Velké tajemství pohoří Bucegi (2. díl)

04.12.2016 20:54

Velké tajemství pohoří Bucegi (2. díl)

2. díl seriálu: Velké tajemství pohoří Bucegi. Doposud vyšlo 5 dílů.
Dvojče v Iráku

Dvojče v Iráku

Tým z Pentagonu zjistil, že energetická bariéra ve tvaru polokoule v sále má stejnou strukturu a formu jako ta, která byla nedávno předtím objevena v Iráku v okolí Bagdádu. Krátce po nálezu vypukla v Iráku válka (druhá válka v Zálivu), Američané získali přístup k největší záhadě v regionu a zajistili si nad objektem kontrolu, aniž by Iráčané cokoliv tušili.

Massini vysvětlil Caesarovi, že tyto objevy souvisí s tajuplnou historií Země a dějinami tajných organizací, ke kterým patří. Když si američtí odborníci při svém výzkumu povšimli zřejmé podobnosti obou podzemních staveb, u Bagdádu i v pohoří Bucegi, velmi to znepokojilo Massiniho a jeho zednářskou lóži, zpočátku téměř propadli panice. Důvodem byl fakt, že větší a komplexnější stavba se nachází na rumunském území. Zřejmě měli informace, že by Rumunsko mohlo sehrát důležitou roli při svržení těchto reptiliánských tajných společností, které kontrolují svět a udržují ho v otroctví. Dále bylo řečeno, že v pohoří Bucegi se nachází energetická pyramida, pro lidské oko neviditelná, která působí jako ochrana okolí hory a má i za úkol střežit utajené vědomosti dokud nepřijde čas, aby vyšly najevo.

Caesar věděl, že Massiniho nemůže jenom tak jednoduše odmítnout, protože měl v úmyslu pokusit se získat co největší kontrolu nad dalšími postupy. Společně s americkými specialisty zajistilo zvláštní oddělení  Zero oblast, začali s průzkumem a chystali se zahájit vrty.

Massini velmi rychle obstaral nejmodernější vrtnou soupravu, poskytnutou americkou armádou. Tento veřejnosti neznámý přístroj byl schopen lehce provrtat i nejtvrdší skálu. Nevelké zařízení by pomocí silně ionizovaného plazmatu a určité rotace magnetického pole dokázalo skálu doslova roztavit. Od soupravy neodlétal žádný prach ani odpad, ale osoby, které s ní pracovaly, musely mít ochranný oblek.

Po marných pokusech provrtat se z boční strany do tunelu, který vede k sálu – nepodařilo se to ani s utajovanou armádní technologií, se rozhodli zkusit prorazit energetickou bariéru, která byla asi 60 – 70 metrů od vchodu. Uviděli tam kratší chodbu, podobnou tunelu metra s dokonale hladkými stěnami, která byla zakončena masivní kamennou bránou, zapečetěnou neviditelnou energetickou bariérou. Při pokusu dostat se k bráně zemřeli tři členové prvního speciálního oddílu na okamžitou srdeční zástavu, protože přišli do kontaktu s energetickou zábranou. Jeden z Američanů z vedoucího týmu, který se uzávěry pouze lehce dotknul, se ze stejného důvodu také zhroutil, podařilo se ho ale ještě oživit.

Každý předmět z anorganického materiálu, který byl hozen na neviditelnou stěnu, se v mžiku rozpadl na prach, organická hmota byla odmrštěna nazpátek – pokud neměla určitou vysokou frekvenci.

Překonání první energetické bariéry

Za velmi účinnou energetickou uzávěrou, která zapříčinila smrt tří lidí, byla masivní kamenná vrata. V boční stěně, mezi bariérou a bránou, byl rozeznatelný čtverec (cca. 20 x 20 cm) vtesaný do rovnostranného trojúhelníku. Trojúhelník směřoval jedním z vrcholů vzhůru.

Překonání první energetické bariéryPo nešťastných událostech vstoupil Caesar do stavu meditace, aby zjistil, co se přihodilo. Přitom pocítil určitý druh propojení s energetickou bariérou, jakoby vzájemné sympatie. Poté se dotknul lehce rukou povrchu uzávěry a pocítil lehké mravenčení na kůži. Očividně pro něj energetický štít nebezpečný nebyl a neublížil mu. Tloušťku bariéry odhadl na jeden centimetr. Caesar se rozhodl pokračovat a opravdu se mu podařilo štítem projít. Přítomní američtí důstojníci byli všichni naprosto zmateni. Caesar to vysvětlil autoru knihy Transylvanian Sunrise, Radu Cinamarovi, který měl později možnost v doprovodu Caesara vstoupit do podzemí:

„Ti, kteří komplex vybudovali, považovali zřejmě první energetickou uzávěru za hlavní část ochrany proti vniku nepovolaných. Bariérou nemůže proniknout nikdo, kdo nemá vysoce rozvinuté a na obecné blaho orientované vědomí. Aby bylo možné ochranou projít, musí mít člověk určitou osobní frekvenci. Štít nerozbila ani jaderná zbraň.“

Pak se Caesar dotknul čtverce v trojúhelníku a mohutná kamenná vrata se tiše a lehce odsunula do zdi po levé straně. K překvapení všech přítomných zmizela současně i energetická bariéra a otevřel se pohled do obrovské a dlouhé místnosti, která byla později nazvána Velkou galerií (chodbou).

Ačkoliv nikde nebyly vidět žádné zdroje světla, byla Velká galerie dokonale osvětlená. Pozdější analýza ukázala, že stěny jsou ze syntetického materiálu a místy i organického. Měly barvu oleje a házely namodralé a nazelenalé odlesky.

Testy ukázaly, že přestože při doteku působily stěny měkce, nemohly být poškrábány ani jinak poškozeny. Vzdorovaly veškerým pokusům řezání nebo vrtání. Vědci se ještě pokusili vystavit je účinkům ohně, ale plameny byly až mystickým způsobem pohlceny a na zdech po nich nezůstalo ani stopy.  Američtí specialisté potvrdili, že materiál, ze kterého stěny jsou, je fascinující kombinací organických a anorganických látek.

Po zhruba 300 metrech odbočovala chodba ostře doprava a vepředu bylo vidět modré světlo, které bylo odrazem od energetického ochranného štítu sálu.

Diplomatický nátlak a vynucené dohody

Caesar byl první, kdo do síně nahlédl:

„Během toho jak jsme se blížili ke konci chodby, doufal jsem, že se mi podaří otevřít i druhou uzávěru. Když jsem tam ale došel, byl jsem ohromen. Chodba ústila do obrovského sálu v nitru hory a přede mnou se tyčil ochranný energetický štít ve tvaru polokoule, který pokrýval téměř celý sál a všechny předměty, nacházející se uvnitř. Nádhera stavby byla nepopsatelná. Ale v ten moment, kdy jsem se chystal zjistit jakým způsobem se dostat dovnitř, mne zastihnul telefonát ze základny. Zprávy, které jsem uslyšel, všechno velmi zkomplikovaly. Došlo k nečekané události a ta rozmetala veškeré plány, včetně těch Massiniho.“

Poradce Národní bezpečnostní rady USA obdržel přísně tajný fax, že energetická bariéra v „dvojčeti“ u Bagdádu, kterou Američani nemohli doposud překonat, byla najednou aktivována a začala pulzovat na vysoké frekvenci.

„Nejvíce překvapující na té informaci bylo, že se před „bagdádským“ štítem objevil hologram, který ukázal nejdříve Evropu, poté Rumunsko, zaměřil se na pohoří Bucegi a ukázal Velkou galerii a polokulový štít v tamější síni, který také silně pulzoval. Bylo zřejmé, že obě dvě ochranné energetické bariéry byly mezi sebou nějaký zvláštním způsobem provázané, aktivace v jednom místě vyvolala i aktivaci u „dvojčete“. Kdo ví, možná existuje v podzemí celá síť podobných objektů, které jsou rozmístěné po celém světě. Špatná zpráva byla, že byl o všem informován americký prezident a ten navázal diplomatický kontakt s Rumunskem. Tím byla naše operace během několika minut prozrazena.“

Rumunská vláda do té doby nebyla informována záměrně – aby se zamezilo případnému politickému ovlivňování. Velké tajemství pohoří BucegiPředstavený Caesara, generál Obadea, byl povolán do Bukurešti k podání vysvětlení. Již předtím se Caesar s Obadeou dohodli, že celou záležitost po pravdě vyloží, včetně vztahu mezi Caesarem a Massinim, jenom neměli jasno v tom, na koho se mají obrátit, aby jejich plány nebyly zmařeny.

Američané se stáhli na svoji základnu a vchod do podzemí střežily rumunské speciální jednotky.

Protože americká vláda po rumunské požadovala, aby jí byla svěřena kontrola nad komplexem a veškerými operacemi s tím svázanými, začalo rumunské vedení reagovat poněkud nervózně a chaoticky. Američtí generálové byli z Rumunska odvoláni do Washingtonu k neodkladnému setkání.

Následovaly dny plné dramatických zvratů. Caesar popsal Raduovi průběh tohoto období takto:

„Národní nejvyšší obranná rada CSAT (Rumunska) byla svolána k neodkladnému zasedání. Většina členů byla otřesena tím, co se dozvěděli, ale ve vztahu k nám (útvar DZ) se zvedla vlna sympatie a generál obdržel z jejich strany širokou podporu. Bylo rozhodnuto, že budeme pokračovat v průzkumu. Diplomatická krize však vyřešena nebyla, američtí vojáci opustili zemi, ale vědci a specialisté se svými přístroji zůstali. Domnívali jsme se, že budeme mít klid na práci a já jsem se radoval, že nebudu muset předstírat plnění přání a podmínek Massiniho a svobodozednářské elity. Bohužel vliv a nátlak této elity byl velmi silný, použili diplomatické kanály.

Poté, co bylo rozhodnuto, že se bude ve výzkumu pokračovat a řídit ho bude DZ, jsem projekční síni navštívil ještě několikrát a s naším speciálním týmem jsme katalogizovali předměty, které tam byly.

Brzy jsme ale zaznamenali protichůdné signály z řad politiků. Příkaz stíhal příkaz a navzájem se rušily, místy úplně, jindy částečně. To všechno nasvědčovalo tomu, že v určitých kruzích panuje silné napětí a odehrávají se tam různá dramata. Zabezpečeným telefonátem jsem sdělil první výsledky našeho zkoumání a to byla zřejmě ta jiskra, která vedla k výbuchu celého sudu.“

Nejvyšší rada obrany svolávala jedno zasedání za druhým. Většina rady chtěla tyto fantastické objevy v rumunském pohoří oznámit celému světu, menšina byla kategoricky proti, emoce stoupaly a někteří členové odcházeli z jednání. Prezidentovi poradci přicházeli a odcházeli a průběžně předávali radě čerstvé informace z diplomatických kanálů.

Když byli američtí diplomaté informováni o tom, že Rumunsko má v úmyslu učinit před celým světem důležité prohlášení, vypuknul obrovský zmatek a někteří z nich propadli panice. Rumunský prezident vedl dlouhé hovory s Bílým domem a do Bukurešti byla poslána americká delegace.

Všechny peněžní převody, dohody a smlouvy mezi Rumunskem a mezinárodními finančními instituty byly zablokovány, rumunské Ministerstvo obrany uvedlo do stavu pohotovosti důstojníky a mezi zúčastněnými panovalo rozrušení a zděšení, aniž by byl znám pravý důvod takového napětí.

Diskuze mezi rumunskými a americkými představiteli probíhaly velmi ostře, křičelo se a vyhrožovalo.

Diplomatický nátlak a vynucené dohodyRumunská strana chtěla objev zveřejnit, doložit snímky a důkazy a vysvětlit souvislosti. Měla v úmyslu pozvat přední vědce z celého světa, aby se podíleli na výzkumu a studiu nálezů. To, co bylo ale nejdůležitější a co chtěli Rumuni odhalit, byla pravda o raných dějinách lidstva a poukázat na to, že současná oficiální historie je zfalšovaná. Stejně tak se chtěli podělit i o fakta, která bohužel zatím ještě pořád zůstávají utajená.

Američané však na tyto záměry zareagovali velmi ostře, protože uveřejnění by v okamžiku zničilo jejich moc a světový vliv; ještě hůře, uvrhlo by to jejich společnost i hospodářství do nepředstavitelného chaosu a možná i celý svět. Oficiální zdůvodnění USA znělo, že chtějí zabránit vypuknutí paniky a nepokojů v celosvětovém měřítku.

„Možné sociální nepokoje a patrně i přímé dopady lží a manipulací, které se odehrávají po mnoho staletí, na vládnoucí elity a obzvláště svobodozednářské organizace v oficiálním stanovisku chyběly.“

Speciálními diplomatickými kanály se ozval i papež a nabádal k uvážlivosti a zdrženlivosti ve vztahu ke kroku, který by měl pro lidstvo natolik zásadní význam. Papeže kontaktovali Američané, protože doufali, že v něm získají spojence a pomůže jim zabránit zveřejnění, které by mělo bezpochyby dopad i na moc Vatikánu a důvěru křesťanských věřících.

Papež ale překvapivě nezaujal jednoznačnou pozici, požadoval pouze pečlivě zvážit klady a zápory a přislíbil poskytnout rumunské vládě určité důležité dokumenty z vatikánského archívu.

Dle slov Caesara bylo brzy poté uzavřeno několik dohod:

„Nakonec, po mnoha hodinách jednání a konzultací, byla uzavřena smlouva o spolupráci s přesnými formulacemi, které zajišťovaly vyváženost zájmů obou států. Papež se zavázal, že Rumunsku zpřístupní důležité podklady, které potvrdí i objevy v pohoří Bucegi. Po celodenním rokování byl podepsán konečný dokument mezi Rumunskem, Vatikánem a USA. Vatikán a USA souhlasily se spoluprací za přesně určených podmínek. Část dohody spočívala v tom, že Rumunsko bude v urychleném řízení přijato do NATO.  A Rumunsko muselo zveřejnění odložit na pozdější dobu.“

Pro Massiniho a jeho organizaci tato dohoda znamenala, že ztratili vliv na další průběh událostí. Pro Caesara, že se bude moci dále zabývat nálezy a získá v tomto směru podporu, na druhou stranu se musel vzdát svého plánu zveřejnit výsledky své práce.

Přesto se ale našla cesta, aby mohly být informace o objevu, alespoň částečně, zpřístupněny lidem. Caesar umožnil svému příteli Raduovi návštěvu komplexu a i některé objekty uvnitř vyzkoušet. Co tam Radu zažil a co mu k tomu Caesar řekl, bude v další části.

 

Díl první

 

 

—————

Zpět