Ukázka z knihy: EDUARD TOMÁŠ 999 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ NA CESTĚ POZNÁNÍ

08.03.2017 19:25

Kéž jsou všechny bytosti šťastni....:o))

 

 

Ukázka z knihy: EDUARD TOMÁŠ 999 OTÁZEK A ODPOVĚDÍ NA CESTĚ POZNÁNÍ

 

 

(6) 

Nevím, jak se dokonale a úplně odevzdat Bohu. Kdy už mi to konečně půjde?

 

Až budeš opravdovější. To znamená, až tvá touha po Pravdě bude větší než po světě. Ale ani teď si nepřipouštěj, že ti to nejde. Člověk může těžko kontrolovat svůj vlastní pokrok.

 

(7)

Jak pomáhá guru do nitra?

 

Dostředivou silou tvého vlastního Já, to jest Milostí. Guru je Já Je tato Milost patrna, poznám ji?

Až bude třeba, abys ji poznal, tak ji poznáš, pamatuj si jen, že působí nepřetržitě, ve dne i v noci.

 

A co je odevzdanost?

 

Naprosté individuální úsilí s předáním vedení Milosti boží.

 

Jak najdu tuto Milost?

 

I když je stále zde, musíš o Ni prosit s velkou oddaností k Pravdě.

 

Co je to oddanost?

 

Cílená odevzdanost, láska a důvěra, a to bez výhrad.

 

(8)

Co jsou myšlenky?

 

Pohyb mysli. Myšlenky existují pohybem mysli.

 

A co když mysl přestane existovat?

 

Nemůžeme říci, že přestane existovat, ale že se stane Čistá, čirá, naprosto klidná; pak je Poznání.

 

Úplný klid mysli je tedy Poznání?

 

Ano, proto se doporučuje jednobodovost mysli, aby se už mysl nerozbíhala, ale stáhla se do jednoho bodu, což je nutno rozlišovat od koncentrace najeden bod. Když je stažená do jednoho bodu, mysl se nepohybuje.

 

(9)

Když vpravdě existuje jen jedno Já, které já pátrá v átmavičáře po Poznání?

 

Odpověděl sis sám. Když je jen jedno Já, může pátrat po sobě jen ono samo. Malé já je klam; je to iluze způsobená těkavostí mysli (myšlenek). Velké Já je jediným bytím světa. Rozplynutím iluze v Pravdě zaniká iluzivní mysl (myšlenky) a tento zánik myšlenek je Poznání Já.

 

(10)

Co z toho budu mít, když pochopím sám sebe?

 

Pochopit sama sebe znamená naučit se milovat jiné jako sama sebe.

 

(11)

Je dobře opakovat jako mantru: nejsem toto tělo?

 

Je dobré to vědět, hlavní idea je v hledání pramene myšlenky já.

 

Jak jej najdu, átmavičárou?

 

Třeba, je to rychlá cesta. Když se ti myšlenka “já“ začne rozplývat a ztrácet, jsi už blízko jejího Pramene. Nepovol v soustředění, prohlub odevzdání do nej vyšší míry a zastav dech. Pramen tě pohltí. Co potom zbyde, když přestane úsilí a už ani není možné, je ONO. Ale není to nic tobě cizího, jsi to TY sám.

 

(12)

Kdy skončí klam tělesnosti?

 

Třeba hned, jen když se přestaneš považovat za tělo.

 

(13)

Jak se zbavím vásan? Stále mě ruší v meditaci.

 

Zjisti, komu se objevují a udrž se v tom.

 

Jiná cesta není?

 

Je, ale všechny trvají déle a přitom se při nich vytvářejí další závislosti.

—————

Zpět