Viliam Poltikovič - Brána smrti

07.09.2014 13:29
 

Viliam Poltikovič - Brána smrti

Smrt, umírání, zánik.... - konec nebo začátek?

témata spojená s listopadem a také něco, co lze označit za tabu v dnešní společnosti. Žijeme, jako kdybychom nikdy neměli být staří a umřít. Jak ke smrti přistupují jiné kultury a co o ní říkají význační lidé dnešní doby (Stanislav Grof, dalajlama, R.Moody....)?

Tento večer spojený s promítáním a besedou s tvůrcem dokumentárních snímků, Viliamem Poltikovičem, a jeho hosty (účast přislíbili: prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc., MUDr. Vladimír Línek, CSc., PhDr. Renáta Složilová), vás seznámí s nejnovějšími výzkumy předních tanatologů a nabídne prostor pro společnou diskuzi a sdílení.

 

 

 

—————

Zpět