Zdravím Vás všechny, milí přátelé, - 21.5.2013

27.05.2013 18:33

Zdravím Vás všechny, milí přátelé,

na počátku týdne ještě jednou, abych Vám poslal do Vašich schránek čerstvě přeložené poselství Mistra  Hilariona na tento týden. Mistr Hilarion zde hovoří o tom, jak vyplouvají na povrch, na Světlo, dříve utajované skutečnosti, jaks e svět očišťuje od růlzných iluzí, které lidstvo ovládaly a udržovaly v područí vládnoucích skupin. Upozorňuje, že tyto síly budou zesilovat tlak, aby si udežely svou moc. Vyzývá, abychom se nenechali zastrašit a stále drželi a vyzařovali své Světlo.

Přeji pohodové dny
Láďa

 

 

 

Mistr Hilarion

Poselství pro týden 19.5. 2013 - 26.5. 2013                          

            Milovaní,

v těchto dnech se projevilo mnohé, o čem se dříve nevědělo. Jde o informace, které musí spatřit světlo světa, aby se o nich vědělo a mohlo se s nimi pracovat nejen individuálně, ale v národním a celosvětovém měřítku. Nyní se stále častěji projevuje to, v čem není jednota a soulad. Svět potřebuje být očištěn od všeho, co udržovalo jeho obyvatele v iluzi, jak žít svůj každodenní život snesitelným způsobem. Tyto pravdy je zpočátku těžké přijmout, lidé se teprve začínají probouzet do uvědomění, jakým způsobem to vlastně funguje, což jim umožní pochopit a z jiné perspektivy vidět, jak dosud žili.

 

Zažít tento jiný pohled je velmi nepříjemné a je to rozčarování, protože to znamená, že lidé na Zemi musí čelit svým vnitřním stínům, stínům svých blízkých a také stínům celé své společnosti. Pochopení přichází teprve až poté, co dokážete překonat tyto iluze, které byly vetkány do samé struktury moderní civilizace tak, aby se všechny deformace pravd zdály být přijatelné. Lidé Země si tímto obdobím procházejí rychle a propojují se s pravdami, které žijí v jejich srdcích. Ti, kteří udržují tyto mýty, se stále zoufale snaží udržet u moci, kterou měli po celé věky, ale vyšší kosmické energie, které nyní pronikají k planetě, nedovolí v této činnosti pokračovat.

 

Světlo používá svou moc zejména tak, aby odhalilo vše, co již déle neslouží nejvyššímu dobru planety a jejích obyvatel. Vše musí být odkryto a zpracováno, vše musí být probuzeno ze stínů, kde to leželo ukryto pod povrchem. Každodenní život každého jednotlivce v každém koutě světa se mění a s touto změnou přichází chaos, který zde bude trvat, dokud nebude vše vyřešeno a rozpuštěno. Přicházející energie se snaží dosáhnout této změny uvnitř každého jednotlivce a v rámci všech operačních systémů, které slouží obecnému blahu lidí a planety. Těchto změn bude dosaženo díky sjednocené síle lidí.

 

Vy, kteří jste se na tyto časy připravovali, nesmírně pomáháte v těchto dobách změn tím, že udržujete své světlo, svou integritu a svou odvahu a vytrvalost ukotvováním světla do jádra Země. Umožňuje to Zemi udržet si lepší stabilitu, než bylo dosud možné. Nenechte se zastrašit vnějšími projevy těchto změn. Všechno je v pořádku a Země se posouvá do vyšších dimenzí. Země je nesmírně vděčná za pomoc, které se jí každodenně dostává od těch, kteří jí posílají světlo díky své ochotě být svodidly vyšších energií.

 

Tato doba je ta nejúžasnější a všichni, kdo sledují proces vzestupu probíhající na této planetě, chovají nejvyšší respekt a obdiv k lidem, kteří se rozhodli být součástí tohoto velkého díla a ochotně mu věnují své úsilí a posílají své světlo. Každý z vás nosí ve svém srdci sílu, odhodlání a záměr vzestoupení celého lidstva společně se Zemí a tato skvělá příležitost posunu do vyššího světla, které tento proces dostalo do nové úrovně, je nyní ukotvována a začíná promítat svůj vliv do všech aspektů života na planetě. My, kteří již věky sloužíme této planetě a všem jejím lidem a obyvatelům, jsme hluboce vděční za světlo, které roste v každém lidském srdci.

 

 Do příštího týdne...
JÁ JSEM Hilarion

©2013 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Strážce Symfonií Milosti
www.therainbowscribe.com

Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Lenka D.. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.

—————

Zpět