Vývoj státního zadlužení

03.04.2014 21:15

Vážení,
níže je uveden výsledek 20letého hospodaření  našich národohospodářských ekonomických elit a expertů na  transformaci socialismu v kapitalismus.
Prodali grunt a peníze  z prodeje jsou bůhví kde. Národu nechali dluhy.
To by žádný dobrý  sedlák neudělal.
Kdo kradl plnými hrstmi a byl souzen či odsouzen, byl následně amnestován a bez trestu zbaven odpovědnosti za své zločiny.

Vývoj státního  zadlužení 

1989                                                + 280,0 mld. Kč

1993                                                
- 158,8 mld. Kč

2003                                                - 493,2 mld.  Kč

2007                                               - 892,3  mld. Kč

2009                                              - 1 178,2 mld.  Kč

2010                                              - 1 344,1 mld.  Kč

2011                                              - 1 499,4 mld.  Kč

2013                                               - 1 700,0 mld. Kč  (odhad ČNB duben 2013)

Výdaje za  dluhovou službu 

2001                                                      17 mld. Kč 

2006                                                      31 mld. Kč 

2011                                                      72 mld. Kč 

2012                                                      82 mld. Kč 

V  žebříčku konkurenceschopnosti WEF
propadla ČR za poslední 2 roky z 31. na 46.místo na  světě! 
 

- ČR, která  je počtem obyvatelstva 48 x menší než celá EU,
má 6 x více heren a kasin než zbytek EU  dohromady !

- zahraniční  kapitál vlastní cca 80 % klíčových firem a je kontrolován ze  40 % z daňových rájů!

-  56 tun českého zlata bylo po roce 1989 vyměněno za  dluhopisy.

Německo má  stav zlatých rezerv 3 396 tun,  ČR pouhých 12 tun a dále "tak zvané zlaté žíly u obyvatelstva"  .

-
hospodářské škody vzniklé na území ČSR PO 2. SVĚTOVÉ VÁLCE byly vyčísleny (v dnešních cenách) na 1  bilion 351 miliard Kč.

Zmizelé národní jmění od r. 1989  představuje téměř 4 násobek hospodářské ztráty ČSR za druhé  svět. války !!!


Nejhorší je, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a z veřejně dostupných  zdrojů a národ nic....
Nikomu nevadí, že nebude na důchody, zdravotnictví, vzdělání, infrastrukturu....

Nejspíše je pravdou, že každý národ má vládu, kterou si zaslouží...

—————

Zpět