Ukázka z knihy Ovlivňování reality VIII., Úvod str. 11-13:

20.11.2014 22:44
Ukázka z knihy Ovlivňování reality VIII., Úvod str. 11-13: 


Kdysi v dávných časech byli všichni lidé tvůrci, protože věděli, že realita má dvě strany – fyzikou a metafyzickou. Tvůrci viděli a chápali podstatu zrcadlového světa. Uměli vytvářet svoji skutečnost silou myšlenky. Ale to netrvalo dlouho. Vnímání tvůrců časem definitivně uvázlo v materiální skutečnosti. Přestali vidět a ztratili sílu. Ale vědění nikam nezmizelo. Dorazilo do našich časů z hlubin tisíciletí. 

Mágové starých časů, ovládající vědění, byli schopni silou myšlenky ovládat realitu, protože realita se formuje v prvé řadě jako odraz vědění v zrcadle světa. Obyčejným lidem, jejichž vědomí je sevřeno rámcem materiálního světového názoru, zbývá jen klanět se vymyšleným bohům a spoléhat na služby astrologů a věštců. 

Jestliže se nechcete spokojit s náhražkou budoucnosti, do níž, podle ujišťování věštců, lze nahlédnout, a hodláte tvořit svůj osud svojí vůlí, dosáhnete všeho. Transurfing, pozůstalé vědění o tom, jak řídit skutečnost, vám pomůže. 

Nebudou žádná kouzla. Magie jako takové neexistují. Je jen vědění – znalost principů zrcadlového světa. Toto vědění leží na povrchu. Je tak jednoduché a obyčejné, že podle všech kánonů nemůže být „kouzelné“. Ale přece i Aladinova lampa vypadala jako obyčejná stará plechovka a kalich Grálu nebyl zlatý. Všechno velké je nevýslovně prosté, nepotřebuje se přikrášlovat ani skrývat. Naproti tomu prázdné a neužitečné se vždy ukrývá pod závojem významnosti a tajemství. 

Magie, zbavená pohádkových atributů a včleněná do denního života, se přestane vztahovat na oblast mystického a záhadného. Kouzelnictví ztrácí svou uzavřenou tajemnost, pokud najde místo zde, v každodennosti. Ale celý půvab této transformace spočívá v tom, že se v každodennosti přestává jevit jako obyčejná a mění se v neznámou skutečnost, kterou je možné řídit. A k tomu je třeba zachovávání určitých pravidel. 

V této knize je podán soubor základních principů řízení skutečnosti. Principy transurfingu jsou založené na dvou základních kategoriích – myšlence a jednání. Tyto kategorie, které se odrážejí v duálním zrcadle naší doby, plodí své protiklady. Tak se na obou stranách duálního zrcadla objevují: rozum (logika) a duše (srdce), jednání (vnitřní záměr) a pasivita (vnější záměr). 

Motivace, jednání a myšlení mága musí být v těchto čtyřech stranách vyvážené. Rozum a jednání se vztahují k fyzickému světu duše a pasivita k metafyzické skutečnosti, která je ale neméně objektivní. Bereme-li v úvahu jen jednu stranu duálního světa, skutečnost se nepodřídí. Materialisté se zabývají tím, že překonávají překážky, které si sami vytvářejí. Idealisté žijí v oblacích a snech. Jedni ani druzí nedokáží řídit skutečnost. Vy se to naučíte. 

Neznáte-li principy transurfingu, můžete absolvovat kurs řízení skutečnosti za 78 dní. Je nutné ráno pročíst výklad jednoho principu a v průběhu celého dne se řídit tím, co je tam napsáno. Druhý den použít následující princip, ale nezapomenout při tom praktikovat i ten už osvojený. Je to ovšem poměrně zdlouhavý proces, ale zato nejefektivnější, protože řízení skutečnosti je především praxe. 

Používejte principy tak, jak vám napovídá intuice. Důvěřujte své intuici. Mnoho zdaru!

—————

Zpět