Jak v úterý napsala agentura AFP, u středoškoláků z Bostonu, kteří vypili více než pět plechovek nedietních bublinkových nealkoholických nápojů týdně, byla o devět až 15 procent vyšší pravděpodobnost agresivního chování než u jejich vrstevníků, kteří pili sladkých limonád méně.

"Zjistili jsme, že existuje silný vztah mezi tím, kolik nealkoholických nápojů tyto městské děti vypijí, a tím, jak násilnické jsou nejen vůči svým kamarádům, ale třeba také při schůzkách nebo vůči sourozencům," řekl David Hemenway, profesor z Harvardovy školy veřejného zdraví. "Šokovalo nás, když jsme viděli, jak jasná je to vazba," dodal v rozhovoru pro agenturu AFP.

Až další výzkum ale podle něj potvrdí - nebo vyvrátí - klíčovou otázku, zda vyšší konzumace sladkých limonád způsobuje násilnické chování.

Zdravější předměstí = menší kriminalita? 

Studie byla založena na odpovědích v dotaznících, které vyplňovalo 1878 studentů veřejných škol ve věku 14 až 18 let ze čtvrti Bostonu, kde je podle Hemenwaye mnohem vyšší kriminalita než na "zdravějších" předměstích. Valná většina respondentů byla hispánského nebo afro-amerického původu, jen málo pak Asiatů nebo bělochů.

Odpovídali mimo jiné na otázky, kolik plechovek sycených, nedietních nealkoholických nápojů o objemu 355 mililitrů vypili za posledních sedm dní; dále pak, zda pili alkohol nebo kouřili, měli u sebe zbraň, anebo zda se chovali násilně vůči kamarádům, členům rodiny či partnerovi nebo partnerce.

Z dotazníků podle Hemenwaye vyplynuly důkazy o spojitosti mezi dávkou limonády a pravděpodobností sklonů k násilí. Mezi těmi, kdo nevypili ani jednu nebo jednu plechovku limonády týdně, u sebe nosilo nůž nebo střelnou zbraň 23 procent; 15 procent se dopustilo násilí vůči partnerovi a 35 procent se chovalo násilnicky vůči kamarádům.

Na opačném konci žebříčku u těch, kteří vypili 14 plechovek týdně, nosilo zbraň 43 procent; 27 procent bylo násilnických vůči partnerovi a 58 procent vůči vrstevníkům.

Sycené limonády stejně nebezpečné jako alkohol nebo tabák 

Vyšší náchylnost k násilí u konzumentů sycených limonád je obdobná jako u předchozích výzkumů, které se zaměřily na alkohol nebo tabák. Studie zatím byla zamýšlena jen jako předběžná a jako taková nezkoumala, jaký druh sladkých limonád respondenti pili, dodal Hemenway.

"Nevíme, proč tu existuje tak silný vztah. Možná je tu nějaká příčinná souvislost, ale možná je to jen známka jiných problémů - děti, které jsou z jakéhokoli důvodu násilnické, mají tendenci víc kouřit, víc pít alkohol a také sladké limonády. To zatím nevíme a zaměříme se na to v dalších studiích," dodal.