V USA věděli, že elektromagnetická pole jsou karcinogenní už v roce 1991, jenže se to ututlalo

25.06.2015 19:04

V USA věděli, že elektromagnetická pole jsou karcinogenní už v roce 1991, jenže se to ututlalo

Dnes se spousta vědců snaží světu sdělil, že eletromagnetická pole způsobují rakovinu. Díky velké lobby výrobců mobilů a dalších zařízení je to zdá se velice těžké. Přitom elektromagnetická pole mohla být označena za karcinogenní už v roce 1991 Americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí, článek vyšel na serveru Truth Stream Media.

Článek deníku The Indiana Gazette ze 4. řijna 1990 uvedl: 

Agentura pro ochranu životního prostředí (EPA) brzy vydá zprávu, která naznačuje, že EMF je spojována s vývojem různých rakovin. Někdo uvnitř agentury dokonce zvažoval i drastický krok - klasifikovat nízkofrekvenční elektromagnetická pole jako pravděpodobné prostředky způsobující rakovinu stejně na úrovni dioxinu nebo polychlorovaných bifenylů.

U tohoto návhru, který by měl drastické následky pro regulace amerického technického průmyslu a na pracovištích, se ale EPA zastavila. Louis Slesin, editor Microwave News, publikoval ve svém žurnálu paragraf z původního návrhu studie EPA, která doporučuje označení nízkofrekvenčních elektormagnetických polí za pravděpodobné karcinogeny. 

Paragraf byl podle Slesina ze zprávy vymazán poté, co agentura představila zprávu Úřadu bílého domu pro politiku a rozvoj. K původnímu návrhu se dostal poté, co ji šokovaný zaměstnanec EPA v úřadu pro politiku a rozvoj zaslal do redakce Microwave News.

A tak v roce 1991 ke klasifikaci elektromagnetických polí nedošlo.

Zdroj: Truth Stream Media

 

—————

Zpět