Vraní potní chýše.

17.10.2012 22:40

 

Vraní potní chýše.

Vrány věří , že obřad potní chýše jim byl dán skrze sen, který přišel od jejich předků. Mohl být poslán od Red Woman nebo Old Man Coyote. Ti patřili k vraním lidem v době mystických válečníků a potní chýši jim dali jako cestu ke styku s duchovním světem. Pocení je užíváno vždy před nějakou významnou událostí. Je užíváno pro očistu mysli, těla a duše. Mladík vstupoval do potní chýše když se chtěl stát válečníkem. Před slunečním tancem se lidé rovněž takto očistí. Jen ten kdo měl patřičný sen může chýši postavit. Obřad v chýši se může různit podle rodů a předává se jako dědictví. Někteří starší lidé byli známí tím, že prováděli léčení přímo v potní chýši. Tito lidé byli vysoce respektovaní. Dnes je obřad používán stejně jako před stovkami let.

Potní chýše jsou používány pro očistu těla, mysli a ducha. Válečníci trávili čas v potních chýších, kde se modlili a prosili o štěstí. Toto byla příprava pro hledání vizí, na obřady a bitvy.

 

Zdroj : www.indiancorral.cz/htm/crow/crow_sauna.htm

—————

Zpět