Vysoce výkonný generátor GEGENE - perpetuum mobile?

13.05.2013 22:24

 

Zajímavý test Teslovy bifilární cívky se objevil na stránkách velmi známého Francouzkého replikátora J.L. Naudina
 (https://jnaudin.free.fr/gegene/indexen.htm). Systém s názvem Gegene je v podstatě velice jednoduchý. Jedná se o bifilární cívku, která je umístěna na indukční vařič a regulovatelném výkonu a je zatížena určitým výkonem (žárovky paralelně spojené). V experimentu je měřen příkon vařiče a příkon žárovek. Pro měření příkonu vařiče byl použit wattmetr připojený přímo do zásuvky a příkon žárovek je analyzován osciloskopem (test 2).
 
Běžně bychom předpokládali, že výkon z bifilárni cívky bude menší než výkon spotřebovávaný indukčním vařičem. Výsledky měření ale ukazují, že je tomu přesně naopak. Wattmetr, který měří výkon na výstupu bifilární cívky je vyšší než příkon, který ukazuje wattmetr na vstupu celého systému. Ač můžeme spekulovat o přesnosti měření výkonu na výstupu bifilární cívky, s překvapením můžeme sledovat další test (test 9), ve kterém je energie z výstupu bifilární cívky použita k napájení žárovek a dále energie z další cívky je zpátky přiváděna přes usměrňovač a měnič do indukčního vařiče. V tomto případě jsou výkony měřeny stejným typem wattmetru a opět výkon tekoucí ze sítě je nižší než příkon indukčního vařiče. 
 
JW pro AE Devices
 

 

—————

Zpět