : www.cultura.cz/inspirace/tydenni-meditace

 

 

 

Týdenní meditace

Tak, jak se blížíme k vyvrcholení změny času, jsme  stále častěji svědky, že bytosti, vtělené i neviditelné, ale také ty jež jsou součástí našich vlastních osobností, nemohou následovat aktuální změny. Jsou chyceni ve starých strukturách času a prostoru, vnímají změny jako hrozbu, ztratili orientaci a jsou všude ve starých vzorcích. To představuje nebezpečí, že tyto bytosti padnou v současném vývoji dolů a objeví se v nové Době jako protichůdné síly.

PŘEDMLUVA MARKO POGAČNIKA

 

Konec roku 2012 se blíží a s ním i důležitá hranice na cestě planetárních změn. Procesy transformace zesílí. Mám pocit , že existuje mnoho věcí, které je třeba vyjasnit před koncem roku 2012. Mám na mysli především věci operující za scenérií projeveného života, ty, na tzv. kauzální úrovni. To je důvod, proč navrhuji na poslední dva měsíce roku rozšířit

meditace měsíce o meditace na týden.

 

Zde je meditace Martina Krausche pro týden začínající úterým 30.října. Pak bude následovat 6.listopadu meditace vytvořená mnou.

 

Máte-li návrhy týkající se těchto posledních týdnů roku 2012, tak je pošlete prosím na tyto dvě adresy:

marko.pogacnik1 @ siol.net

martin@krausch.at

Všechno nejlepší k nyní a budoucnost! Marko Pogacnik

 

ZNOVUZPRACOVÁNÍ TRAUMAT

 

Přechod na nový vícerozměrný prostor znamená, že všechny minulé traumata musí být znovuzpracovány na osobní i na kolektivní úrovni. Nemůžeme nést staré vzory napříč skutečnosti nového prostoru a času. Cirkulace uvnitř nové úrovně reality, by mohly otrávit veškeré stvoření.

Účelem navrhované meditace je přoměnit a recyklovat tento druh vzorů, pokud se nějakým způsobem objeví ve vašem osobním nebo kolektivním životě. Pokud zde je záměr znovuzpracovat energii a kvality zmražené v takových vzorech, najděme cestu, aby se jejich přítomnost stala známou. Sledujte znamení a pak pracujte na jejich znovuzpracování. Navrhuji dvě možné cesty. Mohou být samozřejmě použity i mimo rámec tohoto týdne.

 

 

Pro osobní nežádoucí vzory:

• Dávejte pozor když budete umisťovat nežádoucí vzor do přední části vašeho solárního plexu.

 

• Nechte vzor chvíli cirkulovat kolem vašeho solaru plexu. Na této úrovni vypadá sluneční plexus jako vodní turbína pracující na rozpouštění daného vzoru.

 

• Poté veďte rozpuštěný vzor přes páteřní oblast (tj. kauzální úroveň) k Vaší kostrči. Při pohybu přes páteřní prostor  si buďte vědomi síly milosti zde soustředěné, aby provedla tak rychlý transformační proces, jak je to jen možné.

 

• V oblasti kostrče, byste si měli představit jasnou a v nekonečnu soustředěnou fialovou barvu.

 

• Veďte proud rozpuštěného vzoru tímto bodem (to je portál!) do

koupele pravěkých sil stvoření. Znovuzpracování je hotovo. Radujte se!

 

 

Pro kolektivní destruktivní vzory

• Začněte soustředěním se ve svém srdečním centru zářícím jasnou přítomností.

 

• Dávejte pozor na destruktivní vzor, ​​který se vyzývá vaši pozornost takovým způsobem, že lze předpokládat chtění jeho recyklace (tj. dohodnuté buď v duchovním světě nebo jiném odpovídajícím světě).

 

• Nechte jej objevit se před vámi jako kvalitu nebo některý z jeho symbolů.

 

• Vydejte se k němu s otevřeným srdcem a tlačte jej zepředu směrem k  (skrze?) jasnou, v nekonečnu koncentrovanou fialovou barvu umístěnou v zadní části prostoru páteře.

 

• Jak budete tlačit vzor dozadu k té fialové barvě, stane menší a menší, až  je tak malý, že může přeplout přes fialový mikro-portál.

 

• Na druhé straně portálu jsou bytosti odpovědné za další proces recyklace. Důvěřujte jim, aby vedli proces ke zdárnému konci.

 

PODPORA PROMĚNY ČASU

 

Tak, jak se blížíme k vyvrcholení změny času, jsme  stále častěji svědky, že bytosti, vtělené i neviditelné, ale také ty jež jsou součástí našich vlastních osobností, nemohou následovat aktuální změny. Jsou chyceni ve starých strukturách času a prostoru, vnímají změny jako hrozbu, ztratili orientaci a jsou všude ve starých vzorcích. To představuje nebezpečí, že tyto bytosti padnou v současném vývoji dolů a objeví se v nové Době jako protichůdné síly. Touto meditací, chceme podpořit tyto bytosti, aby se vrátili do průběhu změn a mohli se na nich aktivně podílet. Tím také podporujeme proces transformace do nové doby jako celku.

 

• Soustřeďte se na váš pupek. Vykročte skrz něj, jako přes bránu do chrámu své vnitřní krajiny.

 

• Rozhlédněte se kolem sebe a pozvěte bytosti, které jsou zachycené ve starých strukturách, aby se vám ukázali. Možná, že se objeví jako z kamene, vyschlé, nebo nějakým jiným způsobem postižené v jejich schopnosti pohybovat se.

 

• Obraťte se na bytost, která vás přitahuje nejvíce. Zeptejte se jí na svolení podporovat ji. Respektujte její odpověď. Pokud není připravena, obraťte se na jinou.

 

• Když bytost svolí, zvedněte ji do prostoru svého srdce. Spojte se s ní přes paprsek lásky vašeho srdce, který obsahuje kvalitu nové doby. Dívejte se, jak paprsek rozpouští kámen - jeho strukturu a zatvrdnutí a bytost získává schopnost pohybovat se krok za krokem.

 

• Vyzvěte ji aby se protáhla a pohybovala.

 

• Zpočátku se bude cítit nestabilní. Vezměte ji za ruku a udělejte (společně) nějaké kroky.

 

• Povzbuďte ji, aby našla svou cestu. Doprovoďte ji na nějakou dobu, dokud se bude cítit natolik bezpečně, že půjde sama.

 

—————

Zpět