Utajované skutecnosti 5 způsobů, jak vyrobit pacienta a jak se tomu bránit - Tomáš Kašpar

06.11.2014 23:40
www.nespechejtedorakve.eu
1
Utajované
skutecnosti
5 způsobů,
jak vyrobit
pacienta
a jak se
tomu bránit
ˇ
To m á š Kaš par
www.nespechejtedorakve.cz
www.nespechejtedorakve.eu
2
TAKTIKA UTAJENÍ - MIMIKRY
Brazilskou džunglí, podél toku Platy,
postupuje malá vědecká výprava, vedená
Otakarem Batličkou. Počáteční nesmělost a
úzkost nezkušených členů výpravy časem
ustupuje, takže se odvažují k malým, osamělým
výletům do džungle. Dr. Warner však svojí
lehkovážností dělá Otakarovi starosti.
„Doktore, nevzdalujte se od výpravy, mohlo by
se vám to vymstít“, varuje mladíka. Chemik si
však varovná slova nebere k srdci.
Následující večer Otakar zjišťuje, že jeden
člen výpravy chybí. „Kde je doktor Warner?“
Nikdo neví. Nezbývá, než ho hledat.
Otakar se tiše vydává po jeho stopách a brzy
se k hlučnému doktorovi neslyšně přiblíží. Vidí
doktora, jak s dětinskou radostí pobíhá od
jedné rostliny ke druhé, čichá ke květům a trhá
je, až jich má plnou náruč.
„Ach, jaký nádherný květ!“ zvolá pojednou a
rozběhne se porostem k vyvrácenému kmeni, z
něhož vyrůstá chomáč zeleně. Uprostřed září
pestrý kotouč, jehož křiklavě červená barva se
ostře odráží od černobílého podkladu. Doktor
přistupuje ke kmeni a vztahuje ruku po květu.
Otakar bleskově hází pušku k líci a pralesem
práskne výstřel. Nádherný květ je smeten z
kmene doslova mladíkovi pod rukou. Ten
nadskočil leknutím. „Co je to za hloupý -
hloupý žert, pane…?“ koktá rozčileně.
„Nyní si můžete ten nádherný květ sebrat,
vy zelenáči. Už je mrtvý. Jmenuje se la
banderra - korálovec!“ (jeden z nejnebezpečnějších
jedovatých hadů).
[převyprávěno z knihy Na vlnách odvahy a
dobrodružství, %&'(]
Zlo má mnoho tváří. Která je nejnebezpečnější?
Když na mě útočí zuřivý pes, vím co mě
čeká a vím, co mám dělat, abych tomu zabránil.
Pokud se však korálovec „tváří“ jako
nádherný barevný květ, který láká svou krásou
k přivonění, je mnohem těžší poznat
nebezpečí. To vyžaduje mnohem větší znalosti
a zkušenosti.
Když na vás zaútočí násilník, víte co vám
hrozí a co dělat, abyste tomu zabránili.
Pokud se k vám však přiblíží krásná dívka a
přátelsky si s vámi bude povídat, aby vám
přitom nenápadně ukradla peněženku, je
mnohem těžší rozeznat nebezpečí.
Existuje však mnohem větší nebezpečí. A to
dokáže připravit jenom člověk - žel díky
zneužití své inteligence.
Zločinci přišli na to, že musí postupovat
mnohem chytřeji, nemají-li být smeteni jako
Hitler. Co takhle získat vaši důvěru? Stát se
vašimi přáteli? Nebo dokonce dobrodinci?
Co kdyby vám někdo tajně vyrobil problém
a potom za vámi přišel jako váš přítel a pomohl
vám problém vyřešit? Sláva našemu dobrodinci!
Nejnebezpečnější nepřítel je ten, kterému
důvěřujeme, kterému jsme zavázáni a kterému
dokonce děkujeme za to, že mu můžeme
zaplatit za vyřešení způsobených problémů.
Jak odhalit takové lidi? Jak se jim vyhnout?
To je velmi těžké a proto dnes ze všeho nejvíc
potřebujeme moudrost a informace.
Jednu velmi moudrou radu dal lidem už ve
starověku Ježíš: „Poznáte je podle ovoce.
Můžete snad z bodláků sklízet hrozny? Dobrý
strom nemůže nést špatné ovoce a špatný
strom nemůže nést dobré ovoce.“
Budeme-li sledovat výsledky a důsledky,
uvidíme pravdu.
V roce 1900 prakticky neexistovala alergie,
astma, infarkt byl téměř neznámý, rakovinu
měli 3 lidé ze 100 a cukrovku měl 1 člověk ze
760 000 lidí.
Dnes je alergiemi a astmatem postiženo víc
jak 300 milionů lidí, na infarkt umírá téměř
každý druhý člověk, rakovinu má každý 3tí
člověk a cukrovku 20 lidí ze 100.
Je to náhoda?
Zdraví je jednou z nejcennějších věcí
každého člověka. A protože je to takový
poklad, někteří lidé vymysleli způsob, jak ho
přelít do svých kapes. Jak?
www.nespechejtedorakve.eu
3
VYROBIT PACIENTA
Proč by chtěl někdo vyrábět pacienty?
Copak jich není dost?
A co když je to obráceně - co když jich je
dost právě proto, že jsou ze zdravých lidí
pacienti „vyráběni”?
„To víš že jo. Proč by to někdo dělal?”
Protože je to dobrý byznys.
Jak jste zajištění na důchod? Kupujete si
akcie firem (jak to dělají lidé v celém světě)?
Chcete aby cena akcií stoupala, nebo aby
klesala? Chcete velké, nebo malé dividendy?
A co když to jsou akcie farmaceutických
společností? Co by s nimi bylo, kdyby lidé
př e s t a l i bý t nemocní ? Ano, spr á vně .
Zkrachovaly by.
Původně vznikly farmaceutické společnosti
proto, aby vyráběly léky. Vše dobré, co bylo
objeveno a co vzniklo, však bylo v dějinách
lidstva zneužito. Všechno. A proto je nutné mít
se na pozoru. Někdo má zájem, abychom byli
nemocní, protože na tom vydělá. Pozor -
nemluvíme zde o nějakých tisícovkách korun
nebo dolarů. Jedná se o mnoha biliónový
byznys. A to je příliš mnoho peněz na to, aby
byl někdo ochoten se jich vzdát.
Kdo z lidí chce být nemocný? Nikdo. A už
vůbec ne dobrovolně. Všichni chtějí být zdraví.
Z toho však pro určitý průmysl nekoukají
žádné peníze. Pokud by se však podařilo
vyrobit ze zdravého člověka pacienta, sám
začne odevzdávat své peníze…
Zkusme přemýšlet:
Moderní medicína a její stoupenci nám
tvrdí, že nemoce jsou přirozeným projevem
stáří. Dále jsme přesvědčováni, že vyspělá
medicína nám vydatně pomáhá v boji proti
chorobám, takže jsme na tom lépe a žijeme
déle.
Statistiky však jasně ukazují, že nemoce
postihují nejen stále větší množství lidí, ale
také čím dál mladší lidi. Jak je to možné? To
stárneme rychleji? Kolik je tedy dítěti, které
dostalo cukrovku? Jak starý byl 30ti letý muž,
který dostal infarkt? Kolik je puberťákovi,
který má artrózu?
Něco je zde špatně. Evidentně!
A rozhodně je to jinak, než nám tvrdí
moderní medicína. Něco se nám zatajuje.
Měl jsem přes 20 let ekzém. Jediné řešení
od lékařů byly mastičky s kortikoidy. Pomohly
jenom na chvilku a ekzém se vždy vrátil a
postupem času se zhoršoval. Dnes jsem bez
ekzému - a uzdravil jsem se sám.
Měl jsem problémy s prostatou. Lékaři mi
řekli, že to nejde vyléčit a že mne časem čeká
operace. Dnes mám prostatu zdravou. A mohl
bych uvést desítky dalších případů jiných lidí,
kteří se stejně jako já zbavili „nevyléčitelných”
nemocí.
Něco se nám zatajuje...
www.nespechejtedorakve.eu
4
JAK JE MOŽNÉ VYROBIT PACIENTA?
Způsoby jsou různé, nicméně musí jim
předcházet několik kroků.
1. krok - Ovládnutí odborníků
Jsou lidé, kteří jsou mistři ve svém oboru.
Rádi je vyhledáváme, rádi jim nasloucháme,
rádi se od nich učíme a rádi jim svěřujeme naše
peníze, zdraví i životy. Proč? Protože
odborníkům důvěřujeme. Odborníci se těší
zasloužené vážnosti a důvěře.
Když se povezeme v autě a řidič pojede
velikou rychlostí, naše pocity budou závislé na
tom, kdo ten řidič je. Pokud to bude
začátečník, budeme mít velký strach, protože
nám půjde o život. Když to však bude
profesionální závodník a mistr světa v ralye,
náš strach bude malý nebo žádný, protože
máme jistotu, že umí perfektně zvládat vůz
v kritických situacích.
Odborníkům důvěřujeme. Tak to je.
Když chtěli komunisté ovládnout národ,
jako první odstranili odborníky a změnili
školství. Ve školách mohli učit jenom ti, co
souhlasili s jejich ideologií. Český národ byl
národ křesťanů a upřímně věřící lidé jsou
ochotni pro pravdu a vysoké ideály i zemřít.
Kdo věří ve vyšší autoritu, než je politická
moc, nedá se ovládat. Hlavním cílem tedy bylo
udělat z Čechů národ ateistů. Pozavírali,
popravili nebo vyhnali proto všechny duchovní
autority a ateismus se stal nosným pilířem
komunismu. Když lidem sebrali víru ve vyšší
autoritu, stali se oni nejvyšší autoritou. A lidem
zůstal jenom strach. Vychovali pak novou
generaci „odborníků”, kteří byli poslušní a byli
poplatni jejich ideologii. Skrze ně pak 40 let
ovládali národ.
Dnes máme demokracii. Není už tak snadné
udržovat moc násilím. Mocenské struktury
proto musí být mnohem rafinovanější. A cesta
se našla.
Lidé důvěřují odborníkům. Pokud se mi
podaří zmanipulovat odborníky, mohu
manipulovat i s davy. Dostat pod kontrolu
odborníky je možné pouze jediným způsobem
- získat kontrolu nad vzděláním. No - a kdo má
kontrolu nad vzděláním? Jednoduše ten, kdo
ho financuje.
Jakou máme my kontrolu nad vzděláním
našich dětí? Kdo vybírá učitele? Kdo rozhoduje
o tom, co se budou učit? My? Ne. Ten, kdo
platí učitele.
Vynechme teď základní vzdělání - mluvíme
o zdraví.
Kdo platí výzkum nemocí? Kdo financuje
vědce na vědeckých pracovištích? Kdo
nejštědřeji přispívá na vzdělání lékařů?
Jsou to farmaceutické společnosti. A to není
všechno. Farmaceutické společnosti platí lidi,
kteří mají udílet licence na léky, platí
regulátory, kteří by měli dohlížet nad léky, platí
vědcům, kteří by měli zkoumat léky, skrze
inzerci platí lékařské časopisy atd. Proč to
dělají?
Není to náhodou proto, aby získali kontrolu
nad odborníky?
Je však vůbec možné oklamat odborníky?
No, to není lehké, nicméně i to je možné.
Začalo to specializací.
Jak př ibý v a lo množ s t v í informa c í ,
specializace byla nutná. Specialista je zaměřený
na jedinou oblast a stačí, aby neměl přehled o
dalších oblastech a za chvíli mu uniknou
souvislosti. A pak stačí tomu odborníkovi
zamlčet některé věci. Potom - přestože jeho
výzkumy jsou správné a pravdivé - nedokáže
z toho vyvodit správné závěry.
Specialisty je také snadnější nasměrovat
špatným směrem a oni budou bádat a zkoumat
ve slepé uličce. Někdy stačí položit špatnou
otázku…
Pokud se toto podaří, je cesta k „výrobě”
pacientů otevřená.
A co když se najde odborník, který se
oklamat nenechá?
Dr. Joseph Price, když zveřejnil svůj objev o
chloru, byl označen za blouznivce. Doc. Dr.
Ing. Ivan Dolejší CSc. byl označen za amatéra.
Doktor, který uzdraví pacienta s použitím jiné
www.nespechejtedorakve.eu
5
metody léčení rakoviny, než je oficiálně
schválená, je obviněn z trestného činu a jde
natvrdo do vězení. Dr. Fortýn, kterému se
podařilo jeho úspěšnou metodu léčení
zhoubných nádorů medializovat v televizi,
dostal zásilku nějakých klobás, po jejichž
konzumaci záhadně zemřel. Celá stránka by
nestačila na vyjmenování takových případů.
A ještě něco: do pozice odborníků se
postavily právě farmaceutické společnosti.
Díky tomu, že financují vědecké týmy, a díky
masivní reklamě, je automaticky považujeme
za odborníky. A proto jim většina lidí důvěřuje.
Kdo bude zpochybňovat jejich tvrzení?
Lze tuto moc a vliv zneužít?
2. krok - Udržování v nevědomosti
Ve středověku vládla světu církev. Vzdělání
bylo přístupné pouze duchovním. Bible byla
pouze v latině. Proč? Aby lidé, i kdyby uměli
číst, nemohli zjistit, že církev se podle bible
vůbec neřídí, i když se na ni odvolává jako na
autoritu.
Taktika na ovládání a manipulování lidí se
nezměnila ani za tisíc let. Zatajování informací
a udržování v nevědomosti nám bere možnost
volby. To platí pro jakoukoliv oblast života - ať
již je to politika, peníze, jídlo nebo medicína.
V dnešní době je vzdělání přístupné všem.
Ovšem vzdělání má pod kontrolou stát a ti,
kdo ho financují. Rozhodují tedy o tom, co se
budeme učit, co nám bude zamlčeno a co nám
bude předkládáno jako jediná možná pravda.
Farmaceutický a lékařský svět používá
latinu. Původní záměr byl dobrý - je to
jednotný jazyk pro celý svět medicíny. Kdo
z ostatních lidí tomu však rozumí? Kdykoliv
zaženete vědce nebo lékaře do úzkých, tak
budete zasypáni odbornou terminologií a
odstrčeni argumentem, že tomu nerozumíte,
namí s to aby v ám to by lo v y s v ě t l eno
srozumitelně.
Doktor Igor Bukovský, výborný odborník
na výživu, říká, že „Zdraví začíná v buňce. A
buňka je odkázána na živiny, které jí dodáme.
Buď dodáme správné živiny a buňka je OK (a
my jsme zdraví), nebo nedodáme správné
živiny a buňka je KO (onemocníme).” Jak
jednoduché, že?
Co jste se učili ve škole o výživě a vlivu
stravy na zdraví? Nevím jak vy, ale já NIC.
Zeptal se vás někdy lékař na váš jídelníček?
Hypokrates, na kterého lékaři přísahají,
řekl: „Nechť je jídlo tvým lékem.” Dnes je
Evropskou unií zakázáno označit jakoukoli
potravinu jako lék. Výrok Hypokrata je tedy
dnes postaven mimo zákon!
Je několik oblastí, které určují, jak kvalitní
život budeme žít. Jde zejména o:
- zdraví (posilování zdraví, prevence)
- zacházení s penězi
(hospodaření, investování, rozpočet…)
- mezilidské vztahy (kvalita)
- láska a sex
- výchova dětí
Co jsme se učili o správném zacházení
s rodinným rozpočtem?
Co jsme se učili o správné komunikaci a
budování mezilidských vztahů?
Co jsme se učili o lásce a budování
partnerského vztahu?
Co jsme se učili o výchově dětí?
Nic, nic, nic, NIC. Proč???
Starověcí Římané měli jedno heslo, které
vyjadřovalo způsob, jak ovládnout lid: „Chléb a
hry.” Jinými slovy, pokud lidé nebudou mít hlad
a zaměstnáme jejich mysl nedůležitou zábavou,
nebudou mít ča s a prostor přemýšlet
o důležitých věcech.
Když se podíváme, jaké informace se k nám
dostávají (přes sdělovací prostředky), zjistíme,
že to jsou většinou informace, které nemají
žádnou hodnotu. Ty informace, které mohou
ovlivnit náš život k lepšímu, jsou ignorovány.
Udržování v nevědomosti umožňuje
mocenským strukturám s námi manipulovat,
udržovat nás ve strachu, ovládat nás a
zneužívat.
www.nespechejtedorakve.eu
6
Poslal jsem pro zajímavost rukopis mé knihy
k posouzení jednomu vědeckému lékaři, který
je členem vědeckého institutu. Odpověděl mi,
že: „kniha obsahuje množství nepravd,
polopravd, pravd nevědeckých, hodně laických
a překroucených anebo vámi vymyšlených,
nevědecké nebo pseudovědecké informace
jednotlivců. ...mimochodem v publikační
aktivitě nepoužíváme slovo ‚rakovina‘, ale
‚nádorové onemocnění‘...”
Požádal jsem ho tedy, aby mi konkrétně
označil, co považuje za pravdivé a co za
nepravdivé, protože jsem se z jeho dopisu,
kromě špatně použitého termínu „rakovina”,
nic konkrétního nedozvěděl a že rád opravím
vše, co bude nepravdivé.
Odpověď byla velmi zajímavá: „...vyžadovalo
by to příliš mnoho času… Vy jste se už zřejmě
rozhodl, že nějaké masivní opravy už v knížce
dělat nechcete, takže nenechte si rušit své
kruhy. Tato knížka svými skutečnostmi nepatří
do v ěde cké s f é r y, t akž e nemůž e bý t
posuzovaná vědeckým pracovníkem z oblasti
medicínských věd.”
To je zajímavé, ne? A ještě k tomu dodal, že
„… j e j ím v ydáním na š t v e te odbornou
veřejnost…”. To je také zajímavé - jak to, že
naštvu odbornou veřejnost, když podle něj tato
kniha nespadá do vědecké sféry?
Dále mluvil o tom, že moje knížka je
podpořená „laickými názory jednotlivců”. No,
sami si můžete najít, jací laici jsou ekonom
prof. Paul Zane Pilzer, MUDr. Igor Bukovský,
Dr. Dean Ornish, prof. Dr. Walter Veith, Dr.
We s ton A. Pr i ce , Dr. Bende r, Dr.
Batmanghelidjem a další v knize citovaní lidé.
A Doc. Dr. Ing. Ivan Dolejší CSc. vystudoval
na Karlově universitě v Praze, byl mu nabídnut
stipendijní pobyt v tehdejší Deutsche
akademiesche Austauschdienst a později místo
řádného profesora v Paderbornu, což mu bylo
z politických důvodů znemožněno. Po revoluci
pracoval v ČSAV a dostal čestné členství
v Onkologickém centru při UNESCO. To jsou
zajímaví „amatéři a laici”, že?
K udržování v ne vědomosti patří i
zatajování důležitých informací, zvláště
takových, které by mohly strhnout masku těm,
kteří se přetvařují.
5 ZPŮSOBŮ
1. způsob - Vyvolání závislosti
Viděl jsem v jedné detektivce, jak mafiáni
unesli komisaře, který jim šlapal na paty.
Připoutali ho k lůžku a pravidelně mu píchali
heroin. Po nějaké době ho odvezli do města,
kde ho vyhodili z auta na ulici. A z komisaře
by l na rkoman, ne s chopný dá l e j e
pronásledovat...
Existuje způsob, jak vyrobit zákazníky, kteří
budou do konce života utrácet za tu samou
věc: vyvolat jim závislost.
Jak to však udělat bez násilí, aby to bylo
legální?
Další utajovaná informace je tato:
Existují laboratoře, kde se zkoumá, jak
vyrobit závislost. Je to celý vědecký obor, tajně
sloužící potravinářským gigantům. Je to věda
o fungování mozku.
Michael Moss, autor literatury faktu,
ověšený mnoha oceněními, ve své knize „Sůl,
cukr, tuk, aneb Jak nás velcí potravinoví giganti
učí závislosti” o tom píše:
„Nadnárodní společnosti používají vyšetření
magnetickou rezonancí (MRI) ke zkoumání,
jak na naše smysly působí potraviny. Například,
jak použít cukr, aby ‚rozsvítil‘ mozek stejným
způsobem, jako kokain.”
Moss po tříletém pátrání, jak funguje věda
o návykové, nezdravé stravě, ve své knize
odhalil, že cílem těchto společností je
dosáhnout u konzumentů „vrcholu blaha”, což
zákazníka nutí vracet se stále znovu a znovu a
chtít stále víc a víc.
Chemici přišli na to, že nejjednodušeji a
nejlevněji toho lze dosáhnout narušením
chemické struktury cukru, tuku a soli, změnou
jejich složení.
Chemici v Nestlé například přeměňují
rozložení a tvar kulovitých částic tuku, aby
ovlivnil „pocit v ústech” a vyvolal maximální
chuťový zážitek, který nám nedovolí přestat
jíst. Už jste to někdy zažili?
www.nespechejtedorakve.eu
7
Vědci ve firmě Cargill zase drtí sůl na tak
jemný prášek, že naše chuťové pohárky jsou
zasaženy tvrdě a rychle a brambůrky a křupky
jsou ještě více neodolatelné.
Důsledkem jsou však zdravotní problémy.
Zajímavé je, že přesně o této věci psal
světoznámý ekonom, profesor Paul Zane
Pilzer, již v roce 2000! Pilzer ve své knize
„Příští bilion” doslova uvádí, že „obézní lidé
jsou zkoumáni jako laboratorní krysy…”
A ještě jedna zajímavost: Manažeři těchto
firem nejedí jejich vlastní výrobky - vyhýbají se
jim! Dávají přednost čerstvým potravinám a
pravidelnému cvičení, aby se udrželi v dobré
kondici a zdraví. Jaký ještě chtít důkaz?
Více informací o těchto věcech a jak se
tomu bránit popisuji v mé knize „Nespěchejte
do rakve”.
2. způsob - Úprava potravin
(chemizace)
Výrobci potravin nemají v úmyslu vyrábět
z lidí pacienty. Jejich cílem je vydělat peníze.
Pokud však začnou používat nekalé praktiky,
snaží se je samozřejmě utajit. Žel, vedlejším
efektem je pak to, že z lidí dělají pacienty. Jídlo
pak již není naším lékem, ale zdrojem
zdravotních problémů.
3. způsob - Podstrčení falešného řešení
Když naše buňky nemají to, co potřebují
k životu, nemohou správně fungovat - dostávají
KO. Přichází problém, nemoc, je nám zle a
hledáme řešení.
Jaké je správné řešení? Dát buňce to, co
potřebuje, aby mohla zase správně fungovat -
být OK.
Jaké řešení nám nabízí moderní medicína?
Příklad A: Bolí vás hlava, protože jste
dehydrovaní.
Skutečné řešení - vypít půl litru vody.
Falešné řešení - chemický prášek na bolest
hlavy.
Příklad B: Hrozí vám šedý zákal.
Příčina? Nedostatečná ochrana oka proti
volným radikálům ze slunečního záření.
Skutečné řešení - radikálně zvýšit příjem
antioxidantů v potravě (hlavně beta karotenů).
Falešné řešení - budeme to sledovat a až
nebudete vidět, tak operací vyměníme čočku.
Už jste slyšeli takovéto výroky?
„Co chcete, už je vám…, lepší už to nebude.”
„To je nevyléčitelné. Dá se to jenom
kontrolovat medikamenty (= pomocí léků).”
4. způsob - Oslabení imunity
My jsme vybaveni neuvěřitelně silným
imunitním systémem. Co by se stalo, kdyby byl
váš imunitní systém paralyzován / vyřazen?
Byli byste závislí na chemických jedech, aby
zabíjely (místo bílých krvinek) nebezpečné
bakterie.
Lékaři léčí nemocné buňky pomocí chemie.
Imunitní systém likviduje nemocné buňky a
nahradí je novými, zdravými.
Co je lepší?
Proč jsou před námi zatajované informace
o tom, co paralyzuje náš imunitní systém?
Imunitní systém nás chrání. Co chrání náš
imunitní systém?
5. způsob - Léčba s vedlejšími účinky
Ideální způsob, jak vyrábět trvalé pacienty.
Z jedné nemoci se uzdravím, jiný zdravotní
problém mi vznikne. Vedlejší účinky mají
prakticky všechny chemické léky.
Průměrný lék má okolo 70 vedlejších
účinků, mnoho jich má 100-125 a některé
dosáhly hranice 525 negativních reakcí.
Často slyšíme od lékařů a z médií varování,
že nadměrné užívání vitamínů může způsobit
zdravotní problémy. Přitom během posledních
27 let bylo 0 (nula) úmrtí v důsledku užívání
www.nespechejtedorakve.eu
8
vitamínů.
Zatajované statistiky v USA a Velké Británii
však neúprosně ukazují, že úmrtí v důsledku
používání farmaceutických léků převýšila počet
úmrtí při dopravních nehodách!
A jeden příklad na závěr:
Chemoterapie, používaná na likvidaci
zhoubných nádorů, byla vyvinuta z Yperitu -
bojové otravné látky. Takto vypadá ruka,
nechtěně politá chemoterapií:
Toto nám pustí do žil, když máme rakovinu.
Co myslíte, že to udělá s ostatními,
zdravými buňkami v našem těle?
Přitom skutečný lék na rakovinu již byl
objeven...
Závěr
Nechci nikoho strašit. Naopak - chci ukázat
na řešení. Nemusíme být pacienty. Když máme
správné informace, můžeme se bránit.
Můžeme vystoupit z jejich vlaku a zvolit si
svobodně jiný směr.
To je důvod, proč jsem napsal knihu
„Nespěchejte do rakve“. Odhaluje utajované
skutečnosti a hlavně dává svobodu, protože
ukazuje řešení. Jsme totiž zkonstruováni tak,
abychom se dožili vysokého stáří v plné síle a
v plném zdraví.
A to je mým přáním pro vás.
Objednáním knihy „Nespěchejte do rakve”
se dozvíte víc.
Tomáš
Kašpar
UTAJOVANÉ INFORMACE:
NA NÁSLEDKY POUŽÍVÁNÍ CHLORU
K OŠETŘENÍ PITNÉ VODY JIŽ
ZEMŘELO VÍCE LIDÍ, NEŽ VE VŠECH
SVĚTOVÝCH VÁLKÁCH
DOHROMADY...

—————

Zpět