Valerij Uvarov: PYRAMÍDY A ICH HLBOKÝ POZITÍVNY VPLYV NA

29.07.2015 21:19

Valerij Uvarov: PYRAMÍDY A ICH HLBOKÝ POZITÍVNY VPLYV NA
ĽUDSKÉ BYTIE I.

https://www.youtube.com/watch?v=_5ISPhHC9mk

Publikováno
17. 7. 2015

VALERY UVAROV:
Pyramids and their profound positive influence on the human being 1/2

Pyramídy sú kráľovskou témou. Hovorí sa, že pravda je šokujúcejšia, než tie
najfantastickejšie teórie. Ak máte záujem o výsledky najnovších výskumov,
pozrite si prednášku Valerija Uvarova. Predtým ale radšej zabudnite na všetko,
čo ste o pyramídach počuli...

Z OBSAHU:
Kto nám odovzdal pradávne vedomosti?
►https://youtu.be/_5ISPhHC9mk?t=8m15s
Nové poznatky o Nibiru
►https://youtu.be/_5ISPhHC9mk?t=11m6s
Prvé pyramídy na Zemi a Hora Meru
►https://youtu.be/_5ISPhHC9mk?t=19m40s
Doktrína jednoty ľudských bytostí, Zeme a Vesmíru
►https://youtu.be/_5ISPhHC9mk?t=31m58s
Ako to všetko funguje?
►https://youtu.be/_5ISPhHC9mk?t=43m07s
Meditácie a nebezpečenstvo, o ktorom sa nehovorí
►https://youtu.be/_5ISPhHC9mk?t=1h36m21s
Overujúce vedecké výskumy
►https://youtu.be/_5ISPhHC9mk?t=1h38m45s
Aplikovanie pradávnych vedomostí - Nový Vek (pokračovanie v II. časti...)
►https://youtu.be/_5ISPhHC9mk?t=1h53m16s

Maratón prednášok, kde odzneli i dosiaľ nepublikované informácie, akiste splnil
očakávania i najnáročnejšieho poslucháča. Prekvapenie na záver - postupne budú
zverejnené všetky a v celej dĺžke!

ČLÁNKY VALERIJA UVAROVA: https://www.cez-okno.net/autor/valerij...
GALÉRIA KONFERENCIE: https://www.pyramidy.cez-okno.net
ĎALŠIE PREDNÁŠKY: https://www.youtube.com/playlist?list...

© Valerij Uvarov. Toto video môže byť šírené jedine celé, bez zmien a zadarmo,
vrátane celej tejto poznámky.
(Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
License)

·        
Kategorie


Valerij Uvarov: PYRAMÍDY A ICH HLBOKÝ POZITÍVNY VPLYV NA
ĽUDSKÉ BYTIE I.

—————

Zpět