Utajené efekty - brány vnímání

16.09.2012 14:36

 

Utajené efekty - brány vnímání

 

odkaz :www.youtube.com/watch?v=g2_8191-UZY&feature=related

 

Spolu se všemi konspiracemi je zřejmě jednou z nejzásadnějších utajení starých i nových znalostí o povaze reality jako takové, která se jeví být mnohem fascinující než je někdy člověk ochoten uvěřit. A v tomto směru je strach mocnou zbraní elitních skupin, protože pokud bereme realitu jako něco vnějšího z prostoru,který vnímáme zrakem jako vnější, pak na nás má strach velký vliv.
Mesiášové svoje pojetí tohoto poznání často zneužívají k získání vlivu řešit problémy světa, nicméně toto poznání je individuální, každého cesta životem je unikátní. A skutečná pravda možná bude vždy kompletně neprozkoumaným mystériem.
Líbí se mi optimistické pojetí světa jako magického mystéria jako náplast na paranoidní svět spiknutí zlých sil. Možná, že přesně to Ilumináti chtějí, abych udělal, ale možná že nejsou tak mocní s božskou mocí, jakou asi chtějí nás donutit věřit, že mají. Mám dojem, že přístup alarmismu lidí jako Alex Jones, kteří beztak mohou být vládními agenty, vědomě či nevědomě, jen selektivním šířením pravdy vést lidi k depresím a strachu z budoucnosti i třeba dokonce občanským nepokojům. Pokud je ale život smrtí nekončícím mystériem, pak se jeví pravděpodobnější, že za vším je jakýsi dobrodivý Stvořitel, který inteligentně nadesignoval tento vesmír či jeho principy, protože ty se jeví navrženy nějakou inteligencí. Nějakým vědomím. A smrt má pro náš život velmi unikátní povahu, protože je ohrožením, rozplynutím našeho ega, a proto nás děsí ztráta rozumu a identity, ale denně ji zažíváme, když usneme. Ocitneme se v našem světě, který dokáže vypadat stejně reálně a hmatatelně jako ten v bdělém stavu. Je o to méně skutečný nebo i bdělý stav je sen, ve kterém si vytváříme tento svět? I pokud se zde myšlenky projevují i pomaleji, což dává iluzi pevnost a nezávislosti vnějšího světa na vnitřních myšlenkách. Nabývám dojmu, že budoucnost pro sebe můžeme ovlivnit samotným druhem zájmu, a pokud jsou to FEMA koncentráky, pak možná takovou budoucnost nevědomky pro sebe přivoláváme? Zatímco teoreticky existují alternativní reality, mezi kterými denně svými pocity přecházíme. V jedné realitě je svět barevnější, vzduch lépe voní, a při depresivní náladě se vše zdá spíše fádní, šedivé, bez náboje, i se dějí jiné věci. Někdo se nás snaží přesvědčit, že jsme bezmocní, pokud se například zhroutí ekonomický systém a nastane chudoba, ale tak to zřejmě není. Někteří vědci dokonce na sobě prokázali, že je možné s vhodnou meditací žít bez jídla. Film Secret/Tajemství tyto koncepty přináší v poměrně satanistickém hávu, že vesmír plní přání. Ale tak jednoduché to není, aby člověk mohl konzumovat duchovno a vybírat si realitu jako z katalogu. My si zřejmě nevytváříme realitu, ale měníme způsob, jak interpretujeme pole elmag. energií, kde se nacházíme, a to je provázáno s imaginací jiných do kolektivních halucinací/snu tohoto světa. A s přetrvávajícím mystériem.

—————

Zpět