Zapojení se do petice "STOP GLYFOSÁTU"

27.06.2017 23:10

Zapojení se do petice "STOP GLYFOSÁTU". Pro ty, co nevědí, či si to hned neuvědomí, glyfosát je právě ta aktivní látka, která činí univerzální herbicid ROUNDUP tím, čím je. Hnutí Greenpeace iniciovalo v EU petiční kampaň s jejíž pomocí chce dosáhnout zákazu používání tohoto jedovatého, život poškozujícího herbicidu.  Petici najdete ZDE a na stránce dole pak odkazy k odpovědím na zobrazené otázky. 

 

Co vlastně podepisujete?

Evropskou občanskou iniciativu „Zakažte glyfosát a chraňte lidi a životní prostředí před toxickými pesticidy”

Svým podpisem vyzýváte Evropskou komisi, aby členským státům navrhla zakázat glyfosát, změnila postup schvalování pesticidů a stanovila povinné cíle pro snižování využívání pesticidů platné v celé EU.

Dlouhodobý cíl:
Zakázat herbicidy na bázi glyfosátu, které mohou být nejen karcinogenní pro lidi, ale způsobují značnou degradaci ekosystémů; zajistit, aby se schvalování pesticidů dělalo na základě již publikovaných nezávislých vědeckých studií a ne studií, které si zadají výrobci pesticidů; stanovit povinné cíle pro snižování množství používaných pesticidů platné v celé EU s vizí dosáhnout budoucnosti bez pesticidů.

Proč je to důležité?

Glyfosát, chemickým názvem N-(fosfonomethyl)glycin, je širokospektrální herbicid. Používá se na hubení plevelů jak v klasickém (průmyslovém) zemědělství, tak na zahradách a v domácnostech. Pod obchodním názvem Roundup se zařadil mezi nejpoužívanější herbicidy v Evropě.

V březnu 2015, měsíc předtím, než měla vypršet platnost evropské licence na používání glyfosátu, jej odborníci ze Světové zdravotnické organizace (WHO) klasifikovali jako „pravděpodobně karcinogenní” látku.

Toto prohlášení vzbudilo pozornost široké veřejnosti a rozpoutalo politickou debatu, zda se nejhojněji používaný hubitel plevelů má nadále prodávat. Pravidla Evropské unie stanovují, že pokud se podle kritérií WHO u herbicidu prokáže „dostatečná evidence na zvířatech” spojená s tvorbou rakoviny, herbicid nesmí být v oběhu a nesmí se volně užívat.

Podle prohlášení odborníků z WHO tato kritéria glyfosát naplňuje. V listopadu i přes tento fakt (a částečně pod tlakem nepublikované, průmyslem placené studie) Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydal prohlášení, že je nedostatečný počet případů, které by mohly glyfosát spojovat s nálezem rakoviny u lidí.

Na základě prohlášení EFSA navrhla Evropská komise prodloužit používání glyfosátu na dalších patnáct let. Toto rozhodnutí ovšem provázela vlna nevole ze strany veřejnosti a návrh nezískal potřebná povolení od členských vlád. Proto Evropská komise prodloužila současná povolení pouze na dobu osmnácti měsíců. Do konce roku 2017 musí Evropská komise přezkoumat všechna fakta a rozhodnout o dlouhodobém používání glyfosátu.

Je proti zdravému rozumu, nechat se dlouhodobě vystavovat působení potenciálně rakovinotvorné látce, rozprašovat ji v naší krajině a používat ji při produkci našich potravin. Prostřednictvím Evropské občanské iniciativy máme legální možnost vyjádřit svůj postoj k dalšímu používání glyfosátu v Evropě. Pokud sesbíráme jeden milion podpisů, Evropská komise musí na náš názor při rozhodování brát zřetel.

Více

img

Otázky a odpovědi

  
  
 

 

 

—————

Zpět