VADIM ZELAND - OVLIVŇOVÁNÍ REALITY - DEKLARACE ÚMYSLU !

20.11.2014 21:54
VADIM ZELAND - OVLIVŇOVÁNÍ REALITY
DEKLARACE ÚMYSLU ! 

Pro efektivní řízení skutečnosti je třeba držet své myšlenky pod kontrolou, nedávat jim volný průběh. Zpočátku to je trochu namáhavé, ale časem se to stane zvykem. Nic nedělejte prostě jen tak, bezmyšlenkovitě, jako když plavete v amorfní břečce neřízených myšlenek. Vyhlašujte deklaraci záměru, koncentrujte se na cíle. To neznamená, že musíte pořád držet pohotovost prvního stupně. Pouštějte si myšlenky po proudu podlé libosti, ale dělejte to cílené, podle principu: Jestliže se můj rozum toulá, pak jen proto, že mu to dovolím. Stejně cíleně se vracejte do stavu soustředění, jakmile je to nezbytné.

Obvykle „míchačka myšlenek" pracuje sama od sebe. Nápady se rodí a uhasínají nekontrolovaně, myšlenky skáčou z jednoho námětu na druhý. Rozum „kope nožičkami" jako nějaký mládenec. Ale jaký je z toho užitek? Chcete-li formovat svou skutečnost rychle a°efektivně, naučte se čas od času v průběhu dne odříkat pro sebe formule jako pokyny k tomu, čeho chcete dosáhnout. (Základní cíl je vůbec žádoucí neustále držet „v zadních myšlenkách", v režimu „na pozadí".) Pronesením deklarace fixujete vektor záměru. Například stojí za to vytvořit si návyk a°věnovat několik minut denně této formuli: „Do mého mozku je vložen program na můj rozvoj. Mozek se sám rozvíjí a zdokonaluje. Vznikají nové spoje mezi polokoulemi. Obě polokoule pracují přesně, sladěně, synchronně. Mám geniální mozek. V hlavě mi vznikají geniální nápady. Myslím nestandardním způsobem. Rezervy mozku se zapojují do práce. Mozek je aktivní na devadesát procent. Mám mohutný intelekt a každým dnem víc mohutní. Lehce řeším libovolné problémy. Moje vědomí se projasňuje. Pro mne je všechno průzračné a prosté. Všechno jasně chápu a jasně vysvětluji."
Můžete si pro sebe vytvořit několik podobných deklarací a opakovat je ve stanovenou dobu, například po koupeli, po gymnastice atd. Představujte si, vždyť to bude realizováno!
Fotka: DEKLARACE ÚMYSLU ! 

Pro efektivní řízení skutečnosti je třeba držet své myšlenky pod kontrolou, nedávat jim volný průběh. Zpočátku to je trochu namáhavé, ale časem se to stane zvykem. Nic nedělejte prostě jen tak, bezmyšlenkovitě, jako když plavete v amorfní břečce neřízených myšlenek. Vyhlašujte deklaraci záměru, koncentrujte se na cíle. To neznamená, že musíte pořád držet pohotovost prvního stupně. Pouštějte si myšlenky po proudu podlé libosti, ale dělejte to cílené, podle principu: Jestliže se můj rozum toulá, pak jen proto, že mu to dovolím. Stejně cíleně se vracejte do stavu soustředění, jakmile je to nezbytné.

Obvykle „míchačka myšlenek" pracuje sama od sebe. Nápady se rodí a uhasínají nekontrolovaně, myšlenky skáčou z jednoho námětu na druhý. Rozum „kope nožičkami" jako nějaký mládenec. Ale jaký je z toho užitek? Chcete-li formovat svou skutečnost rychle a°efektivně, naučte se čas od času v průběhu dne odříkat pro sebe formule jako pokyny k tomu, čeho chcete dosáhnout. (Základní cíl je vůbec žádoucí neustále držet „v zadních myšlenkách", v režimu „na pozadí".) Pronesením deklarace fixujete vektor záměru. Například stojí za to vytvořit si návyk a°věnovat několik minut denně této formuli: „Do mého mozku je vložen program na můj rozvoj. Mozek se sám rozvíjí a zdokonaluje. Vznikají nové spoje mezi polokoulemi. Obě polokoule pracují přesně, sladěně, synchronně. Mám geniální mozek. V hlavě mi vznikají geniální nápady. Myslím nestandardním způsobem. Rezervy mozku se zapojují do práce. Mozek je aktivní na devadesát procent. Mám mohutný intelekt a každým dnem víc mohutní. Lehce řeším libovolné problémy. Moje vědomí se projasňuje. Pro mne je všechno průzračné a prosté. Všechno jasně chápu a jasně vysvětluji."
Můžete si pro sebe vytvořit několik podobných deklarací a opakovat je ve stanovenou dobu, například po koupeli, po gymnastice atd. Představujte si, vždyť to bude realizováno!

převzato z lícoknígy: https://www.facebook.com/pages/VADIM-ZELAND-OVLIV%C5%87OV%C3%81N%C3%8D-REALITY/372413323571?fref=ts

—————

Zpět