VÝJIMEČNÉ DATUM 21.6.2014

19.05.2014 23:35

VÝJIMEČNÉ DATUM 21.6.2014

Mnoho lidí nyní stále víc a víc zažívá různé změny. Někdy jsou to změny nepříjemné a někdy příjemné. To jaké tyto změny budou, tedy zdali příjemné nebo nepříjemné rozhodujeme my sami. Každý sám za sebe může určit příští chod svého bytí. Každý sám má teď otěže v rukou a nemůže se již vymlouvat na druhé či na jiné věci. To jak se náš život nyní vyvíjí, je především individuální záležitost, která samozřejmě ve svém konečném důsledku má svůj vliv na celkový stav celého lidstva. Tak tomu bylo dříve a nyní je to trochu změněné. Je to změněné v tom, že nastala doba, kdy o proti dřívější době, kdy bylo mnoho cest, je nyní jen jedna cesta. Ta cesta je nevyhnutelná a každá lidská či jiná bytost o této cestě ví. Jak již víme, mnoho se začalo dít od začátku tohoto roku 2014. Největší dopad ke změně energií z nižších na vyšší měl den 6.ledna 2014 a 21.března 2014. Energie z galaktického středu se propojila s jádrem planety Země a tak vznikl jeden velký vortex, nebo-li průchozí brána, kanál. Tím se velmi rychle zvyšují vibrace celé planety Země a samozřejmě i všech bytostí na ní žijící. Od 21.3. přicházela postupně impulzem další vlna ( impulzem proto, aby si vše na Zemi zvykalo na další zvýšení energií) a tato vlna stále zvyšuje své frekvence dopadu a také zvyšuje i svou sílu záření. Předpokládaná kulminace, tedy kdy se kohoutek s cela otevře, je pravděpodobně 21.6.2014. Pokud se toto 21.6.2014 opravdu na plno otevře, pak se jedná o další velký den pro lidstvo a celou planetu. Je to něco jako byl 6.leden 2014 s rozdílem, že toto je o trochu silnější. Je to další schod do vyšších vibracích a tyto schody nyní budou častější a častější. Je to nevyhnutelné, tedy jinak řečeno, nikdo a nic se před tím neschová, protože to ani nejde. A to je právě to o čem jsem psal výše, tedy nyní je jen jedna cesta a to, že by měli jít všichni tzv. s proudem a tedy vše přijímat. Ano už jsme zase u přijímání, které je tak velmi důležité, že si to stále lidé neuvědomují. Přijímat něco, co nutí člověka k bytostnému návratu sebe sama, není pro někoho snadné. Znamená to ve většině případu změnit své dosavadní pohledy a tedy i názory, své zvyky a programy, znamená to jít tzv. do sebe a ne od sebe tak jak lidé činili a stále činí do teď. Znamená to opustit věci, které nám již neslouží, ale spíše do teď stále zatěžují, znamená to opustit nevyhovující vztahy a vztahy, které fungují podpořit, znamená to i takovou základní věc, jako je milovat sama sebe, což je v dnešní společnosti velkým problémem. Znamená to si uklidit, zamést, utřít prach v sobě, v sobě jako v životu jelikož jste život, jste bytí, nejste něco a někdo. Znamená to hlídat si svoji mysl a získat nad ní vládu, protože do teď mysl stále vládne nejen člověku, ale celému světu. Znamená to i možná změnit svůj životní styl projevu, znamená to pustit ke slovu také svoji duši a nechat se řídit svým vlastním duchem a toto a mnoho jiného je práce na sobě, tedy práce v sobě. To není stagnace či vedení do nečinnosti jak si někteří lidé myslí, ale toto je velmi činné a pracné. Je to tak pro někoho velmi pracné, že se mu do toho nechce a proto volí starý způsob, způsob nevnitřní, ale způsob venkovní, což je přebírání informací z venku. Mnoho lidí se stále doslova přehlcuje informacemi, které pouze vzbuzují zájem, úžas, ale člověku to nepomáhá. To mysl touží po záhadách, úžasu a zájmu, protože je to její potrava. Mnoho lidí čte stovky ezoterických knih, které jenom matou hlavu a zaměstnávají jen mysl a jak víme mysl je ta co se ujala vlády a tvoří dualitu míru a války, dobra a zla, světla a tmy. Mysl byla stvořena jako nástroj pro praktické vyjádření a nikoliv jako Bůh. Každý člověk uvnitř sebe ví a cítí, že má hledat v sobě a ne venku. V sobě totiž najde sebe, za to venku najde jen něco, co k němu nepatří i když se to tváří jako nejlepší přítel. Proto, aby člověk našel sám sebe v sobě stačí když začne přijímat vše co se ho týká. Přijímejte věci takové jaké jsou. Udělejte ze všeho střed, buďte diplomatem, a všechna ta nádherná vysoce vibrující energie, před kterou není úniku vám začne s radostí sloužit a obohacovávat vás. 

21.6.2014 tu je další schod, možná bychom to mohli nazvat dalším schodem do nebe. Takových schodů bude stále více a častěji. Proto si řekněme co vše vás může při stoupání po schodech do ráje čekat. Vše pochází z ducha. Každý člověk má svého vlastního ducha, neboli své mentální tělo. Duch si vytvoří z astrální látky Duši, aby energetický přechod do fyzična byl plynulý a nenásilný. Duch ve své podstatě sníží část své vibrace a sníženou část vloží do jím vytvořené Duše. Duše pak opět skrze astrální matrici učiní to samé co Duch, s tím rozdílem, že část své snížené energie Duše vloží do fyzického Těla. Jak je zde vidět jsou tu tři části: Duch, Duše a Tělo. Je to nám již známá svatá trojice, nebo tzv. magická trojka, nebo také jak kdysi říkával Hermes Trismegistos o sobě, že je třikrát velký a to z toho důvodu, že plně propojil vědomí tělo, duše a Ducha do hromady. 

Takže energie prochází jak skrze ducha tak skrze duši až do fyzického těla. Tyto tři složky si musí zvyknout a to má různé projevy. U Ducha se to může projevit např. Rychlým a nebo velmi pomalým vnímáním, myšlením atd. Často se vám může stát, že se přeřeknete nebo vyslovíte takové slovo, které nedává žádný význam. Také se to může projevit jakou si otupělostí a nebo dočasnými výpadky buď vědomí, nebo výpadky paměti. Může se vám stát, že např. půjdete se napít, nebo něco udělat a vzápětí nevíte co jste to vlastně chtěli. Nebojte se, ve většině případů se nejedná o žádnou nemoc, ale o energetické vyrovnání vašich hemisfér. 

U Duše se to projevuje emocemi. Houpavými náladami, kdy jste v jednu chvíli naštvaný a v druhou vše litujete. Můžete cítit stres, napětí a pak to zmizne a cítíte štěstí, radost lehkost. Také se stává, že máte jen chuť nic neříkat a jenom se usmívat. Nebojte se s psychiatrií to nemá nic společného.

Na fyzickém těle se to projevuje většinou takovými stavy, kdy můžete cítit bolesti. Především jsou nyní cítit bolesti hlavy, tlaky a různá píchnutí v těle, bolesti kloubů, jako jsou například kolena, celkově se to projevuje v únavě a malátnosti celého těla a pak se může stát, že se cítíte velmi energetický. Také vám může slábnout zrak, nebo se vám pohled na předmět může rozmazávat. Můžete cítit tlak či bolest za krkem a nebo v páteři. Také kyčelní klouby jsou v těchto období cítit. Další příznak změny vaší duchovní, duševní a fyzické proměny může vyústit ke změně vaše stylu žití. Změna práce, změna partnera, změna oblečení, účesu, změna ve vyjadřování, mnoho lidí také pociťuje, že jim více vadí říkat sprostá slova než tomu bylo dříve. Cítí jejich hrubost energií a proto tyto slova přestávají vyslovovat. Také se může měnit hlas, třeba se zjemní. Vztahy týkající se všeho, které máte neurčité, tedy takové slané a makové z vlastního rozhodnutí můžete buď ukončit a nebo i více potvrdit atd.

Je toho mnoho co lidé teď zažívají a zažívat budou a proto opravdu vše přijímejte, aby vaše proměna z člověka na bytost mohla projít bez vážnějších potíží či ztrát. Přijímejte vaše bolesti stejně tak, jako přijímáte radost a smích. Nesuďte sebe ani své okolí, prostě se všichni přijímejte a opět se radujte. Nehledejte informace z venčí, ale zkuste to zevnitř sebe sama. Ptejte se sami sebe, svého vnitřku. Zaměřte svoje vědomí do svého vnitřku, do svého těla a ptejte se a uvidíte, že dostanete odpověď. Žijte teď a tady, žijte v sobě ne venku. Žijte sebe a ne někoho jiného. Žijte sebe, aby jste se poznali přímo, aby jste tak mohli poznat, že jste tak krásný, skvělý, zářivý, plny lásky a také zdraví. Zkuste to, nenechte si to ujít. Tato dimenze v níž se nacházíte se mění na vyšší vibrace a proto vás změna nemůže minout. Záleží však na tom, jak tu změnu chcete prožívat, zdali to bude změna projevená skrze bolesti a zvraty, nebo změna, kdy plujete  s proudem a veškeré nepříjemné stavy se tak projeví v malé síle a ba na opak stavy příjemné se projevují ve velké síle s úsměvem na tváři. Proto opět hovořím o tom, aby lidé přijímali vše ve svém životě, byly vděčný za vše co mají nebo nemají, byly spokojení sami se sebou a vše co přijde nového nechť nechají v klidu projevit. 

21.6.2014 se dovrší dalšího schodu. Pro některé to bude velmi citelné, pro některé méně. Někteří můžou zažívat zvraty a jiní stavy blaženosti. Proto přijímej vše a nebraň se sama sobě milá dušičko. K pochopení sebe sama vám dopomůže i meditace, kterou jsem vytvořil právě proto, aby vše proběhlo v radosti a s proudem vesmíru. Stáhnout si ji můžete zde: : https://ulozto.cz/xhwStiwJ/new-mp3

Kdo neporozuměl napište, vysvětlím Merlain@seznam.cz a komu to nestačí nabízím osobní konzultaci buď u nás doma, nebo když bude větší počet lidí, tak třeba i u vás :-)

21.6.2014 také konáme další sdílení tentokráte u Uherského Hradiště. Vstupné je dobrovolné. Podrobnosti budou brzo na stránkách www.dobresdeleni.estranky.cz

Vše můžete volně šířit jak je libo :-)

S úctou k vám bytosti Merlain

—————

Zpět