Zřícení letu 370? Kamufláž CIA !

16.04.2014 14:36

Zřícení letu 370? Kamufláž CIA !

 

 

Jakmile bylo ohlášeno ztracení letu 370 Malajských aerolinií, začala masivní

utajovací akce. Nikdo o ní nehovoří, nic o ní není nikde napsáno a její

širší důsledky nikdo nezkoumá. Let 370 je Boeing 777/200, jedno z nejvíce

automatizovaných letadel na světě. Načrtneme zde jistá specifika tohoto

Boeingu, z nichž vyplývá, že krádež, únos teroristy nebo mimozemšťany nebo

jakkoli to média nazvou, jsou nejen nepravděpodobné scénáře průběhu

událostí, ale že jsou to přímo zástěrky terorismu sponzorovaného vládou.

 

Gordon Duff

************************************

 

Média nám momentálně tvrdí, že osud pohřešovaného letu 370 je znám, protože

kdesi v jižní části Indického oceánu (přesněji spíš v severní části

Antarktidy) byly nalezeny zatím neidentifikované trosky.

 

Také víme, že Boeing 777/200 je letoun se systémem fly-by-wire

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Fly-by-wire)s kontrolními mechanismy, které

umožňují CIA „v případě nutnosti“ dálkové řízení. Design a implementaci

tohoto systému nám potvrdily společnosti Boeing, Raytheon a několik

komerčních pilotů.

 

Zprávy nestojí za nic

 

Popisy událostí v New York Times a jiných novinách jsou cíleně nepřesné a

rozporuplné. Všechna tato média líčí metody, jakými komerční letouny

komunikují a jak jsou sledovány, přinejlepším s notnou dávkou fantazie a

přinejhorším zločinným způsobem.

 

Komerční letadlo kontrolováno CIA

 

Jakmile bylo hlášeno ztracení letu 370 Malajsijských aerolinií, začala

masivní utajovací akce. Nikdo o ní nehovoří, nic o ní není nikde napsáno a

její širší důsledky nikdo nezkoumá.

 

Zatímco se lidem po celém světě tvrdilo, že je letadlo ztracené nebo že se

zřítilo, ve skutečnosti probíhal jeho monitoring Severoamerickým

velitelstvím protivzdušné obrany (NORAD

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Severoamerick%C3%A9_velitelstv%C3%AD_protivzdu%C5%A1n%C3%A9_obrany)

) a jeho regionálními partnery za pomoci utajených systémů instalovaných v

letounu.

 

V roce 2006 Boeing oznámil toto (z článku Johna Crofta ve Flight Global):

 

Minulý týden obdržela společnost Boeing US patent na systém, který jakmile

je aktivován, odejme pilotům veškeré možnosti ovládání letadla a zařídí jeho

automatický návrat na předurčené místo.

 

Tohoto ‚nenarušitelného‘ autopilota mohou aktivovat buď rovnou piloti, nebo

palubní senzory, nebo jej mohou dokonce dálkově uvést v činnost vládní

agentury jako např. CIA, pokud se kontrolu nad řídícím panelem letadla

pokusí převzít teroristé.

 

Boeing tvrdí, že se „vytrvale pokouší zkoumat způsoby, jimiž lze zvýšit

bezpečnost a efektivnost světové letecké flotily“.

 

Podobně byl i společnosti Raytheon Corporation udělen před 8 lety od FAA

(https://cs.wikipedia.org/wiki/Federal_Aviation_Administration) kontrakt na

implementaci „pokročilého systému evaluace trasy“ (ARES), který má fungovat

v souladu se systémem, ovládaným CIA.

 

Navíc musel být let tohoto letadla průběžně monitorován technickou obsluhou

v Rolls Royce, o čemž psal i Wall Street Journal.

 

Stovky lidí přesně věděly, kde se letadlo nachází, jak který systém funguje

a co bylo cíleně vypnuto. Každé slovo sdělené tisku byla lež. Každé slovo

vypuštěné mainstreamovými médii byla a je lež.

 

Letadlo duchů

 

Teď už všichni vědí, že letadlo pokračovalo v letu ještě hodiny poté,co

„zmizelo“. Právě zde začíná být celá kamufláž problematická. O letadle

existovaly přesné informace – jeho pozice, stav motorů, hladina kyslíku v

kokpitu i v oddělení pro cestující i další věci – to všechno bylo známo.

 

I kdyby nebylo možné letoun dálkově řídit, nainstalované systémy

„nepřerušitelné“ kontroly (termín ražený samotnou společností Boeing) byse

postaraly o to, aby svůj údajný záhadný let ve stylu Bludného Holanďana

směrem k Jižnímu pólu nikdy neabsolvovalo.

 

CIA spolu se Spojeným vojenským velením, zřízeným na počátku Války proti

teroru, let 370 průběžně sledovala a monitorovala veškeré akce, které se v

letadle  udály: zaznamenala povraždění pasažérů, přistání, doplnění paliva a

naprosto přesně ví, kde se letadlo nachází.

 

Pokud letadlo opravdu šlo ke dnu někde poblíž Antarktidy, CIA o tom věděla a

umožnila to.

 

Rolls Royce mlčí

 

Technikové společnosti Rolls Royce letadlo monitorovali také a každou minutu

hlásili jeho pozici britské vládě. Tito technici mlčeli a mlčí, britské

vlády se nikdo na nic neptal – nikdo se nikoho na nic neptal.

 

Rozsáhlé pátrání po dalších troskách pokračuje, data jsou získávána z

meteorologických satelitů, protiponorkové letouny krouží nad Indickým

oceánem… toto všechno je totální fraška.

 

Let 370 je Boeing 777/200, jedno z nejvíce automatizovaných letadel na

světě. Načrtneme zde jistá specifika tohoto Boeingu, z nichž vyplývá,že

krádež, únos teroristy nebo mimozemšťany nebo jakkoli to média nazvou, jsou

nejen nepravděpodobné scénáře průběhu událostí, ale že jsouto přímo zástěrky

terorismu sponzorovaného vládou.

 

11. září podruhé

 

Toto není poprvé, co se stalo něco takového. Když 11. září 2001 zčista jasna

„zmizela“ čtyři letadla, dělo se něco podobného jako dnes, ale s menším

zapojením vyspělé technologie.

 

Podle doktorů Jamese Fetzera and Deana Hartwella byla letadla, jež měla hrát

onu neblahou roli v událostech 11. září, ještě v době svého údajného nárazu

do budov WTC či zřícení, někde úplně jinde – buď letěla na jiné trase, nebo

vůbec nevzlétla. Tyto zprávy bylynavzdory ověřitelným datům považovány za

divoké domněnky, ale ve světlezáležitosti s letem 370 si určitě zaslouží

další prozkoumání.

 

Ano, letadla dokážou letět hodiny poté, co se tzv. zřítí, a ano, úřady otom

budou klidně lhát, a to nejen o místě, kde se letadla nacházejí, ale i o

osudu posádky a cestujících, jejichž „zmizení“ muselo být pečlivě

naplánováno předem.

 

Sledování Boeingu 370

 

V komerčních letadlech se nachází spousta různých zařízení, uloženýcha

propojených takovým způsobem, aby během letu nemohlo dojít k jejich výpadku.

Nevíte, kde jsou, na jaké frekvenci vysílají, ani jak vlastně fungují.

 

Prostě jsou tam. Podléhají přísnému utajení; na letu 370 byla tato zařízení

také a umožňovala nepřetržité sledování letadla vojenskými a bezpečnostními

jednotkami, které mají za úkol předejít zneužití komerčního letadla a jeho

použití jako zbraně.

 

Všichni si pamatujeme, jak Condoleezza Rice, generál Myers, Rumsfelda Cheney

svědčili před komisí vyšetřující události z 11. září. Nikdo z nich prý nikdy

neslyšel o tom, že by existovala možnost využít civilníletadlo jako zbraň

navzdory tomu, kolik interních zpráv na toto téma předtím odeslali a

přijali.

 

Podobným způsobem americká armáda monitorovala „záhadně zmizevší letadlo“

dny, dokonce ještě týdny poté, co byla hlášena ztráta kontaktu.Věděla

dokonce, kdy a kde byli zabiti cestující. Část přiznaného „přesměrování“

letadla se odehrávala 45 minut ve výšce 13,7 km (45000 stop). Existuje jistá

procedura, při níž se přesně v této výšce přesně takhle dlouho provádí

odtlakování vnitřku letadla, kdy jsou vypotřebovány zbylé zásoby kyslíku a

cestující zemřou zadušením.

 

Toto jsme dostali od pilota, který pro jednu velkou leteckou společnosti

létá právě s Boeingem 777. Z článku na ruském zpravodajském serveru New

Eastern Outlook:

 

Krátce okomentuji zmizení malajsijského Boeingu 777, protože já s Boeingem

777 létám. Je to úžasné, bezpečné letadlo. U většiny systémů má trojitou

redundanci, takže pokud se jeden kompletní systém porouchá (a nemyslím tím

jen části systému), v letadle jsou obvykle ještě další dva, které převezmou

jeho úlohu. Je navrženo pro snadnou obsluhu, aby s ním úspěšně mohli létat i

piloti ze třetích zemí. Občas ale ani to nestačí…

 

Bezpečnostní prvky i redundance jsou zabudovány i do malajsijského letounu.

V letadle je mnoho komunikačních systémů: 3 VHF rádia, 2 systémy SatCom, 2

rádiové systémy HF, k tomu ještě transpondéry, dále je tu aktivní

monitorování CPLDC a ADS B v reálném čase přes systémy SatCom a ACARS přes

VHF, HF a SatCom. Dispečeři vždycky vědí, kde jsme – znají naši pozici,

výšku, rychlost atd. Vědí i to, co nám počítače a navigační systém zobrazují

na kontrolních panelech. Velký bratr všechno vidí! Většinu z těch věcí lze

ale vypnout.

 

Několik málo kontrolních systémů však vypnout nejde a jedním z nich je

systém monitorování motorů. Malajsijský letoun měl stejně jakonaše 777

motory Rolls Royce Trent (drobná odbočka… RR pojmenovává své motory podle

řek…protože se nikdy nezastaví!). Rolls Royce nám své motory pronajímá a po

celou dobu, kdy motory běží, dálkově sleduje jejich činnost. Před několika

lety se u jedné z našich 777 projevil pozvolný únik oleje, zapříčiněný dílčí

závadou na zařízení. Závada nebyla tak zlá, aby v letadle spustila systém

varování, ale v RR problémzaznamenali. Sídlí v Anglii, takže kontaktovali ná

&scaro n; dispečink ve (-vymazáno-), dispečink zaslal posádce zprávu přes

SatCom a sdělil jim, že si RR přeje, aby pečlivě sledovali tlak oleje a

teplotu v levém motoru

 

Posádka se podle toho zařídila. Letadlo bez jakýchkoli potíží přistálo, ale

po přistání, během pojíždění, se levý motor vypnul, o což se postaral

náhradní operační systém, který neumožňuje vypnutí motoru, pokud je letadlo

ve vzduchu… jen na zemi. Slušná technika. Pointa je taková, že Rolls Royce

ty motory monitoruje 100% času, kdy pracují.

 

Konspirace

 

Co víme jistě? Víme, že letadlo bylo nepřetržitě sledováno. Víme, že se na

palubě nacházejí přísně utajené systémy, které umí změnit trasu letadla a

přinutit je k přistání, navzdory čemukoli, o co se mohl pokoušet případný

únosce.

 

Víme, že pasažéři mohli snadno být zabiti pomocí kontrolních systémů,k nimž

nemá přístup ani posádka ani potenciální únosci a jež z nějakéhodůvodu

představují zásadní bezpečnostní „díru“ v letadle, které má pro případy

jiných nepříjemností vícečetné redundance.

 

Víme, že se média vůbec nezabývala běžnými technickými záležitostmi, k

jejichž vyhledání by postačilo běžné „googlení“. Bylo to záměrné?

 

Nakázal někdo novinářům, aby lhali?

 

Některézdroje tvrdí, že letadlo přistálo na atolu Diego Garcia, kde z něj

bylyodstraněny mrtvoly cestujících, a pak odletělo neznámo kam. Možná je

tolepší vysvětlení než jeho záhadný let směrem k Jižnímu pólu, doprovázený

souběžným selháním mnoha bezpečnostních, komunikačních, protiúnosových a

autopilotních systémů.

 

Čím si můžeme být jisti, je, že ve světle těchto poznatků jsou současná

vysvětlení konstrukcemi z polopravd a naprostých nesmyslů. A tomu se teď

říká novinařina…

 

O autorovi: Gordon Duff je veterán z války ve Vietnamu (sloužil u

námořnictva) a šéfredaktor serveru Veterans Today. Jeho profesní zkušenosti

pocházejí z tak různorodých oblastí jako je mezinárodní bankovnictví,

vojenské poradenství ve věci postupu proti vzpourám, poradenství v oboru

obranných technologií nebo diplomatická činnost pro OSN. Gordon Duff

procestoval 80 zemí. Jeho články jsou překládány do mnoha jazyků; pravidelně

se objevuje v televizi i v rádiu jako populární a občas kontroverzní host.

 

Zdroj

(https://www.presstv.ir/detail/2014/03/25/355959/the-cia-hoax-flight-370-revealed/)

—————

Zpět