Vliv mobilních telefonů, BTS a Wi-Fi na lidský organismus

09.01.2013 00:04

2011-09.pdf (498,2 kB)

 

Vliv mobilních telefonů, BTS a Wi-Fi na lidský organismus
Náš výzkum ukazuje a je v korelaci se studiemi, že negativní vlivy mobilních telefonů, základnových stanic BTS a systémů Wi-Fi nejsou (jak se mnozí domnívají) elektromagnetické povahy. 

bioinfluentní pole

Tyto negativní vlivy, způsobené tzv. bioinfluentním polem, způsobují okamžité změny v lidském organismu, a to díky interakci s biopolem člověka. 
Elektromagnetické pole antén základnových stanice má směrový charakter.Bioinfluentní pole tento charakter nemá, šíří se od středu tvořeného anténou všemi směry, má kulový tvar a tudíž žádnou sníženou intenzitu v oblasti pod anténou. Vyvolává změny, které lze velmi zjednodušeně charakterizovat jako poruchy nadřazeného energetického a informačního systému člověka.  

Funkce ochranného prvku BAROQAL
Princip působení ochranného prvku BAROQAL spočívá ve vytvoření přirozeného ochranného prostoru, ve kterém jsou blokovány výše uvedené negativní vlivy. Takovýto chráněný prostor si lze představit jako kulovou sféru o poloměru cca 5 metrů. 
V tomto prostoru je eliminována škodlivá neelektromagnetická složka záření, čímž je zabráněno negativnímu ovlivnění nadřazených energetických a informačních systémů člověka. 

Ochranný prvek BAROQAL
Baroqual je ochranný prvek, jehož úkolem je nedovolit ve svém dosahu změnu biopole a tak ochránit člověka před vlivem ničivého účinku vysokofrekvenčního elektromagnetického záření způsobeným mobily, WiFi a také Bluetooth - bezdrátovou technologií přenosu dat. Prvek Baroqal je podobně jako staré rezonátory (např. keltská spirála), tvarový zářič vyvolávající určené nastavení prostoru ve svém okolí. Není tudíž ničím nabit, není jej nutno ošetřovat a funguje až do svého mechanického zničení. 

Dvojí ničivý účinek vysokofrekvenčních polí:

a) vliv elektrického pole - způsobuje přímé poškození a poruchy při dělení buněk. Pokud tyto změny přesáhnou tzv. hraniční expoziční limit organizmu, mohou způsobit obtížně řešitelné onemocnění (např. expoziční doba pro kouření je 20 let, pak dojde k nárůstu rakovin). Zhoršený stav nejvíce ozářených oblastí může vést k poruchám některých tělesných funkcí. Expozice je velmi závislá na vzdálenosti od zdroje záření. Obrovskou roli hraje například, mám-li mobil v kapse, před sebou na stole nebo se pro něj musím natáhnout přes stůl (bezpečná vzdálenost mobilu bez Baroqal je 4 m). 

b) v biopoli - největší změny vznikají v oblasti štítné žlázy. To se projeví poruchami její funkce, s následkem oslabení imunity. Porušené biopole způsobí v dalších oblastech řadu netypických a pro klasickou medicinu neznámých potíží. 

Pochopíme-li, že nemáme spát s mobilem u postele, máme jej vypínat v době, kdy jej nepotřebujeme, a omezíme jeho nošení na sobě, vyvarujeme se možných následků způsobených elektrickým polem. Poruchám biopole od vlastního i cizího mobilu totiž zabrání Baroqal, pokud převážná část komunikace probíhá pomocí SMS a nedochází k přímému poškození hlavy blízkostí antény mobilu.

Ochranný prvek "BAROQAL" vyrobený technologií ZERO slouží k ochraně před škodlivými vlivy mobilních telefonů, základnových stanic BTS a systémů Wi-Fi.
nechráněný uživatel chráněný uživatel vliv cizího mobilu, BTS a Wi-Fi ochrana před ostatními uživateli, BTS a Wi-Fi
nechráněný uživatel chráněný uživatel vliv cizího mobilu, BTS a Wi-Fi ochrana před ostatními uživateli, BTS a Wi-Fi
kliknutím zvětšíte obrázek lupaAplikace ochranného prvku BAROQAL

 • ochranný prvek BAROQAL není nutné jakkoliv připevňovat k mobilnímu telefonu
 • optimální umístění je v blízkosti uživatele (kapsa, peněženka, přívěšek, ... atd.)
 • doba aplikace je neomezená (v ideálním případě 24 hodin denně)
 • nemá žádný negativní vliv na lidský organismus ani jiný vliv na jeho fyziologické funkce
 • ochranný prvek BAROQAL vytváří ochrannou sféru nezávisle na okolí, přítomnosti osob, ... atd.

použití prvku BAROQAL 


Technické parametry

 • účinnost ochranného prvku se používáním nijak nezmenšuje
 • nemá vliv na funkci mobilního telefonu, BTS a Wi-Fi ani na jejich elektromagnetické pole
 • nijak neovlivňuje přijímací a vysílací parametry mobilního telefonu
 • rozměry: průměr = 28 mm, výška = 3 mm
 • povrch je lesklý, hladký a tvrdý
 • výborná odolnost vůči nárazu, otěru, povětrnostním vlivům, UV záření

ochranný prvek Baroqal

—————

Zpět