Úvod k Časové schráně Tvůrců křídel - (Tajné označení "Projekt Ancient Arrow")

09.09.2013 18:36

 Úvod k Časové schráně Tvůrců křídel

(Tajné označení "Projekt Ancient Arrow")

 

Téměř před 27 lety byly nalezeny záhadné předměty, které vedli k jednomu z nejspletitějších vědeckých a antropologických objevů, jaké kdy byly udělány. Tajné,  nepotvrzené oddělení NSA - odpovědné za mimozemské kontakty a přizpůsobení jejich technologií - získalo objev pro svá laboratoria, za účelem vedení své vlastní výzkumné činnosti. Tato tajná organizace je známá pod jménem Advanced Contact Inteligence Organization (ACIO), a dosud se těšila ze své úplné anonymity.

Objev, který byl v kruzích ACIO nazván Projekt Ancient Arrow, obsahoval dvacet tři komor s propojovacími chodbami, které byly vyhloubeny v obrovské, přirozené skalní struktuře v jednom vzdáleném kaňonu v Novém Mexiku. Uvnitř této masivní a velice dobře ukryté struktury byly neuvěřitelné artefakty kultury, neurčitého původu. V každé komoře se našla nástěnné malby, různé cizí technologie a zvláštní, zašifrované hieroglyfy. Objev vypadal v mnoha směrech jako muzeum historie cizí rasy. Mezi výzkumníky se mu začalo říkat "Mimozemská časová schrána" (Extraterrestrial Time Capsule - ETC).

Kvůli radiokarbonovým rozborům bylo zpočátku předpokládáno, že tuto časovou schránu zanechali mimozemšťané, kteří navštívili Zemi v osmém století našeho letopočtu. Nicméně, až do roku 1997 šifrovaný jazyk a další předměty nalezený v lokalitě odolávali každému pokusu vědců z ACIO o rozluštění. Teprve po rozluštění písma bylo zjištěno, že časovou schránu postavili bytosti z budoucnosti lidstva, kteří byli znalí interaktivního cestování časem. Tyto bytosti samy sebe nazývají  Tvůrcové Křídel (WingMakers).

Jeden z vědců z ACIO, který byl zapojen do vývoje překladových tabulek projektu Ancient Arrow, v prosinci roku 1997 zběhl, a následně odhalil tento tajný projekt novinářce, kterou tady budeme volat Anna. Anna je autorkou internetových stránek (https://www.wingmakers.com) a po dohodě se zmíněným vědcem, umístila tyto materiály na internet, pro účely poskytnutí údajů o časové schráně Tvůrců Křídel každému, kdo chce vidět, slyšet a číst o jejich dráždivém a provokativním odkazu.

Na těchto stránkách je množství informací o filosofii,  fotografie, poezie, údaje o nové fyzice, hudbě a předmětech, pocházející z časové schrány Tvůrců. Tento objev byl poskytnut celosvětovému publiku zveřejněním na Internetu v prosinci 1998. Prosím, zacházejte s těmito materiály s respektem a prohlížejte je s otevřenou myslí. Než posoudíte kvalitu těchto materiálů a celého nálezu, vřele doporučuji, abyste si předtím přečetli přepisy rozhovorů mezi Annou a dotyčným vědcem. Příběh čtěte úplně nakonec. Tento vám poskytne pozadí tohoto důležitého objevu.

Jestliže čas dovolí, postupně sem budou přidávány další informace. V současné době žije Anna velice osaměle, kvůli možným důsledkům ze strany ACIO a NSA, takže buďte trpěliví vzhledem k zveřejňování dalších materiálů. Není uveden žádný e-mail, nebo telefonní kontakt na kohokoliv, kdo je spojen s vývojem těchto stránek. Administrativní a technické kontakty na doménu wingmakers.com, nejsou ve spojení s těmito stránkami a jejich obsahem. Prosím, respektujte jejich soukromí. Děkuji.

(Poznámka od Anny: Pro ty, kteří budete číst tyto materiály poprvé, prosím, buďte trpěliví s tímto odhalením Tvůrců a jejich časové schrány. Není to příběh, který by šlo jednoduše pochopit, nebo povykládat.  Při prohlížení těchto materiálů bude zapotřebí vaší velké trpělivosti a vytrvalosti. Trvalo mi to šest měsíců, než jsem vnikla do terminologie Tvůrců a do podstaty jejich příběhu. Je to ohromný příběh, nic podobného jsem předtím nezažila. Je hoden času a úsilí na jeho prozkoumání, a jestliže tak uděláte, nebuďte překvapeni, jestliže věci ve vašem životě naberou zcela novou perspektivu. Tyto materiály to umožní, pokud strávíte nějakou dobu jejich zkoumáním. Doufám, že tak uděláte.)

Zdroj :wingmakers.sweb.cz/uvod/uvod_proj.htm

Rozhovory Neruda

Rozhovor 1

Následuje schůzka, kterou jsem nahrála s Dr. Andersonem 27. prosince 1997. Dal mi své svolení nahrát odpovědi na mé otázky. Je to první z pěti interview, která jsem byla schopna nahrát před tím, než odjel, či zmizel. Zápis tohoto interview je doslovným přepisem nahrávky. Nebyly v něm provedeny žádné úpravy a snažila jsem se zahrnout přesná slova a gramatiku, kterou Dr. Anderson použil.

Anna:

„Cítíte se pohodlně?“

Dr. Anderson:

„Ano, ano, je mi dobře a jsem připraven začít.“

Anna:

„Udělal jste některá pozoruhodná prohlášení pokud se týče projektu Ancient Arrow. Mohl byste obšírně popsat, jaké bylo vaše zařazení v tomto projektu a proč jste se rozhodl odejít z vlastní vůle?“

Dr. Anderson:

„Byl jsem vybrán, abych se podílel na rozšifrování a překladu symbolických obrazů v této lokalitě. Pracuji jako znalec v oblasti jazyků a starých textů. Dokáži mluvit přes třiceti jazyky plynule a dalšími přibližně dvanácti jazyky, které jsou oficiálně mrtvé. Byl jsem vybrán k tomuto úkolu z důvodu mých jazykových schopností a dalších mých vloh k rozšifrování obrazových znaků, jako jsou petroglyfy a hieroglyfy. Byl jsem zapojen do projektu Ancient Arrow od jeho samotného počátku, kdy ho od NSA převzala ACIO. Od začátku jsem byl obeznámen s objevem a restaurováním této lokality spolu s dalšími sedmi vědci z ACIO. Rekonstruovali jsme každou z 23 komor časové schrány Tvůrců Křídel a katalogizovali všechny její doprovodní artefakty. Po dokončení restauračních prací jsem se stále víc soustřeďoval na dekódování jejich zvláštního jazyka a návrhem překladových indexů do angličtiny. Byla to velice obtížná práce, jelikož optický disk, nalezený ve 23. komoře byl nedobytný žádnou z našich technologií. Předpokládali jsme, že tento disk obsahuje většinu informací, o kterých Tvůrci Křídel chtějí, abychom věděli. Nicméně, nebyli jsme schopni spočítat, jakým způsobem použít symbolické obrazy nalezené v jejich komorách, abychom mohli disk dešifrovat. Rozhodl jsem se odejít z projektu po tom, co se mi povedlo vyvodit přístupový kód k tomuto optickému disku. Krátce nato jsem se stal vědomý si něčeho, co mohu popsat jako přítomnost Tvůrců Křídel. Cítil jsem, jakoby mne navštěvovali... a dokonce jakoby mi pomáhali v mé práci...“

Anna:

„Jestliže říkáte, že vás navštěvovali, měl byste pro to nějaký důkaz?“

Dr. Anderson:

„Pracoval jsem 70 hodin týdně na dešifrovacích vzorcích pro symbolické obrazy a takhle to pokračovalo přibližně 8 měsíců. V průběhu této doby jsem vyzkoušel snad každou představitelnou kombinaci, abych vytvořil klíč k disku. Byl jsem přesvědčen, že to je jediná cesta, jak jej dešifrovat. Byl jsem také přesvědčen, že je to úmyslně udělané tak těžké, alespoň vzhledem k naší úrovni myšlení. Vypadalo to, jakoby tento boj o klíč k jejich jazyku trénoval část mého mozku, či nervového systému, aby mi to umožnilo s nimi komunikovat. Začal jsem slyšet, jak ke mně mluví. Začalo to, jako slovo, či dvě... pak věta...možná jenom jednou denně. Nedávalo to ale žádný smysl, co jsem slyšel. Ale jednoho dne jsem pracoval na obraze v komoře a najednou jsem uviděl jak se v obraze něco jakoby pohybovalo. Jeden z těchto symbolů se pohnul a nebyla to žádná hra světla. Uvědomil jsem si, že Tvůrci Křídel by mohli na mne působit, že vlastně cestovali v čase do mého času a nějakým způsobem jejich obrazy jsou skutečně portály, ve kterých se pohybovali časem.

Pak jsem začal slyšet jejich pokyny, anebo přesněji, jejich myšlenky. Byly mi dány mentální obrazy, jak použít Sumerský jazyk pro dekódování jejich symbolických obrazů. Myslel jsem, že blázním. Cítil jsem se, jakoby má mysl si se mnou dělala legraci... protože jsem tak těžce pracoval a potřeboval jsem si vzít dovolenou, ale poslouchal jsem hlasy, protože to, co říkali, se zdálo přijatelné. Když jsem ukončil práci na přístupovém kódu a ono to fungovalo, Věděl jsem, že jsem opravdu s nimi komunikoval.“

Anna:

„Řekl jste o tom někomu? Myslím to, že jste s nimi komunikoval?“

Dr. Anderson:

„Udržel jsem to v tajnosti. Nebyl jsem si jist, jak bych to byl schopen vysvětlit a nechtěl jsem vzbudit podezření, takže jsem chystal svou práci a začal vyvíjet překladové indexy pro 8.110 stránek , které byly objeveny v optickém disku. Bylo podstatné, že jsme měli index "písmeno na písmeno" abychom mohli obdržet smysl jejich jazyka... nazvali jsme to "překladová zrnitost". Jakmile jsem začal s prací na překladu, začal jsem také vidět zlomkovité obrazy Tvůrců Křídel..., jako jakýsi holografická obraz, jenž se objevil a pak zmizel za pár sekund.

Navštívili mne celkem třikrát - vždy u mne doma a v noci - a řekli mi, že jsem byl vybrán jako jejich spojka, či mluvčí. Ovšem jsem se zeptal, proč já a ne můj kolega Fifteen, řekli, že Fifteen není schopen k nim mluvit, protože je již v područí Cortea.“

Anna:

„Řekněte mi něco o Fifteenovi. Jak vypadá?“

Dr. Anderson:

„Fifteen je génius nesrovnatelné inteligence a poznání. Je vůdcem Labyrinth Group od jejího založení v roce 1963. Měl pouze 22 let, když vstoupil do ACIO v roce 1956. Myslím, že byl objeven dost brzy předtím, než by měl šanci získat si pověst ve vědeckých kruzích. Byl odpadlickým duchem, který chtěl stavět počítače, které by byly schopny cestovat v čase. Můžete si představit, jak tento jeho cíl - uprostřed padesátých let - musel znít jeho profesorům?

Netřeba říkat, že nebyl brán vážně a bylo mu doporučeno, aby se podřídil akademickému protokolu a dělal seriozní výzkum. Fifteen přišel do ACIO přes spojení ACIO s Bell Labs. Bell Labs nějak o něm zaslechli, že je vynikající a najali ho, ale on rychle odkráčel z jejich výzkumné činnosti a chtěl dělat na své vizi cestování v čase.“

Anna:

„Proč se tak zajímal o cestování v čase?“

Dr. Anderson:

„To nikdo neví. A jeho důvody se mohly časem měnit. Přijatelný účel byl vyvinout„Technologii čisté tabule“. (BST - Blank Slate Technology, pozn. překl.) BST je formou cestování v čase, která umožní přepsat historii a to, co se nazývá „Intervenčními body“.Intervenční body jsou kauzální energetická střediska, které vytváří důležitější událost, jako je např. rozpad Sovětského Svazu, nebo hvězdný program NASA. BST je nejpokročilejší technologií a je jasné, že kdo ji vlastní, může se účinně bránit jakémukoliv útočníkovi. Je to, jak Fifteen rád říkal, klíč ke svobodě. Pamatujte, že ACIO byla určena jako prvotní rozhraní pro použití a aplikaci mimozemských technologií a to jak jejich přizpůsobením „hlavnímu proudu“ společnosti, tak i pro vojenské použití. Byli jsme odhaleni mimozemšťanům a znali jsme jejich velení. Někteří z těchto mimozemšťanů se ACIO velice báli.“

Anna:

„Proč?“

Dr. Anderson:

„Byly zde dohody mezi naší vládou - zvlášť NSA - ke spolupráci s některými mimozemskými druhy, obecně nazývanými Šediváci, výměnou za spolupráci jim bylo umožněno zůstat v tajnosti a provádět své biologické pokusy utajeně. Byl tam také Program transferu technologií, ale to je další příběh . . . Nicméně, ne všichni Šediváci pracovali pod jednotným velením. Byly určité skupiny Šedých, kteří se dívali na lidi málem tak, jak se my díváme na laboratorní zvířata.

Unášeli lidi a zvířata a v uplynulých 48 letech... v podstatě vedli své pokusy směrem k tomu, aby zjistili, jak by se jejich genetika mohla stát volně křížitelná s lidskou a zvířecí genetickou stavbou. Jejich zájmy nebyly úplně pochopeny, ale jestliže akceptujete jejich činnost, zachová to jejich druh. Jejich druh vymírá a oni mají strach, že jejich biologickému systému chybí emocionální vývoj, který by vylepšil jejich technické schopnosti odpovídajícím způsobem.

Fifteen byl Šediváky kontaktován ve své funkci v ACIO a oni vyslovili přání poskytnout Program transferu technologií v plném rozsahu, ale Fifteen jej odmítl. Měl již dohodu ohledně Programu transferu technologií (TTP) s Corteem a cítil, že Šediváci jsou organizačně velice roztříštění k tomu, aby dostáli svým slibům. Dále ještě, technologie Cortea byla v mnohých ohledech dokonalejší, než Šedivácká... snad s výjimkou jejich technologie implantace paměti a technologie genetické hybridizace. Nicméně, Fifteen a celá Labyrinth Group, důkladně zvažovala svazek se Šediváky, když ne z jiného, tak z toho důvodu, aby měla přímou komunikaci pokud se týká jejich zavedené činnosti. Fifteenovi se líbilo být zasvěceným... takže nakonec jsme zřídili alianci, která obsahovala prostou výměnu informací mezi námi. Poskytli jsme jim přístup k našim informačním systémům, které se vztahují k genetice populace a její jedinečné predispozice, jejich různá kritéria, včetně mentálního, citového a tělesného chování. Oni nám na oplátku poskytli výsledky svých genetických výzkumů. Šediváci a většina mimozemšťanů toho typu, komunikují s pozemšťany výlučně telepatií, kterou jsme nazvali sugestivní telepatií. Zdálo se nám, že Šediváci komunikovali takovým způsobem, jakoby se snažili vést rozhovor k určitému závěru. Jinými slovy, měli vždy řád a my jsme si nebyli nikdy jisti, jestli jsme podřízeni jejich programu, anebo jsme dospěli skutečně ke svým vlastním závěrům.

Myslím, že to je důvod, proč Fifteen nedůvěřoval Šedivákům. Cítil, že používají komunikaci k manipulaci výsledkem, tak, že své zájmy upřednostňují před zájmy sdílenými. A kvůli tomuto nedostatku spolehlivosti, Fifteen odmítl vytvoření jakéhokoli svazku, či přijetí TTP (pozn. překl.: Program transferu technologií), kterého rozsah by byl vyhovující naší činnosti, ať už ACIO, nebo Labyrinth Group.“

Anna:

„Věděli Šediváci o Labyrinth Group?“

Dr. Anderson:

„Nevěřím, že by věděli. Obecně byli přesvědčeni, že lidé nebudou dost šikovní, aby zakryli své aktivity. Náš rozbor situace ukazoval, že Šediváci mají útočné technologie, které jim dávají falešný dojem bezpečnosti, pokud se týče slabosti jejich nepřátel. Neříkám, že jsme nepřátelé, ale nikdy jsme jim nevěřili. Oni to nepochybně věděli. Také věděli, že ACIO má technologie a mozky, které převyšují běžnou lidskou úroveň. a měli tak trochu respekt - snad i strach - z našich schopností. Nicméně, nikdy jsme jim neukazovali žádnou z našich technologií a nikdy jsme s nimi nevedli hluboké dialogy o kosmologii či nové fyzice. Oni se jasně zajímali o naše informační databáze a byl to jejich základní zájem ve vztahu k ACIO. Fifteen sloužil jako primární rozhraní se šediváky, protože oni v něm cítili srovnatelný intelekt. Šediváci se dívali na Fifteena jako na ekvivalent našeho planetárního generálního ředitele.“ 

Anna:

„Jak se Fifteen stal vedoucím ACIO a současně Labyrinth Group?“

Dr. Anderson:

„Byl ředitelem výzkumu v době, kdy ACIO poznalo Corteum. V této pozici, byl on jedinou logickou volbou, aby bylo možné posoudit jejich technologii a určit její hodnotu pro ACIO. Okamžitě si Corteum oblíbil a jedním z prvních Fifteenových rozhodnutí bylo využít na sobě technologii Cortea zvanou „inteligenční akcelerátor“. Po třech měsících zkoušek, (většina z nich nebyla obsažena v jeho informačních přehledech adresovaných současnému výkonnému řediteli ACIO), byl Fifteen naplněn vizemi o tom, jak vytvořit BST.

Výkonný ředitel se polekal rozsahu Fifteenovy činnosti, týkající se BST a cítil, že by to mohlo pohltit příliš mnoho zdrojů ACIO na technologický vývoj, který byl velice nejistý. Fifteen se ukázal jako odpadlík, jelikož za pomoci Cortea založil Labyrinth Group. Zájmy Cortea, pokud se týče BST byly stejné, jako Fifteenovy. "Klíč ke Svobodě", jak byl někdy nazýván, byl uznán výzkumní prioritou Labyrinth Group a její zakládajícími členy se stali Corteum a Fifteen.

V průběhu několika dalších let vybral Fifteen vědeckou smetánku z ACIO, aby podstoupila program "inteligenční akcelerace", jako ho podstoupil on sám. Udělal to za účelem vývoje vědecké skupiny, která by mohla - ve spolupráci s Corteem - úspěšně vynalézt BST. ACIO, dle názoru Fifteena, byla příliš řízena NSA a cítil, že NSA nebyla dostatečně zralá k tomu, aby odpovědně rozvinula technologie, jenž, jak věděl, budou vyvinuty, jako výsledek práce Labyrinth Group. Fifteen v podstatě plánoval převzít ACIO - a byl v tom podporován převážně nováčky v ACIO, které sám získal - aby to udělal.

Toto se stalo několik let předtím, než jsem byl přijat do ACIO, jako student a asistent. Mému nevlastnímu otci se Fifteen líbil, takže mu dopomohl stát se výkonným ředitelem ACIO. Bylo tam pak určité období nestability, ale asi za rok Fifteen pevně uchopil řízení ACIO a taky Labyrinth Group.

Jak jsem řekl na počátku... bylo na něj pohlíženo jako na zástupce této planety a v podstatě jím je. Z mimozemských skupin, jenž se kontaktovali s lidstvem, jedině Corteum pochopilo Fifteenovu úlohu. Měl vizi, která je jedinečná v tom, že je to matrice ve vývinu BST a záleží pouze na volbě správných technologických a lidských zdrojů, aby to bylo možné.“

Anna:

„Proč se Fifteen a Labyrinth Group natolik podřizují vývoji BST?“

Dr. Anderson:

„ACIO má přístup ke mnoha starým textům, jenž obsahují proroctví o zemi. Tyto byly sesbírané v průběhu posledních několika set let naší sítí tajných organizací, kterých jsme členem. Tyto staré texty nejsou známy v akademických kruzích, médiích, či hlavnímu proudu společnosti; a docela sugestivně vykreslují dvacáté první století. Fifteen byl informován o těchto textech ještě dříve, než se stal ředitelem výzkumu ACIO a toto poznání jedině podpořilo jeho přání vyvinout BST.“

Anna:

„Co je v těch proroctvích a kdo je vyslovil?“

Dr. Anderson:

„Proroctví byla vyslovena různými lidmi, kteří většinou jsou anonymní, či neznámí, takže jejich jména vám stejně nic neřeknou. Vidíte, cesty v čase je možno provádět z pozorovací úrovně lidské duše... to jest, jistí jedinci jsou schopni pohybu ve sféře, kterou nazýváme vertikálním časem a vidět budoucí události s velkou přesností, ale nemohou je změnit. Jsou také jednotlivci, kteří - dle našeho názoru - vstoupili do kontaktu s Tvůrci Křídel a byly jim předány zprávy ohledně budoucnosti, které oni zanechali ve formě symbolických obrazů, anebo vyhynulých jazyků, jako Sumerský, Mayský a Čakobský.

Zprávy a proroctví, které zanechali, mají několik souhlasných pramenů, či témat, které se mají stát na začátku 21. století, kolem roku 2011. Hlavní z nich je infiltrace větších vlád světa, včetně Spojených Národů, cizí rasou. Tato cizí rasa je dravá rasa, s velmi rafinovanými technologiemi, které jim umožňují splynout s lidským druhem. To jest, mohou se tvářit jako lidé, ale budou vskutku směsí člověka a androida. Bylo prorokováno, že tato cizí rasa ustanoví světovládu a zákon, jako svou výkonnou moc. Bude to konečná výzva lidskému společenství a inteligenci, výzva k přežití, jako druhu. Tyto texty jsou drženy před veřejností v tajnosti, protože jsou příliš provokativní a mohly by způsobit apokalyptickou odvetu a masové šílenství...“

Anna:

„Říkáte skutečně to, co slyším? Že anonymní proroci, bůhví odkud a kdy, měli vidění o budoucnosti, ovládané rasou robotů? Doufám, že si uvědomujete, jak... jak neuvěřitelně to zní?“

Dr. Anderson:

„Ano . . . vím, že to zní neuvěřitelně..., ale, ale to stejné, pouze ve trochu zředěné formě je psáno v proroctvích našich náboženských textů, jenomže cizí rasa je tam popsána jako antikrist; jakoby se ta rasa personifikovala v osobě Lucifera. Tato forma proroctví byla přijatelná pro strážce těchto textů a tak umožnili rozšíření této textové formy, pouze pojem „cizí rasa“ byl vyřazen.“

Anna:

„Proč? A kdo přesně je ten kdo určuje, co můžeme číst a co ne? Snažíte se mi namluvit, že je tady tajný redakční výbor, který prohlíží knihy před jejich distribucí?“

Dr. Anderson:

„Je to velice složitá věc a zabralo by mi celý den, kdybych vám měl dopodrobna vysvětlovat strukturu této kontroly informací. Většina velkých světových knihoven má sbírky informací, které nejsou dostupné široké veřejnosti. Pouze učenci jsou oprávnění prohlížet si tyto materiály a obvykle pouze na místě v knihovně. Stejným způsobem, jsou rukopisy, které vypadaly sporně a postulovaly teorie, které byly pronikavě odlišné od přijatých systémů víry jejich reality. Tyto rukopisy či písma byly vypovězeny různými zdroji, včetně Vatikánu, universit, vlád a dalších institucí. Tyto texty byly vyhledávány tajnými organizacemi, kterých úkolem bylo sbírat a podržet si tyto informace. Tyto organizace jsou velmi mocné a bohaté a mohou koupit takový rukopis za relativně malou finanční částku. I když mnoho z těchto písem je považováno za kejkle, takže knihovny se s nimi rádi podělí za dotaci, anebo skromný příspěvek. A také, většina z těchto textů nikdy nebyla publikována, jelikož vznikly v době před vynalezením knihtisku.

Existuje síť tajných organizací, volně propojených přes finanční trhy a své zájmy na světovém dění. Jsou to obecně centra moci peněžních systémů a příslušných zemí a jsou to elitáři prvního řádu. ACIO je členem této sítě, pouze proto, že je správně vykládáno, že má nejlepší technologie na světě a tyto technologie mohou být rozvinuty k finančnímu zisku skrze tržní manipulaci. Nejde ani tak o výbor pro úvodníky... kdepak, tato tajná síť organizací neprohlíží knihy před jejich vydáním. Její vlastnictví je výhradně ve starých rukopisech a náboženských textech. Mají velmi velký zájem o proroctví, protože věří v pojem vertikálního času a mají eminentní zájem v poznání velkých změn ve struktuře našeho životního prostředí, které by mohly mít vliv na ekonomiku. Víte přece, že pro většinu z nich, je jedinou hrou, kterou se vyplatí na této planetě hrát, je získávání stále rostoucího bohatství a moci skrze orchestrální manipulaci klíčových proměnných, které řídí ekonomický stroj našeho světa.“

Anna:

„Takže, jestliže jsou tak chytří ohledně budoucnosti a věří v tato proroctví, co dělají, aby nás všechny ochránili před těmito vetřelci?“

Dr. Anderson:

„Pomáhají zásobovat ACIO. Tento kolektiv organizací má ohromné bohatství. Více, než mnohé vlády mohou pochopit. ACIO jim poskytuje technologie k manipulaci peněžními trhy a tak hrabou desítky miliard dolarů každý rok. Ani mně není znám rozsah jejich společného bohatství. ACIO také přijímá podíl z prodeje těchto rozředěných technologií těmto organizacím, v zájmu jejich vlastního bezpečí a ochrany. Vymysleli jsme nejdokonalejší bezpečnostní systémy světa, které jsou nezjistitelné a nedobytné, vnějšími silami, jako CIA nebo předtím KGB.

Důvod, proč dotují ACIO je ten, že věří, že Fifteen je skvělý člověk a jsou informováni o postupu prací na vývoji BST. Vidí tuto technologii jako konečnou záruku proti těm proroctvím a umožní jim ponechat si relativní kontrolu nad světem a národními ekonomikami. Také znají Fifteenovu strategickou pozici s cizími technologiemi a doufají, že s jeho geniem a mimozemskými technologiemi, které ACIO převzalo, se povede vyvinout BST dříve, než se proroctví naplní.“

Anna:

„Ale proč mají najednou takový zájem o časovou schránu Tvůrců Křídel? Jakou to hraje roli v těchto materiálech o BST?“

Dr. Anderson:

„Zpočátku jsme nevěděli, jaká je spojitost mezi projektem Ancient Arrow a BST. Musíte pochopit, že časová schrána je soubor 23 komor, přesně vyfrézovaných ve zdi kaňonu uprostřed ničeho, přibližně 80 mil severovýchodně od kaňonu Chaco v Novém Mexiku. Je to bezpochyby nejúžasnější archeologický objev všech časů. Jestliže bylo vědcům dovoleno zkoumat tuhle lokalitu, se všemi jejími nedotčenými artefakty, jímala je z toho objevu nepopsatelná úcta.

Naše předběžné předpoklady byli, že v tomto místě uložily časovou schránu druhy, jenž tady zanechala mimozemská rasa, která navštívila zemi v osmém století. Nemohli jsme pochopit, proč to umění je tak jednoznačným původem ze Země, když to měla být časová schrána. Jediný logický závěr byl, že by reprezentovala budoucí verzi lidstva. V tom jsme si ale nebyli jisti, až pokud jsme nevypočítali kód přístupu na disk a přeložili první z jeho dokumentů.

Jestliže jsme jednou jasně pochopili, jak chtějí být Tvůrcové Křídel chápáni, začali jsme zkoušet jejich požadavky, týkající se analýzy maleb v komorách, poezie, hudby, filozofie, a artefaktů. Tato analýza nás ujistila, že jsou věrohodné, tedy, že oni jsou nejenom cestovatelé časem, ale že také vlastní formu technologie BST...“

Anna:

„Proč jste předpokládali, že vlastní BST?“

Dr. Anderson:

„Věřili jsme, že vytvoření schrány jim zabralo nejméně dva měsíce. To by vyžadovalo otevřít a udržet otevřené časové okno a fyzicky pracovat v tomto časovém rozsahu. Je to základním požadavkem BST. Navíc, je nezbytné mít schopnost vybrat intervenční body velice přesně a to jak v čase, tak v prostoru. Věřili jsme, že měli tuto schopnost a dokázali to se svou časovou schránou.

A ještě, tyto technologické artefakty, které zanechaly, byly důkazem že jejich technologie je natolik pokročilejší, než je naše, že jsme jí dokonce nebyli schopni pochopit. Žádná z mimozemských ras, které známe, není tak pokročilá, abychom ji nemohli zkoumat, přizpůsobit ji a rozebrat ji. Naopak, technologie v Ancient Arrow, jsou úplně záhadné a nepřístupné našemu bádání. Zvážili jsme, že jsou natolik pokročilé, že jsou doslova nerozeznatelné a nepoužitelné, co je - může to znít zvláštně - jasnou známkou velmi vyspělé technologie.“

Anna:

„Takže jste se rozhodli, že Tvůrcové Křídel vlastní BST, ale jak jste si představovali, že získáte jejich poznání?“

Dr. Anderson:

„Doposud jsme nevěděli, že odpověď na tuto otázku je tak těžká. ACIO vrhla na tento projekt svoje nejlepší zdroje a to po dobu více než čtyř let. Postuloval jsem teorii, že časová schrána je kódované komunikační zařízení. Začal jsem teoretizovat, že kdyby někdo věnoval úsilí k interakci s těmi různými symbolickými obrazy, a ponořil se do filozofie a umění časové schrány, mělo by to takový vliv na centrální nervovou soustavu, který by zlepšil fluidní inteligenci.

Podle mého názoru, bylo základním účelem časové schrány, aby podpořila fluidní inteligenci, takže BST by se dala nejenom vyvinout, ale také používat...“

Anna:

„Ztrácím nit... Jaký je vztah mezi BST a fluidní inteligencí?“

Dr. Anderson:

„BST je specifickou formou cestování časem. Literatura sci-fi zachází s časem, jako s něčím, co lze poměrně snadnou navrhnout a vyvíjet a je relativně jednorozměrný. Cestování časem není však jednorozměrné. Tak pokročilé technologie, jako mají Corteánci a Šedí mimozemšťané, již vyrobili něco, jako BST. Jsou schopni cest v čase ve své základní formě, ale nemohou s tímto časem, kam cestují, vstoupit do interakce. To jest, mohou se vrátit v čase zpět, ale jednou jsouce tam, nemohou měnit události tohoto času, protože jsou pouze v pasivním, pozorovacím stavu.

Labyrinth Group vedl sedm pokusů s cestováním v čase za posledních 30 let. Jedním z nezpochybnitelných výsledků těchto pokusů je, že cestující osoba je nedílnou proměnnou technologie použité k těmto cestám. Jinými slovy, osoba a zařízení musí být pečlivě sestaveno dohromady. Labyrinth Group, již vlastní zařízení BST, ale chybí jí cestovatel - osoba, která by vhodnou formou obelstila technologii a provedla nastavení štěpení sekundy, jenž vyžaduje BST.

Labyrinth Group nikdy nebrala vážně lidský prvek BST, jeho neoddělitelnost od technologie samé. Je několik z nás, kteří byli zapojeni do překladové indexace Tvůrců Křídel, kteří začali cítit, že je to přirozenou vlastností časové schrány: zvýšit fluidní inteligenci a aktivovat nové smyslové vstupy, které byly nezbytné pro zkušenost BST.“

Anna:

„Pořád ale nechápu, co vás vedlo k tomuto závěru...?“

Dr. Anderson

„Když jsme přeložili prvních 30 stránek textu z optického disku, naučili jsme se některé užitečné věci o Tvůrcích Křídel a jejich filosofii. A to, že zdůrazňovali, že třírozměrné a pětismyslové panství, na které jsou lidé přizpůsobeni, je důvodem, že člověk používá jenom zlomek své inteligence. Prohlašovali, že časová schrána je mostem ze třídimenzionální a pětismyslové domény do multidimenzionální a sedmismyslové domény bytí.

Podle mého mínění, říkali tím vlastně, že za účelem použití BST, cestovatel musí působit z multidimenzionální a sedmismyslové domény bytí. Jinými slovy, BST byl příslovečný velbloud přes oko jehly . . . nebo jinými slovy . . . něco nemožného. . .“

Anna:

„Zdá se to pro mne přijatelné, ale proč to bylo tak těžké pochopit pro ACIO?“

Dr. Anderson:

„Tato iniciativa byla ve skutečnosti pod vedením Labyrinth Group, ne ACIO, i když v tom prakticky není žádný rozdíl. Pro Fifteena bylo těžké uvěřit, že by časová schrána mohla aktivovat anebo postavit most, který by způsobil, že se někdo stane cestovatelem v čase. Zdálo se to jako mimořádně nepravděpodobné. Cítil, že schrána může obsahovat technologii umožňující BST, ale nevěřil, že by to byl pouze vzdělávací, či vývojový zážitek.

Jiným výsledkem hloubkového zkoumání časových schrán je smysl pro loajalitu filosofii Tvůrců Křídel a k přístupu k životu. Zjistil jsem na sobe, že se stávám pořád méně technocentrickým a více duchovně zaměřeným. Byl jsem tak zaujat jejich učením a nemohl jsem si to žádným způsobem vysvětlit. Z jakéhokoliv důvodu, začal jsem ztrácet svou objektivitu, jako výzkumný pracovník a začal jsem se cítit pořád víc jako advokát Tvůrců Křídel.“

Anna:

„Co myslíte slovem „advokát“?“

Dr. Anderson:

„Jenom to, že se mi líbilo to, co jsem vykládal jako činnost Tvůrců Křídel.“

Anna:

„A co si myslíte o činnosti Tvůrců?“

Dr. Anderson:

„Podle mého názoru, jejich činností je aktivace nového vědomí, které umožní BST a to právě pomocí časových schrán. Věřím, že Tvůrci se snaží pomoct nám vyvíjet naše vědomí... nebo lidské schopnosti... tak, abychom byli schopni úspěšně používat BST, jako obrannou zbraň. Obecněji, myslím, že toto nové vědomí je také - samo o sobě - obrannou zbraní.“

Anna:

„Ale když Tvůrci sami jsou cestovateli časem a mají BST, proč ji nemůžou použít proti nepřátelským mimozemšťanům,v roce 2011?“

Dr. Anderson:

„Nevím. Věřte mi, Přemýšlel jsem o tom velice, když jsem pracoval na tomto projektu. Možná není jejich prvořadým zájmem poskytnout nám BST, ale spíš pomoci nám přesunout se z třídimenzionální a pětismyslové do multidimenzionální a sedmismyslové domény bytí. Možná nejsou schopni zpřístupnit kritické body, protože jim chybí nějaká důležitá informace. Nebo možná nevědí o této potřebě, protože jsme to řešili v roce 2011. Jediné, co vím, že máme okolo šesti různých hypotéz a nemáme dost informací k vyvození závěru. Mějte na paměti, že pouze jenom okolo 7% textu z disku bylo zajištěno a přeloženo do angličtiny. ACIO chybí ještě většina informací, které by jí umožnili pochopit pravou povahu časových schrán a cíly Tvůrců Křídel.“

Anna:

„Udělejme si teď krátkou přestávku na kávu, po které bychom pokračovali dále, dobře?“

Dr. Anderson:

„OK.“

(Přestávka na 10 minut... interview pokračuje)

Anna:

„Během přestávky jsem se vás ptala na tajné organizace, o kterých jste říkal, že ACIO patří mezi ně. Můžete se ještě podrobněji zmínit o této síti a její činnosti?“

Dr. Anderson:

„Je mnoho organizací, jenž mají noblesní vnější vzhled a tajemné pozadí. Jinými slovy, mohou mít externí činnost, kterou nabízí svým zaměstnancům, členům a médiím, ale je tady také tajná a velice dobře skrytá činnost, o které ví jenom vnitřní jádro organizace. Vnější kruhy nebo ochranné členství jak někdy říkají, je prostě zdobenými okny skutečné činnosti organizace.

IMF, Výbor pro Mezinárodní Vztahy, NSA, KGB, CIA, Světová banka a Federální Rezervy - všechny tyto jsou příklady těchto organizačních struktur. Jejich jádro je propleteno společně pro vytvoření elitářské, tajné společnosti, se svou vlastní kulturou, ekonomikou a komunikačním systémem. To jsou ti bohatí a mocní, kteří vlastní spojené armády za účelem manipulace světovými politickými, hospodářskými a sociálními systémy, za účelem usnadnění své vlastní činnosti.

Ta činnost, jak vím, se v první řadě týká ovládání světové ekonomiky a její životních zdrojů - ropy, zlata, zásob plynu, platiny, diamantů, atd. Tato tajná síť využívá technologie z ACIO, za účelem zajištění kontroly světové ekonomiky. Jsou v procesu návrhu jednotné světové ekonomiky, založené na digitální měně. Potřebná infrastruktura je tady, ale zavedení trvá déle, než jak bylo očekáváno, kvůli odporu konkurenčních sil, které nechápou přesnou povahu této tajné sítě, ale intuitivně tuší její existenci.

Tyto konkurenční síly tvoří všeobecné podnikatelské společnosti a politikové, kteří přijímají přechod ke globální, digitální ekonomice, ale chtějí mít nějaký vliv na vývoj infrastruktury a kvůli jejich váze a pozici na trhu mohou významně ovlivnit tuto tajnou síť.

Jediná organizace, o které vím, že je úplně nezávislá ve své činnosti a proto je nejmocnější, čili alfa-organizace, je Labyrinth Group. Je v této pozici kvůli svým ryzím technologiím a intelektu svých členů. Všechny další organizace - ať už ty, které jsou částí této tajné sítě, anebo mocné mezinárodní korporace - nemají kontrolu nad výkonem své činnosti. Jsou v podstatě chycené v konkurenční bitvě.“

Anna:

„Jestliže je to všechno pravda, pak Fifteen v podstatě řídí tuto tajnou síť?“

Dr. Anderson:

„Ne. On nemá zájem na činnosti této tajné sítě. Je tím znuděn. Nemá zájem o moc a peníze. Přitahuje ho pouze poslání vybudovat BST aby bylo možno překazit útok nepřátelských mimozemšťanů, který byl prorokován po 12.000 let. Věří, že jediné poslání hodno rozvíjení významné intelektuální moci Labyrinth Group, je vývoj konečné obranné zbraně, tzv. Klíče Svobody. Je přesvědčen, že jedině Labyrinth Group to zvládne před tím, než bude pozdě.

Mějte na paměti, že Labyrinth Group se skládá ze 118 lidí a přibližně 200 Corteánců. Intelektuální schopnosti této skupiny, soustředěných na poslání vyvinout BST před ovládnutím společnosti mimozemšťany, je opravdu výjimečný podnik, který způsobuje, že Projekt Manhattan vypadá s ním ve srovnání, jako mateřská školka. Možná, že trochu přeháním, ... ale už jsem poukázal na to, že Fifteen vede činnost, která je více rozhodující, jako cokoliv, co bylo podniknuto v lidské historii vůbec.“

Anna:

„Jestliže Fifteen provádí svou vlastní činnost a je to tak, jak říkáte, proč utíkáte z takové organizace?“

Dr. Anderson:

„ACIO vlastní technologii implantace paměti, která dokáže efektivně odstranit vybrané vzpomínky s chirurgickou přesností. Například, tato technologie by mohla odstranit vaše vzpomínky na toto interview bez přerušení jakékoliv z vašich vzpomínek před a po této události. Možná budete tušit, že vám nějaký čas chybí, ale nic víc si nevzpomenete.

Má intuice mne varovala, že se budou pokoušet aplikovat na mne tuto proceduru, kvůli tomu, jak jsem se choval, že jsem prokázal úctu k Tvůrcům Křídel. Jinými slovy, uvěřil jsem, že sympatizuji s jejich kulturou, filosofií a posláním - se vším, co sem o nich věděl. Stal jsem se pro projekt velkým rizikem. Labyrinth Group se v pravém smyslu bála svých vlastních členů, kvůli jejich ohromnému intelektu a úskočným a kombinačním schopnostem.

Toto vtiskuje trvalý stav paranoie, co znamená, že byly vyvinuty technologie, které mají zajistit vyhovění Fifteenovy činnosti. Většina těchto technologií byla útočná a členové Labyrinth Group se ochotně podrobili zásahu aby dokázali tuto paranoiu úspěšněji zdolávat. Několik měsíců předtím jsem začal systematicky uzavírat tyto útočné technologie, částečně proto, abych viděl, jak bude reagovat Fifteen, a částečně protože jsem měl dost té paranoie.

Jak jsem to dělal, stalo se zřejmým, že podezření vůči mně stoupalo a byla to otázka času, kdy mne zažádají, abych se podrobil léčbě paměti. To, co jsem se naučil z časové schrány Tvůrců, jsem ale nechtěl zapomenout. Nechtěl jsem se vzdát těchto informací. Tyto se staly ústředním úkolem mé víry a toho, jak bych chtěl žít svůj život.“

Anna:

„Nemohl jste prostě zběhnout bez toho, abyste našel nějakého novináře, který bude naslouchat tomu příběhu. Myslím, že jste nemohl prostě odjet na ostrov a prožít svůj život a nikdy neodhalit existenci Labyrinth Group a Tvůrců Křídel?“

Dr. Anderson:

„Nerozumíte mi... Labyrinth Group je nedotknutelná. Nemají vůbec strach, co prozradím médiím, jejich jediný zájem je hrozný precedens zběhnutí. Já jsem první, který zběhl. Nikdo nikdy předtím nezběhl. A oni mají hrozný strach, že když jsem utekl úspěšně, jiní utečou také. A jednou se stane, že poslání podlehne kompromisu a BST se nikdy nestane.

Fifteen a jeho Ředitelé berou toto poslání velmi vážně. Jsou fanatiky prvního stupně, jenž jsou současně dobří a zlí. Dobří ve smyslu, že těžce pracují aby vyvinuli BST a špatní ve smyslu toho, že fanatismus plodí paranoiu.

Mé důvody pro vyhledání novináře, jako jste vy, abych se mohl podělit s tímto poznáním, je, že nechci, aby časové schrány Tvůrců Křídel byly uzavřeny před lidstvem. Myslím si, že jejich obsah by měl být sdílen. To je jejich pravý smysl.“

Anna:

„Má otázka se vám bude zdát zvláštní, ale proč by Tvůrcové skrývali svou časovou schránu a kódovali její obsah tak složitým způsobem, kdyby chtěli, aby tento byl sdělen lidstvu? Jestliže by schránu objevil průměrný občan, nebo dokonce vládní laboratoř, jaká by byla šance na rozluštění obsahu optického disku?“

Dr. Anderson

„To není zvláštní otázka, skutečně. Taky jsme se na to ptali. Labyrinth Group se zdálo jasné, že to měla být vyvolená organizace, která by rozšifrovala disk. Řečeno přímo, kdyby schránu objevil někdo jiný, pravděpodobně by disk nikdo nikdy nerozluštil. To že schrána skončila v rukou Labyrinth Group, se zdá být jakoby řízený proces. S tím souhlasil dokonce i Fifteen.“

Anna:

„Takže Fifteen cítil, že Tvůrcové Křídel vybrali Labyrinth Group aby rozhodla o osudu časové schrány a jejím obsahu?“

Dr. Anderson:

„Ano.“

Anna:

„Nebylo by pak rozumné předpokládat, že by se Fifteen chtěl dozvědět více o časové schráně předtím, než její obsah zveřejní skrz NSA, nebo nějakou jinou vládní agenturu?“

Dr. Anderson:

„Ne. Pochybuji, že by Fifteen kdy uvolnil jakoukoliv informaci o projektu Ancient Arrow komukoliv, mimo ACIO. Neuvolnil by informace, o kterých si myslí, že jsou vlastnictvím Labyrinth Group, obzvlášť, když má co dočinění s BST.“

Anna:

„Takže, když jste tedy dal výpověď, neovlivní to ACIO. Není tedy nikdo, kdo by začal šťourat a hledat odpovědi?“

Dr. Anderson:

„Možná. Ale vím mnoho o jejich bezpečnostních systémech a není způsob, jak je odhalit skrze veřejné vyšetřování. A není ani způsob, jak by je bylo možné ovlivnit skrze tajnou síť organizací, o které jsem se zmínil předtím; tyto jsou totiž ACIO úplně zavázány, kvůli tomu, že jim poskytla svolení používat technologie pro ovládání hospodářských trhů. Oni . . . ACIO a Labyrinth Group, jak jsem již řekl, jsou nedotknutelní. Jejich jediným zájem bude ilegální zběhnutí . . . ztráta intelektuálního kapitálu.“

Anna:

„Jaký bude účinek vašeho zběhnutí na ACIO a Labyrinth Group?“

Dr. Anderson:

„Velmi malý. Většina mé práce vzhledem k časové schráně byla dokončena. Jsou tam i nějaké jiné projekty, které se týkají mnou vyvinutých šifrovacích technologií, tam bude dopad mého útěku podstatně větší.“

Anna:

„Můžete upřesnit, kdo si myslíte, že jsou Tvůrcové Křídel a koho zastupují?“

Dr. Anderson:

„Nevím kdo jsou, ale prezentují se jako lidští cestovatelé z poloviny 28. století. Mohli by velice dobře být budoucí verzí Labyrinth Group, anebo nějaké jiné mocné organizace. Zdá se, že mají velice dobře sjednocenou subkulturu v tom, že jejich jazykem je zřejmě kombinace mnohých vyhynulých jazyků, o kterých by mohli vědět, kdyby měli přístup k informačním systémům ACIO, nebo, kdyby vskutku byli cestovatelé v čase, ... anebo, předpokládám, jedno a druhé současně.

Jestliže tedy představují sebe, jsou technologicky velice pokročilí. Labyrinth Group považuje technologii BST za nejpokročilejší představitelnou ze všech. Kdokoliv ji vlastní a úspěšně používá, je zřejmě pokročilejší, než soudobá lidská kultura, nebo jakýkoliv mimozemšťané, se kterými se v současnosti kontaktujeme.“

Anna:

„Jestliže ale jsou Tvůrci technologicky natolik pokročilí, proč vytvořili časové schrány? Proč se jednoho dne neobjeví a nenabídnou, cokoliv chtějí s námi sdílet? Proč tato hra na schovávanou s časovými schránami?“

Dr. Anderson:

„Jejich motiv není jasný. Domnívám se, že vytvořili časové schrány, jako svůj způsob přinesení kultury a technologie z jejich času do našeho. Rozhodly se udělat to zanecháním těchto podivuhodných staveb, které, pokud se jednou objeví, povedou lidstvo k novým filosofiím a úrovním pochopení. Myslím, že je stejnou měrou zajímá náš filosofický rozhled, jako náš objev BST. Možná i více.

Co se týče jejich objevení se a předání informací,... myslím, že je to od nich geniální. Vytvořili sedm časových schrán a umístili je v různých částech světa. Věřím, že to je částí mistrovského plánu, či strategie, vložit do věci svůj intelekt a ducha tak, jak to ještě nikdo předtím neudělal. Proto, aby ukázali, jak umění, kultura, věda, duchovno, jak všechny tyto věci jsou propojeny. Věřím, že chtějí, abychom to objevili a ne aby nám to bylo řečeno.

Jestliže by se najednou postavili ve vašem obýváku a prohlásili by, že jsou Tvůrcové Křídel z dvacátého osmého století, tuším, že byste byla mnohem více ohromena jejich osobnostmi a fyzickými vlastnostmi a tím, jak vypadá život v jejich času. Je možné, že byste jim dokonce i věřila. Jedno z hledisek toho, co nám chtěli předat - kulturu, umění, technologie, filosofii, duchovnost, tyto položky by se mohly ztratit ve fenoménu jejich přítomnosti.

A také, v textu, jenž jsem překládal, je zjevné, že Tvůrcové cestovali časem při mnoha příležitostech. Působili na lidi z mnoha různých časů a nazývali sebe Nositelé Kultury. Byli pravděpodobně zaměňováni za anděly anebo dokonce bohy. Ačkoliv víme, že jejich odkaz v náboženských textech může být velice častý.“

Anna:

„Myslíte si tedy, že oni chtějí, aby byly časové schrány sdílené celým lidstvem?“

Dr. Anderson:

„Myslíte Tvůrci Křídel?“

Anna:

„Ano.“

Dr. Anderson:

„S určitostí to nevím. Ale myslím si, že by měly být sdíleny. Nemám žádný osobní prospěch z uvolnění této informace pro veřejnost. Je to proti všemu, v čem jsem byl cvičen a vystavuje mne to nebezpečí, že se budu muset nadobro vzdát svého dosavadního životního stylu.

Pro mne je časová schrána Ancient Arrow prostě největším objevem v historii lidstva. Objevy této důležitosti by měly být zveřejněny. Neměly by být sobecky zajištěny ve vlastnictví ACIO, či jakékoliv jiné organizace.“

Anna:

„Proč jsou pak takové objevy a celá situace s mimozemšťany tak úzkostlivě tajeny?“

Dr. Anderson:

„Lidé, kteří mají přístup k těmto informacím, mají rádi výjimečnost a privilegia. Je to psychologie tajných organizací a je to důvod, proč tak kvetou. Privilegovaná informace je ambrózie pro elitáře. Dává jim to smysl pro moc a lidské ego se rádo živí mocí.

Jakživ by se k tomu nepřiznali, ale drama kontaktu s mimozemšťany a jiné paranormální jevy jsou neobyčejně závažné a proto jsou v životním zájmu všech s těchto podivných lidí. Obzvlášť v zájmu politiků a vědců. A tím, že drží tyto věci v tajnosti, za zavřenými dveřmi, vytváří to smysl tohoto dramatu, jenž pak chybí v mnoha jiných činnostech.

Vidíte, Anno, drama utajování je velice návykové. Nyní ovšem, by vám řekli, že důvodem pro utajení, jsou otázky národní bezpečnosti, hospodářská stabilita a sociální řád. A navíc, že je to pravda, ale není to pro ně ten pravý důvod.“

Anna:

„Ví náš president o situaci s mimozemšťany?“

Dr. Anderson:

„Ano.“

Anna:

„Co o tom ví?“

Dr. Anderson:

„Ví o Šedivácích. Ví o mimozemských základnách, které existují uvnitř našeho solárního systému. Ví o Marťanech...“

Anna:

„Dobrý bože, skutečně se mi chystáte namluvit, že zelení mužíčci z Marsu existují?“

Dr. Anderson:

„Kdybych vám byl řekl, co vím o situaci s mimozemšťany, obávám se, že bych ve vašich očích ztratil věrohodnost. Věřte mi, že skutečnost s mimozemšťany je mnohem složitější a obsáhlejší, než abych vám o tom dnes večer vykládal. Na to není teď čas. A kdybych vás informoval pouze povrchně, obávám se, že byste tomu nevěřila. Takže se chystám poskytnout vám částečnou pravdu a budu se snažit pečlivě volit slova.

Marťané jsou humanoidní rasa, jenž mají s námi společné genetické kořeny. Žijí v podzemních základnách na Marsu a není jich mnoho. Někteří se již přistěhovali na Zemi a s nějakými minimálními úpravami svého fyzického vzezření, by mohli být považováni za lidi i za denního světla.

Prezident Clinton je si vědom této záležitosti a zvažoval alternativní cesty komunikace s mimozemšťany. Dosud, jako prvotní forma komunikace byla použita telepatie. Nicméně, tato forma komunikace nepožívá důvěry, obzvlášť ve vojenských kruzích. Vlastně každý radioteleskop na zemi, byl z času na čas používán pro komunikaci s mimozemšťany. Dávalo to smíšené výsledky, ale bylo to úspěšné a prezident o tom ví.“

Anna:

„Pak je Clinton zapojen do tajné sítě, o které jste se zmínil?“

Dr. Anderson:

„Ne vědomě. Ale je jasně důležitou autoritou a síťoví operativci ho mají ve velké péči.“

Anna:

„Říkáte, že je manipulován?“

Dr. Anderson:

„To záleží na definici manipulace. Může udělat jakékoliv rozhodnutí, jenž si přejí, konečně, má moc udělat anebo ovlivnit všechna rozhodnutí ohledně národní bezpečnosti, hospodářské stability a sociálního řádu. Ale je obecně ovlivněn názorem svých poradců. A vysoce postavení operativci tajné sítě radí jeho poradcům. Síť a její operativci, se jenom zřídka tlačí k politické moci, protože tato je ostře sledována v médiích a oni obecně pohrdají názorem médií a veřejnosti.

Clinton, nicméně, není manipulován, ale dostává rady. Informace, kterou dostává, je někdy upravena, aby vedla jeho rozhodnutí ve směru, jenž Síť považuje za prospěšný pro všechny své členy. Myslím, že k rozsahu úpravy informace řeknete, že prezident je manipulován. Má velice málo času k tomu, aby prověřoval a hodnotil alternativní plány, co způsobuje, že jeho poradci jsou velice vlivní.“

Anna:

„Dobrá, takže je manipulován, přinejmenším podle mého mínění. Děje se to také s jinými vládami, jako je například japonská, nebo britská?“

Dr. Anderson:

„Ano. Síť není pouze národní, ale globální. Natahuje se k jiným rasám a druhům, takže její vliv je mnohem širší, než jste zvyklá pozorovat. Je to obousměrná ulice. Jak jsem již řekl, jedině Labyrinth Group provozuje činnost, jenž je skutečně nezávislá a kvůli svým cílům je povoleno mít tuto nezávislost... ve vší počestnosti, není nic, co by jí zamezilo, s možnou výjimkou Tvůrců Křídel.“

Anna:

„Takže všechny světové vlády jsou manipulované touto tajnou Sítí organizací... kdo jsou tyto organizace... zmínil jste se o některých z nich, ale které jsou další?“

Dr. Anderson:

„Mohl bych jmenovat většinu z nich, ale proč? O mnohých byste to neřekla. Jsou jako Labyrinth Group. Slyšela jste o ní někdy předtím? Ovšemže ne. Dokonce současné vedení NSA neví o ACIO. Někdy v minulosti věděli. Ale to bylo před 35 lety a lidé v organizaci se mění, ale stále si ponechávají své napojení na tajnou a privilegovanou informační síť.

Ale na tuto síť nemá absolutně žádný vliv dav, či organizovaný zločin. V některých případech síť používá organizovaný zločin jako svůj štít, ale organizovaný zločin funguje přes nahánění strachu, ne utajení. Jeho vůdcové mají průměrnou inteligenci a spojují se s informačními systémy, které jsou zastaralé a proto nejsou strategické. Síť organizovaného zločinu je o mnoho méně rafinovaná, než Síť, o které mluvím.“

Anna:

„Dobrá, vraťme se na chvilku k Tvůrcům... omlouvám se za své roztěkané otázky. Je to proto, že se chci dozvědět co nejvíc a zjišťuji, že je obtížné držet se tématu projektu Ancient Arrow.“

Dr. Anderson:

„Nemusíte se omlouvat. Chápu, jak vám to musí vypadat. Jsem stále svěží, můžeme pokračovat.“

Anna:

„Dobrá. Mluvme trochu o vašich dojmech nebo vhledech do filosofie a kultury Tvůrců Křídel.“

Dr. Anderson:

„Nejdříve ze všeho chci opět připomenout, že byl přeložen pouze zlomek z jejich textů. Takže kdybych měl jakékoliv vhledy, jsou omezeny částečným pochopením - přinejlepším - jejich kultury a filosofie. Rovněž bych chtěl připomenout, že Tvůrci nemuseli reprezentovat svou kulturu a filosofii v širším měřítku. Naše interpretace byla, že prezentovali podmnožinu subkultury jejich času.

Se znalostí těchto informací řeknu, že Tvůrcům prospělo přibližně 750 let evolučního myšlení. Předpokládáme, že lidé toho období jsou aktivními členy Galaktické Federace...“

Anna:

„Co je ta Federace... Ještě jsem vás neslyšela o ní mluvit?“

Dr. Anderson:

„Každá galaxie má svou Federaci - volný svazek který obsahuje všechny vnímající formy života na každé planetě této galaxie. Dalo by se říct, že je to ekvivalent Spojených Národů galaxie. Tato federace má své přizvané členy a také členy přísedící. Přizvaní členové jsou ty druhy, které byly řízeny aby se chovaly odpovědným způsobem, jako správci své planety a kombinují jak technologii, filosofii, tak i kulturu, které jim umožní komunikovat, jako globální bytost se sjednoceným řádem.

Přísedící členové jsou druhy, které jsou oddělené a pořád zápasí jeden s druhým o území, moc, peníze, kulturu a o mnoho jiných věcí, které jim brání ve vytvoření sjednocené světové vlády. Lidská rasa na zemi je takovým druhem, a nyní je prostě pozorována Federací, ale není přizvána k její politice a ekonomickým systémům.“

Anna:

„Říkáte, že naše galaxie má nějakou vládu a ekonomický systém?“

Dr. Anderson:

„Ano, ale jestliže vám budu povídat o tom, ztratíte stopu toho, co vám chci skutečně vykládat o Tvůrcích...“

Anna:

„Omlouvám se, že vás neustále odvádím od tématu. Ale je to příliš úžasné, než abych to nechala být. Jestliže existuje spolupracující Federace inteligentních druhů, proč nás neochrání před nepřátelskými mimozemšťany v roce 2011, anebo nám alespoň v tom nepomohou?“

Dr. Anderson:

„Federace nenaléhá na žádné druhy. Je to opravdová osvobozující síla, ne vládnoucí síla s vojenskou přítomností. To jest, budou nás pozorovat a pomáhat svými podněty, ale nebudou zasahovat.“

Anna:

„Je to jako Primární Direktiva, jako ve Star Trek?“

Dr. Anderson:

„Ne. Je to spíše jako rodič, který chce učit své děti, jak se mají o sebe postarat, aby se stali větším přínosem pro rodinu.“

Anna:

„Ale mělo by nepřátelské převzetí moci na zemi vliv na Federaci?“

Dr. Anderson:

„Určitě. Ale Federace nezasahuje do odpovědnosti druhu za své přežití a do záchrany její genetiky. Víte, na úrovni atomů našich fyzických těl jsme všichni doslovně vytvořeni z hvězd. Na sub-atomární úrovni, naše mysli jsou nefyzickými schránkami galaktické mysli. Na sub-sub-atomární úrovni, naše duše jsou nefyzickými schránkami Boha, či inteligence, která prostupuje vesmír.

Federace věří, že lidské druhy se mohou bránit, protože jsou složeny s hvězd, galaktické mysli a Boha. Kdybychom byli neúspěšní a nepřátelství se rozšířilo do dalších částí galaxie, pak by si toho Federace všimla a její členové by hájili svou svrchovanost, jak se to stalo mnohokrát. A v tomto procesu obrany povstanou nové technologie, ustanoví se nová přátelství a do galaktické mysli se vloží nová důvěra. To je důvod, proč to Federace dělá tak, jak to dělá.“

Anna:

„Existuje fenomén BST někde ve Federaci?“

Dr. Anderson:

„Ano. Pravděpodobně na jedné z planet, blíže ke galaktickému jádru.“

Anna:

„Tak proč Federace nepomůže... řekl jste, že by mohli pomoct, že?“

Dr. Anderson:

„Ano, mohou pomoct. A Corteum patří mezi pozvané členy Federace (IM - invited members) a skutečně nám pomáhá. Ale oni sami nevlastní technologii BST... je to velice speciální technologie a je umožněno ji vlastnit jenom těm druhům, které ji zamýšlejí použít jako obrannou zbraň. A v tom je výzva.“

Anna:

„Kdo uděluje toto „povolení“... říkáte, že Federace rozhoduje o tom, které druhy jsou připraveny získat BST?“

Dr. Anderson

„Ne...myslím, že o tom rozhoduje Bůh.“

Anna:

„Nevím proč, ale je těžké uvěřit v to, že věříte v Boha.“

Dr. Anderson:

„Správně, věřím. A dále ještě, v Boha věří každý v Labyrinth Group - včetně Fifteena. Viděli jsme tolik důkazů Boha, či vyšší inteligence, že těžko můžeme diskutovat o jeho existenci. Bylo by nemožné popírat Boha na základě toho, co jsme pozorovali v našich laboratořích.“

Anna:

„Takže Bůh rozhoduje o připravenosti použít BST. Myslíte že o tom rozhodne před rokem 2011?“ (Přiznávám, že v této otázce byly tuny sarkasmu.)

Dr. Anderson:

„Víte, Anno, Labyrinth Group doufá, že připravenost všech druhů nemusí být určujícím faktorem, ale že určité podskupiny uvnitř druhů by mohli dostat svolení získat technologii, aby se mohly ubránit proti nedovoleným zásahům cizích sil. Labyrinth Group doufá, že ona by mohla být touto podskupinou a to je jeden z důvodů, proč Fifteen investoval takové nesmírné prostředky skupiny ACIO do bezpečnostních systémů.“

Anna:

„Nezodpověděl jste plně mou otázku...myslíte, že by BST mohla být vyvinuta v průběhu příštích dvanácti let?“

Dr. Anderson:

„Nevím. Rozhodně doufám, že ano, ale BST není naše jediná linie obrany. Labyrinth Group vymyslela mnoho obranných zbraní, všechny vám nebudu popisovat. Ta cizí rasa, předpovídaná v proroctvích, v této chvíli o Zemi vůbec neví. Oni přijdou z naprosto jiné galaxie. Proroctví zní, že pošlou sondy do naší galaxie a rozhodnou, že Země je nejlepší genetickou knihovnou a přirozeným rezervoárem zdrojů v Mléčné dráze, která může být rychle přizpůsobena jejich cílům. Navštíví Zemi v roce 2011.

Proroctví dále říká, že budou zadobře s našimi vládami a využijí Spojené Národy jako svého spojence. Vloží se do procesu vytvoření sjednocené světové vlády přes Organizaci Spojených Národů. A v prvních volbách v roce 2018, překvapí OSN a převezmou vládu nad světem. Provedou to podvodným způsobem. Zmiňuji se o těch proroctví, protože jsou docela specifické, pokud se týká času, takže máme přibližně 19 let abychom vyvinuli a zdokonalili BST. V ideálním případě, chtěli bychom ji mít k dispozici za účelem působení v intervenčních bodech pro tuto rasu, v těch bodech, kdy se rozhodovala přejít do naší galaxie. Chtěli bychom způsobit, aby se rozhodli pro jinou galaxii, anebo aby ustoupili od toho záměru vůbec. Ale možná bude těžké zjistit tento intervenční bod.

Víte, technologie implantace paměti, vyvinutá Labyrinth Group, se dá použít v součinností s BST. Mohli bychom definovat intervenční bod, kdy bude vybrána naše galaxie, jako cíl kolonizace, vstoupit do toho času a místa a vložit jejich vedení novou paměť, která je odvrátí od naší galaxie.“

Anna:

„Buď jsem již unavena, anebo jsem jenom pořád víc zmatena... říkáte, že Labyrinth Group již má řešení této situace... zabránění těmto loupeživým cizincům i jenom vstoupit do naší galaxie? Jako víte, kde vůbec jsou?“

Dr. Anderson:

„Abych mohl odpovědět na vaši otázku, měl bych vám detailněji vysvětlit povahu BST a to, jak se liší od pouhého cestování časem. Pokusím se vysvětlit to tak jednoduše, jak jenom mohu, ale je to složité a k tomu je potřeba, abyste opustila předjaté názory o času a prostoru.

Víte, čas nemusí být výhradně přímočarý, jak se to zobrazuje v „časové linii“. Čas je uspořádán svisle s každým okamžikem v existenci, stohován jeden na druhém a všechny časy se vzájemně kryjí. Jinými slovy, čas je souborem všech okamžiků všech zkušeností, současně existujících uvnitř bezčasovosti, které se obvykle říká věčnost.

Z existence vertikálního času je možno vyvodit závěr, že je možno vybrat okamžik zkušenosti a použít čas a prostor jako portál, skrze který se dá provést volba. Jestliže se jednou volba provede, čas a prostor se stanou kontinuitním činitelem, který změní vertikální čas na horizontální, neboli konvenční...“

Anna:

„Nerozumím. Jak se liší vertikální čas od horizontálního?“

Dr. Anderson:

„Vertikální čas má co do činění se současně probíhající zkušeností všeho času a horizontální čas souvisí s kontinuitou času v lineárních zkušenostech okamžik vedle okamžiku.“

Anna:

„Tak jestliže říkáte, že každá zkušenost, jakou jsem kdy měla, anebo kdy budu mít, existuje již nyní? A že minulost a budoucnost, jsou právě přítomny, ale pouze já mám natolik vymytý mozek, že to nevidím?“

Dr. Anderson:

„Jak jsem již řekl, je to složité a obávám se, že to potrvá, než vám to vysvětlím a za tu dobu ztratíme stopu k velice zajímavé informaci o BST. Snad, kdybych byl vysvětlil povahu BST, mnoho vašich otázek by se přitom objasnilo.“

Anna:

„Dobrá, řekněte mi tedy, co je BST? Vzhledem k tomu, co znamená zkratka, předpokládám, že to znamená něco jako ... vymazání události a změnu kursu historie. Je to tak?“

Dr. Anderson:

„Vysvětlil bych to takto. Povaha cestování časem může být pozorovací. Z tohoto pohledu, ACIO a jiné organizace - dokonce jednotliví občané - mají schopnost cestování v čase. Ale tato forma cestování je pasivní. Není ekvivalentem BST. Jestliže chcete změnit budoucnost, musíte se dostat do interakce s vertikálním časem, listovat v něm jako v knize, až dokud nenajdete tu stránku, čili intervenční bod, jenž je důležitý pro vaši misi.

Proto je to tak složité, protože vstup do vertikálního času vyžaduje změnu kurzu horizontálního času. A pochopení těchto změn a jejich rozsahu a vlivu vyžaduje mimořádně složité modelování. Z toho důvodu se Labyrinth Group spojila s Corteem - její výpočetní technologie má 3.200 krát větší výpočetní rychlost, než naše nejlepší superpočítače.

Umožňuje nám to vytvářet organické, vysoce složité modely scénářů. Jestliže shromáždíme důležitá data, tyto modely nám řeknou nejpravděpodobnější intervenční body a po vyvolání určitého scénáře, dostaneme jeho nejpravděpodobnější výsledky. Jako ty nejsložitější technologie, BST je složeninou, zahrnující pět oddělených a souvisejících technologií. První technologie je specializovaná forma vzdáleného vidění. Tato umožňuje školenému člověku mentálně se pohybovat do vertikálního času a pozorovat události a dokonce naslouchat rozhovorům, dotazovacím způsobem. Agent je neviditelný pro všechny lidi v tom času, do kterého se cestuje, takže je to dokonale bezpečné a nevtíravé. Informace, získané tímto způsobem, ovlivní použití dalších čtyřech technologií. Je to ekvivalent shromažďování informací.

Druhá technologie, která je klíčem k BST, je ekvivalentem implantace paměti. ACIO říká této metodě Procedura Restrukturalizace Paměti (Memory Restructure Procedure - MRP). MRP je technologie která umožní důkladně eliminovat paměť v horizontální časové posloupnosti a na její místo umístit novou paměť. Tato nová paměť je připojena k existující paměťové struktuře příjemce. Vidíte, události - malé i velké - stojí za jednotlivou myšlenkou, která se stává trvalou pamětí, která opačně, se stává příčinným energetickým centrem, které vede vývoj a uskutečnění myšlenky v realitě... v horizontálním čase. MRP může odstranit počáteční myšlenku a tím eliminovat trvalou paměť, která způsobuje, že se událost stane. Třetí technologie se skládá z vymezení intervenčního bodu. V každém větším rozhodnutí, jsou stovky, ne-li tisíce intervenčních bodů v horizontálním čase, jako se myšlenky rozvíjí a pohybují se skrze svou vývojovou fázi. Nicméně, ve svislém času je pouze jeden intervenční bod, nebo jak mu říkáme, kauzální semeno. Jinými slovy, jestliže zpřístupníte vertikální čas, můžete identifikovat intervenční bod, který je tímto kauzálním semenem. Tato technologie identifikuje nejpravděpodobnější intervenční body a řazení jejich priorit. To umožní soustředit se na zbývající technologie. Čtvrtá technologie se vztahuje k třetí. Je to technika modelování scénářů. Tato pomáhá odhadnout různé intervenční body, které mají nejmenší invazivní účinek na příjemce. Jinými slovy, který intervenční bod - pokud se na něj aplikuje daný model scénáře - má žádoucí výsledek s co nejmenším narušením nesouvisejících událostí? Technologie modelování scénářů je klíčovým prvkem BST, protože bez ní by BST mohlo způsobit významný rozkol ve vztahu ke společnosti a druhům.

Pátou, nejzáhadnější technikou je technika interaktivního cestování časem. Labyrinth Group má první čtyři techniky připravené na příchod této páté, aby se BST dala provádět. Je k tomu potřeba agenta, či celý tým agentů, kteří jsou schopni pohybovat se ve vertikálním čase, aby mohli být posláni do přesně stanoveného prostoru a času, kde byl určen rozhodující intervenční bod. Odtud musí tito pracovníci provést MRP, (Memory Restructure Procedure - proces restrukturalizace paměti) a vrátit se do svého původního času, aby potvrdili úspěšnost mise.“

Anna:

„Jak tomu naslouchám, zdá se mi, že tomu i rozumím, ale zní mi to tak neskutečně, doktore. Jsem... jsem úplně v rozpacích z toho, jak se teď cítím. Je to vše tak zvláštní. Je to tak velké...ohromné...Nemohu uvěřit, že to směřuje někam, na té samé planetě, kde žiji. Před touto schůzkou, jsem se starala o vyrovnanost svého finančního rozpočtu a kdy již konečně nechám opravit to své rozbité auto... tyto věci se teď zdají tak vzdálené...“

Dr. Anderson:

„Možná bychom si mohli dát další přestávku a ohřát si kávu.“

Anna:

„Vyhlašuji přestávku na kávu...“

(přestávka asi 10 minut . . . interview pokračuje)

Anna:

„Jestliže tedy má Labyrinth Group čtyři technologie připravené k použití a pouze čeká na interaktivní... na tu interaktivní část, musí mít již stanovené modely scénářů a intervenční body, jakým způsobem se budou zabývat touto cizí rasou. Je to tak?“

Dr. Anderson:

„Ano. Mají definováno kolem čtyřiceti modelů a snad více jak pět až osm intervenčních bodů.“

Anna:

„Jestliže je scénářů tak mnoho, musí mít také stanoveny priority. Jaký je nejpravděpodobnější model scénáře?“

Dr. Anderson:

„V tomto bodě budu stručný, protože je to tak tajná informace, že ji zná jenom Fifteen a personál s úrovní 14X. Mé zařazení je 12X, takže se ke mně tyto informace dostanou velice zředěné a dost možná, že použijí dezinformace, pokud se týče modelování scénáře.

Mohu o tom říct pouze, že z proroctví a pomocí techniky vzdáleného vidění, víme o této rase dost hodně.

Například, víme, že pochází z jedné z galaxií, kterou Hubblův teleskop prozkoumal tak důkladně, jak to jenom bylo možné a tím pádem je velice popsána podrobně. Víme, že je vzdálena 2,6 milionu světelných let a že ten druh bytostí je umělou rasou, směsí genetické tvorby a technologie. Má mentalitu roje, či úlu, ale individuální iniciativa se u nich pořád hodnotí kladně, pokud se shoduje se zřejmými záměry jejich vůdců.

Jelikož je to umělá rasa, může být vyráběna v řízeném prostředí a jejich populace se může zvýšit, nebo snížit podle přání jejich vůdců. Je...“

Anna:

„Řekl jste, že jsou z galaxie vzdálené 2,6 milionů let? Pokud by tedy cestovali rychlostí světla, zabralo by jim to 2,6 milionu let. A vy jste předtím řekl, že oni teď dokonce o Zemi vůbec neví?“

Dr. Anderson:

„Corteum pochází z planety vzdálené 15.000 světelných let a mohou cestovat na svou planetu a zpět v čase, ve kterém my cestujeme na Měsíc - který je vzdálen pouhých 400.000 km. Čas, ani prostor není lineární. Prostor je zakřiven, jak vaši fyzikové v poslední době učili, ale může být uměle zakřiven přemístěním energetického pole, které způsobí zhroucení prostoru a iluze vzdálenosti. Světelné částice nepřemisťují prostor a nezpůsobují jeho zhroucení, ale pohybují se přímočaře prostorem, ale jsou formy elektromagnetické energie, pomocí kterých je toto možné provádět. A tato technologie umožňuje cestování prostorem - také mezi galaxiemi - relativně snadno.“

Anna:

„Proč jste potom řekl: "vaši fyzikové"?“

Dr. Anderson:

„Omlouvám se... je součástí mého tréninku být izolován od hlavního proudu společnosti. Jestliže pracujete třicet let v tajné organizaci jako je Labyrinth Group, máte sklon pohlížet na své přátele...jakoby nebyli vašimi přáteli, ale jako něčím úplně jiným. Vědecké principy, kterých se chopila Labyrinth Group jsou podstatně odlišné od těch, které se učí ve vašich... vidíte a je to tu zas,...v našich vysokých školách. Musím již být unaven.“

Anna:

„To neznamená, že bych vám to vytýkala. Je to jenom způsob, jakým jste to řekl, znělo to, jakoby to řekl cizinec, nebo vyhoštěnec.“

Dr. Anderson:

„Jsem vyhoštěnec, ale rozhodně ne cizinec.“

Anna:

„Dobrá, pojďme zpět k tomu proroctví o cizí rase. Co chtějí? Myslím... proč cestují tak daleko aby si podrobili Zemi?“

Dr. Anderson:

„Ta otázka se mi zdá zábavná. Promiňte, že se směji. Je to tím, že lidé nechápou, jak je Země zvláštní! Je opravdu zvláštní planetou. Má tak ohromnou rozmanitost druhů a složitý rozsah ekosystémů. Má hojnost a jedinečnost přirozených zdrojů. Její genetická knihovna je ekvivalentem galaktické zoo. Cizinci kteří přichází, si přejí vlastnit takovou planetu a zahrnout ji do svých kolonizačních plánů. Jak jsem již uvedl, je to umělá rasa. Jsou to druhy, jenž se dají klonovat a vyrábět víc a více obyvatelstva, aby sloužilo jejich kolonizačnímu programu. Přesto si přeje více rozmanitosti a země představuje příležitost k této rozmanitosti.“

Anna:

„A kde jsou teď?“

Dr. Anderson:

„Předpokládám, že přebývají ve svém domovském světě... podle našich vědomostí, ještě necestovali naší galaxií. „

Anna:

„Jak se ACIO, či Labyrinth Group dozví, kdy přijedou?“

Dr. Anderson:

„Jak jsem řekl, ACIO již shromáždila určité množství informací a také vybrala scénáře a intervenční body.“

Anna:

„Takže, jaký je plán?“

Dr. Anderson:

„Nejlogičtějším přístupem bude cestovat do času a prostoru, kde se zrodila příčinná myšlenka prozkoumat Mléčnou dráhu, a skrze MRP (Memory Restructure Procedure – procedura restrukturalizace paměti, pozn. překl.) vymazat tento okamžik z paměti této rasy. V podstatě, přesvědčit je, že ze všech těch úžasných obývaných galaxií, Mléčná dráha je tou nejhorší volbou. Labyrinth Group by jim vštípila paměť, která by je vedla k závěru, že naše galaxie není hodna seriozního průzkumu.“

Anna:

„Takže jejich cílem se stane nějaká jiná galaxie? Snesli bychom odpovědnost za jejich další dobyvatelské snahy? Nejsme potom pachatelé my sami?“

Dr. Anderson:

„Je to správná otázka, ale bohužel, neznám na ni odpověď.“

Anna:

„Proč bychom jim pomocí technologie MRP nemohli implantovat paměť, která nebude agresivní? Říct jim, aby nezkoušeli kolonizovat nové světy a nechovat se k nim, jako ke svému majetku?“

Dr. Anderson:

„Snad bychom mohli. Nevím, co se ve skutečnosti honí Fifteenovi hlavou. Nicméně důvěřuji jeho přístupu a účinnosti jeho metod.“

Anna:

„Dříve jste ale řekl, že se obáváte o svůj život... že Fifteen vás chce dostat i při tom, jak spolu mluvíme. Proč tak důvěřujete jeho smyslu pro etiku?“

Dr. Anderson:

„V případě Fifteena etika skutečně nehraje roli. Funguje na základě své vlastní etiky a já nepředpokládám, že mu plně rozumím. Ale zcela věřím v jeho poslání odvrácení naší kolonizace touto cizí rasou a jsem zcela přesvědčen, že vybere nejvhodnější intervenční bod s minimálním vlivem na všechny druhy této mimozemské rasy. Toto je jediná cesta, jak může získat BST. A on to ví.“

Anna:

„Jsme zpět u Boha, že?“

Dr. Anderson:

„Ano.“

Anna:

„Takže Bůh a Fifteen to vše spočítali?“

Dr. Anderson:

„Jestli máte na mysli nějakou jistotu, tak to ne. Ani není žádné spojenectví mezi Bohem a Fifteenem, přinejmenším já o něm nevím. Je to částí systému víry, který Labyrinth Group formulovala v průběhu cesty k vývoji BST. Je pro nás logické, že Bůh je vševědoucí a všemocný, protože působí jako pole univerzální mysli, která prostupuje všechen život, všechen čas, všechen prostor, všechnu energii... a všechnu existenci. Toto vědomí je nestranné a rozhodně je v takové pozici, že může věci popřít, nebo snad přesněji, odložit jejich získání.“

Anna:

„Jestliže Bůh existuje všude, jak říkáte, proč potom nezastaví tuto loupeživou mimozemskou rasu a neudrží ji na svém místě?“

Dr. Anderson:

„Opět správná otázka, ale neznám odpověď. Můžu jenom říct, že Bůh, ve kterého věřím já, je nestranný, jak jsem již řekl.

Myslím, že umožňuje svému stvoření vyjádřit se, jak si samo přeje. V nejvyšší úrovni, kde Bůh působí, mají všechny věci svůj účel... dokonce i agresivní druhy, které si podmaňují jiné druhy a planety. Byla to Fifteenova víra, že Bůh neřídí nic, ale rozumí všemu ve své univerzální mysli. Pamatujete se, když jsem mluvil o galaktické mysli?“

Anna:

„Ano.“

Dr. Anderson:

„Jsou planetární mysli, sluneční mysli, galaktické mysli a jediná universální mysl. Univerzální mysl je mysl Boha. Každá galaxie má kolektivní vědomí, neboli pole vědomí, které je nahromaděním vědomí druhů, které jsou přítomny v galaxii. Univerzální mysl vytváří prvotní matrici pro každou galaxii, která se vztahuje k její galaktické mysli, nebo-li složenému vědomí. Tato počáteční matrice vytváří predispozici k tomu, aby bylo semeno genetického kódu rozseto uvnitř galaxie. My, Labyrinth Group, věříme, že Bůh navrhnul genetický kód každé galaxie s jiným uspořádáním, či zvyklostmi.“

Anna:

„A proč je tomu tak?“

Dr. Anderson:

„Takto je různorodost šířena vesmírem, co naopak umožňuje Bohu zakusit širší kontinuum života.“

Anna:

„Proč je to tak důležité?“

Dr. Anderson:

„Protože Bůh rád experimentuje a vynalézá nové cesta prožívání života ve všech jeho rozměrech. To může být velice dobře smyslem vesmíru.“

Anna:

„Víte, že mluvíte jako kazatel? Mluvíte, jako by to byli úplné samozřejmosti, ale zatím je to jenom víra...?“

Dr. Anderson:

„Ano, je to víra, ale víra je důležitá, nemyslíte?“

Anna:

„Nejsem si jista... Myslím, že moje víra se mění každý den. Není stabilní, či zakotvená v nějaké hluboké pravdě, která je konstantní, jako kamenné podloží, nebo něco podobného.“

Dr. Anderson:

„Dobře, to je v pořádku... Myslím, že se mění. Labyrinth Group vyvinula velmi specifický soubor věr - některé z nich byly založeny na našich zkušenostech, jako výsledek Corteánské technologie zdokonalování inteligence, některé byly založeny na studiu starých textů a některé byly propůjčené z našich kontaktů s mimozemšťany.“

Anna:

„Takže se my chystáte říct, že naši přátelští sousedé mimozemšťané jsou náboženští fanatici?“

Dr. Anderson:

„Ne...ne, nemyslím, že by nás chtěli obracet na svou víru, my jsme se jednoduše ptali a oni ji vztahovali na nás. Jak jsme je slyšeli, zdála se nám, že je to spíše jako věda, než náboženství. Myslím, že to je povahou více vyvinutých druhů... nakonec objeví, že věda a náboženství se sblíží a stane se z nich kosmologie. Ten druh pochopení vesmíru, ve kterém žijeme, také způsobuje že porozumíme sami sobě - což je smyslem náboženství i vědy, nebo by alespoň mělo být.“

Anna:

„Dobrá, stává se to trochu moc filosofickým na můj vkus. Můžeme se opět věnovatTvůrcům křídel? Jestliže, jak říkáte, existuje galaktická federace, která vládne v Mléčné dráze, jakým činitelem jsou Tvůrcové v této federaci?“

Dr. Anderson:

„Jsem dojat povahou vašich otázek. A přeji si abych vám mohl odpovědět, ale zde opět neznám odpověď. Předpokládal bych, že Federace a Tvůrcové pracují v souladu a mají vzájemný prospěšný vztah. Ale nejsem si...“

Anna:

„Jestliže můžete používat svou techniku vzdáleného vidění k odposlouchávání cizích mimozemských ras v jiné galaxii, proč nemůžete pozorovat Tvůrce a Federaci?“

Dr. Anderson:

„Vlastně jsme tuto technologii na Tvůrce Křídel zkoušeli. To bylo jednou z prvních věcí, co jsme udělali. Ale nedosáhli jsme ničeho. Ve skutečnosti, bylo to poprvé, kdy byla tato naše technologie úplně neúčinná. Předpokládali jsme, že Tvůrcové vyvinuli nějakou formu zabezpečení, která zabraňuje vzdálenému vidění. Ale nebyli jsme si jisti, jestli je tomu skutečně tak.

Pokud jde o Federaci, je plně v obraze, pokud se týče této naší technologie, a ve skutečnosti je nemůžeme tajně špehovat, protože oni jsou schopni ihned zjistit tuto formu naší přítomnosti. Takže z úcty k jejich soukromí a spoléhajíce se na jejich činnost, jakživ jsme nepoužili tuto metodu na Federaci... snad s výjimkou jednoho, nebo dvou pokusů.“

Anna:

„Musíte mi prominout, doktore, těžko se tomu všemu věří. Zabředli jsme v tomto rozhovoru do stovek různých předmětů a já se opět vracím zpět k základní otázce: Proč? Proč by to vesmír stanovil takto a nikdo na Zemi o tom nevěděl? Proč tyhle tajnosti? Snad si někdo myslí, že my lidé jsme tak hloupí, že bychom to nepochopili? A kdo tedy je ten "někdo"?“

Dr. Anderson:

„Bohužel, je tady mnoho spiklenců, kteří mají zájem udržet tuto životně důležitou informaci v utajení před veřejností, takže co se dostane na veřejnost, je již vskutku zředěno k nepoužitelnosti. Rozumím vašemu pocitu marnosti. Říkám vám jenom, že jsou lidé, kteří vědí o těchto věcech, ale pouze Fifteen ví o širší realitě, které jsme se dnes večer v rozmluvě dotkli. Jinými slovy, je pár lidí v armádě, vládě, tajné síti, NSA, CIA, atd., jenž znají část celku, ale nechápou celek. Nemají ty znalosti, aby se postavili před média a vysvětlili, co se děje. Bojí se, že by mohli být shledáni slabými skrze fakt, že znají pouze útržkovité informace o tom, co se děje. Je to jako příběh o třech slepcích, kteří drží každý jinou část slona a každý si myslí něco jiného.

Fifteen odepře sdělit své poznání médiím a veřejnosti, jelikož nechce být viděn jako spasitel lidstva - další mesiáš. A zvláště nechce být považován za nějakého šílence, který by měl být pod zámkem, nebo ještě hůře, zavražděn, protože by zůstal nepochopen. Okamžik, kdy by odhalil to co ví, by znamenal ztrátu jeho soukromí a ohrozilo by to objevení BST. A to nikdy neudělá.

Většina lidí, kteří vědí o této širší realitě, se bojí předstoupit před pohled veřejnosti, kvůli možnosti zesměšnění. Musíte přiznat, že široká veřejnost je vylekaná z toho, čemu nerozumí a tím zabijí posla, který nese pro ně poselství.“

Anna:

„Ale proč nedostaneme alespoň částečnou pravdu o obraze reality, mimozemšťanech a Federaci? Někdo, média, nebo vláda, nebo někdo další zadržuje tyto informace. Jako třeba příběh, který jste mi vyprávěl o Marťanech. Jestliže je to pravda a Clinton o tom ví, proč nám to není řečeno?“

Dr. Anderson:

„Moje cyničtější část by odpověděla: Proč sledujete televizi šest hodin denně? Proč krmíte své mysli výhradně názory jiných? Proč věříte vašim politikům? Proč spoléháte na své vlády? Proč podporujete ničení ekosystémů a společnosti a vlády, které toto ničení způsobují?

Vidíte, protože celé lidstvo umožňuje, aby se tyto věci děly, protože máte pásku přes oči, protože je snadnější přidělovat informace a upřímit vaši pozornost na světské události, jako jsou zprávy o počasí a o Hollywoodu.“

Anna:

„Říká se vám to snadno, vám, který máte neobyčejné IQ. Ale pro ty z nás, s průměrnou inteligencí, co máme dělat, abychom se dostali k informacím... o této větší realitě?“

Dr. Anderson:

„Nevím. Čestné slovo, ale nevím. Nečiním si nároky mít tyto odpovědi. Ale, lidé by měli být omnoho náročnější na své vlády a také na média. Protože média se velkou mírou podílejí na této ohromné manipulaci a ani si neuvědomují, jak se stanou pěšáky ukrývání informací.

Pravdou ve skutečnosti je, že nikdo není vinen. Od úsvitu lidstva existovali elitáři. Vždy byli ti, kteří byli agresivnější a mocnější a vládli slabším druhům. Je to základní struktura, která pak plodí utajování informací a děje se to v každé oblasti společnosti, včetně náboženství, vlád, armády, vědy, školství a obchodu.

Nikdo nestanovil stejné podmínky této hry pro všechny. Byly navrženy proto, aby umožnili volbu svobodné vůle a reality, založené na prioritách jednotlivce. A ti, kteří mají duševní kapacitu zkoumat tato tajemství, jenž jsou za tajemstvími, tito obvykle najdou kusy této větší reality, jak jste řekla. Tato realita není úplně skryta... jsou knihy a jednotlivci a dokonce proroctví, které potvrzují mnohé z toho, co jsem dnes večer říkal. Tyto informace jsou lehce dostupné každému, kdo chce porozumět tomuto většímu vesmíru, ve kterém žijeme.

Tak, toto odpověď na vaši otázku: "co bychom měli dělat jinak?": Já bych četl a studoval. Investoval bych čas k učení se o tomto větším vesmíru, vypnul bych televizi a odpojil se od médií. To je přesně to, co bych udělal...“

Anna:

„Možná je to vhodná chvíle, abychom dnešní sezení ukončili. Jestliže tedy nemáte co k tomu dodat.“

Dr. Anderson:

„Pouze jedinou věc, a to je, že pokud někdo bude číst toto interview, prosím dělejte tak s prázdnou myslí. Jestliže přinesete sebou mysl plnou učenosti, výchovy a názorů, pro samou argumentaci neuslyšíte nic z toho, co jsem říkal. A já nemám zájem hádat se s kýmkoliv. A také nemám zájem kohokoliv přesvědčovat o tom, co jsem řekl. Budu žít, i když se nenajde nikdo, kdo by mi uvěřil.

Tvůrcové Křídel postavili velkolepou časovou schránu své kultury. Přeji si, abych mohl lidi vzít na původní místo schrány, aby stanuli před každou z dvaceti tří komor a na vlastní oči viděli tyto obrazy na zdech. Kdybyste to udělali, pochopili byste, že umění může být portálem, který přenese duši do jiné dimenze. Tyto obrazy disponují určitou energií, která nemůže být přenesena v pouhých fotografiích. Je třeba postavit se uvnitř těchto komor a cítit smysluplnou povahu této časové schrány.

Myslím, že kdybych to pro vás mohl udělat, uvěřili byste všemu, co jsem vám řekl.“

Anna:

„Mohl byste mne vzít na toto místo?“

 Dr. Anderson:

„Ne. Bohužel, bezpečnostní systém, který obklopuje toto místo, je velice složitý, a toto místo je neviditelné, pro všechny záměry a účely. Jediné, co mám, jsou mé fotografie...“

Anna:

„Řekl jste, že kdybych šla na to místo, neviděla bych nic?“

Dr. Anderson:

„Plášťová technologie není pouhým pojmem. Byla vyvinuta před více jak deseti lety. Používá se v daleko větší míře, než jak si lidé uvědomují. Nemluvím však o rozředěné technologii stealth, mluvím o schopnosti zakrytí existující reality, která má být ukryta, novou konstrukcí jiné reality.

Například, mohla byste jít přímo ke vchodu jeskyně Ancient Arrow a neviděla byste nic, co by vypadalo jako vchod nebo otvor. Pro pozorovatele by to byla rovná zeď, nebo kámen. A měl by všechny vlastnosti kamene - strukturu, tvrdost, atd., ale bude to jenom konstrukce reality, která je navrstvena v mysli pozorovatele. Ve skutečnosti, ten vchod tam je, ale nemůže být pozorován, protože mysl byla podvedena promítnutou konstrukcí reality.“

Anna:

„Takže není způsob, jak vejít do této jeskyně a zkoumat časovou schránu... tedy, opět nám, obyčejným lidem, je bráněno vidět důkaz. Vidíte, důvod, proč se tomu těžko věří, je, že se nic nedá dokázat!“

Dr. Anderson:

„Ale není důkaz důkazem pouze pro svého držitele? Jinými slovy, co je důkazem pro vás, nemusí být pro jiné a opačně. Není to cesta všech náboženství a dokonce vědy? Vědci si nárokují vlastnictví důkazu té, či oné teorie a po několika letech, jiný vědec dokáže nesprávnost předtím uznávané teorie. A toto běží pořád dokola.“

Anna:

„Takže co je vaší pointou?“

Dr. Anderson:

„Důkaz není absolutní. A není ani objektivní. To, co hledáte, je zkušenost, která je trvalá a dokonalá ve svém vyjádření pravdy. A taková zkušenost, jestliže skutečně existuje, nemůže být vlastněna a ovládána jakoukoliv tajnou sítí, či elitní organizací, nebo galaktickou federací.

Mohla byste mít tuto zkušenost absolutního důkazu zítra, a hned příští den by se začala pochybnost plížit pořád dál a dál, do běhu týdnů a měsíců a tento absolutní důkaz pravdy, který zdánlivě vlastníte... by stal pouze vzpomínkou. Možná, že ani ne silnou vzpomínkou, protože tato již byla zaštípena silnou pochybností...

Ne, Nemohu vám, či někomu jinému dát absolutní důkaz. Mohu vám pouze říct, co vím, že je pravda pro mne a zkusit se podělit o to tak přesně, jak jenom vím, s kýmkoliv, koho to zajímá. Mám menší zájem zkoušet vykládat kosmologii vesmíru, než dostat příběh o Tvůrcích Křídel a jejich časové schráně do pozornosti veřejnosti. Veřejnost by měla vědět o tomto příběhu. Je to objev nesrovnatelného významu a měl by být sdílen.“

Anna:

„Uvědomujete si, že jste ze mne udělal posla této zprávy? Požádal jste mne, abych byla tou, kdo se podrobí veřejnému zkoumání a podezřívání a musí snést všechen ten posměch...“

Dr. Anderson:

„Nežádám vás, abyste dělala cokoliv proti své vůli, Anno. Jestliže nikdy neprovedete nic s materiály, které jsem vám dal, pochopím to. Jediné, o co vás žádám je, abyste mi je vrátila, pokud se rozhodnete nezveřejnit je. Jestliže bych vykročil jako posel kupředu já, ztratil bych svou svobodu. Jestliže to uděláte vy, tento příběh může odstartovat vaši kariéru a to pouze děláte svou práci. Nejste poslem, jste přenašečem... médiem.

Musíte ale udělat to co považujete za nejlepší. Pochopím vaše rozhodnutí, ať bude jakékoliv.“

Anna:

„Dobrá, je načase to zabalit. Nechci působit dojmem, že jsem úplně nevěřící. Ale jsem novinářem a je mou odpovědností, abych prozkoumala historii, než ji zveřejním. A s vámi to nemohu udělat. To, co mi říkáte, jestliže to je pravda, je ta největší historie, která kdy byla vykládána. Nemohu ale vzít ji do médií - přinejmenším do společnosti, pro kterou pracuji, protože by to nikdy nezveřejnili. Není důkaz – není příběh.“

Dr. Anderson:

„Ano, chápu. Ale ukázal jsem vám některé z technologií ACIO a fotografie lokality, takže tyto musí platit jako důkaz.“

Anna:

„Pro mne důkazem jsou, ale nepotvrzují to množství vašich tvrzení z dnešního večera. Třebaže vím, že tato Holografická fraktální objektová technologie, kterou jste mi ukázal, není natolik neobvyklá, či zvláštní. V takových věcech nejsem dobrým soudcem. A kdybych i byla, určitě to nepotvrdí existenci galaktické federace, anebo Tvůrců Křídel.“

Dr. Anderson:

„Dobrá... snad máte pravdu... měli bychom ukončit tuto rozmluvu. Slíbil jsem vám několik schůzek, než odjedu. Můžeme pokračovat zítra večer?“

Anna:

„Ano.“

Dr. Anderson:

„Děkuji vám za váš zájem o můj příběh. Anno... vím, zní to podivínsky a neohrabaně, ale alespoň vy jste se zdržela toho, abyste mne odepsala jako šílence. A za to máte mé díky. Dobrou noc Anno.“

Anna:

„Dobrou noc.“

Konec schůzky

 


Rozhovor 1 | Rozhovor 2 | Rozhovor 3 | Rozhovor 4

—————

Zpět