VYTRŽENÍ ZE SNA !

20.11.2014 22:13
VYTRŽENÍ ZE SNA ! 

Uvědomte si teď, že váš život je hra, do které vás zatáhli. Dokud jste celý pohroužen do této hry, nejste schopen objektivně posuzovat situaci a jakýmkoli podstatným způsobem ovlivňovat chod událostí. Nejdřív sejdete dohlediště a nezkaleným pohledem se rozhlédněte. Řekněte si: „V této chvíli nespím a°uvědomuji si, kde jsem, co se děje, co dělám a proč." A pak vstupte na scénu a pokračujte ve hře. Zůstaňte divákem. Teď máte obrovskou přednost - uvědomění. Narušil jste hru a získal schopnost ji řídit.

Ve snu jste v moci okolností, protože rozum dřímá a pokorně přijímá vše tak, jak to je. Jako by vše šlo, jak je třeba. V bdění je to přibližně stejné. Připadá vám, že skutečnost existuje nezávisle na vás a vy nemáte silu ji ovlivňovat. Jste téměř smířen se svým údělem - souborem vašich schopností a podmínek společnosti, ve které máte existovat. Zbývá jenom plout s proudem osudu a čas od času uplatnit slabé pokusy upozornit na svá práva. Cožpak se nedá nic změnit? Jistěže dá! A vy to uděláte. Do té doby jste vnímal realitu tak, jak vás to učili. Teď si uvědomte realitu jako sen. Jen ve vědomém snu jste schopen skutečné kontrolovat situaci. Na scéně má každý svou roli a každý nějak spolupracuje s vámi. Něco od vás očekává, navazuje na něco, prosí nebo potřebuje, pomáhá nebo překáží, miluje nebo nenávidí. Pohlédněte na tuto hru vědomě a pak vše sám pochopíte.
Fotka: VYTRŽENÍ ZE SNA ! 

Uvědomte si teď, že váš život je hra, do které vás zatáhli. Dokud jste celý pohroužen do této hry, nejste schopen objektivně posuzovat situaci a jakýmkoli podstatným způsobem ovlivňovat chod událostí. Nejdřív sejdete do hlediště a nezkaleným pohledem se rozhlédněte. Řekněte si: „V této chvíli nespím a°uvědomuji si, kde jsem, co se děje, co dělám a proč." A pak vstupte na scénu a pokračujte ve hře. Zůstaňte divákem. Teď máte obrovskou přednost - uvědomění. Narušil jste hru a získal schopnost ji řídit.

Ve snu jste v moci okolností, protože rozum dřímá a pokorně přijímá vše tak, jak to je. Jako by vše šlo, jak je třeba. V bdění je to přibližně stejné. Připadá vám, že skutečnost existuje nezávisle na vás a vy nemáte silu ji ovlivňovat. Jste téměř smířen se svým údělem - souborem vašich schopností a podmínek společnosti, ve které máte existovat. Zbývá jenom plout s proudem osudu a čas od času uplatnit slabé pokusy upozornit na svá práva. Cožpak se nedá nic změnit? Jistěže dá! A vy to uděláte. Do té doby jste vnímal realitu tak, jak vás to učili. Teď si uvědomte realitu jako sen. Jen ve vědomém snu jste schopen skutečné kontrolovat situaci. Na scéně má každý svou roli a každý nějak spolupracuje s vámi. Něco od vás očekává, navazuje na něco, prosí nebo potřebuje, pomáhá nebo překáží, miluje nebo nenávidí. Pohlédněte na tuto hru vědomě a pak vše sám pochopíte.
 

 

—————

Zpět