Zveme na konferenci Příběhy domů 2015, která se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2015 v prostorách emauzského kláštera v Praze.

04.08.2015 21:40

Pěkný den!

Zveme na konferenci Příběhy domů 2015, která se uskuteční ve dnech 10. a 11. října 2015 v prostorách emauzského kláštera v Praze.

Konference navazuje svým formátem na úspěšný první ročník. Sobotních přednášek o jednotlivých stavbách se zúčastní jako přednášející nejen architekti, ale i obyvatelé těchto staveb. Bude tak možné získat širší zpětnou vazbu pro potenciální stavitele i odbornou architektonickou veřejnost. V neděli plánujeme tři okruhy exkurzí, jejichž náplní bude návštěva cca čtyř realizací staveb a jedné realizace přírodě blízké zahrady.

Podrobný program konference naleznete na stránkách Ekodomu: https://www.sdruzeni-ekodum.cz/pribehy-domu-2015
včetně odkazu na formulář s možností přihlášení. S tím případně neváhejte - kapacita minulého ročníku, zejména exkurzí, byl rychle zaplněna.

Prosím zároveň o šíření mezi Vaše známé, kteří by o konferenci mohli mít zájem.

Pěkný letní den! Jan Márton

—————

Zpět