Zveme vás na třetí meditační setkání na Bílé hoře, které se uskuteční ve středu 28. září 2016 od 10 do 18 hodin v Oboře Hvězda, Praha 6

09.09.2016 15:27

1620 - BÍLÁ HORA - 2016

 

 

SJEDNOCENÉ VĚDOMÍ

MĚNÍ OSUDOVÉ PROSTŘEDÍ

 

 

Je čas naplňovat poselství věků, zužitkovat moudrost zkušeností a vědomě spolutvořit 


Zveme vás na třetí meditační setkání na Bílé hoře, které se uskuteční

 

 

ve středu 28. září 2016

od 10 do 18 hodin

v Oboře Hvězda, Praha 6

 

 

Tento den bude zasvěcen především společnému naladění ve dvou meditacích,

ve kterých se propojíme SRDCEM a vytvoříme silné pole TICHA a SVĚTLA.

Procítíme a posílíme vědomí, že jedinou smysluplnou cestou je spojení s vlastním srdcem

a našeho vzájemného propojení v MÍRU, PRAVDĚ a LÁSCE.

 

 

PROGRAM

Meditační naladění: Ernestína Velechovská

Hudební doprovodPatrik Kee

Celým dnem nás provede: Gabriela Filippi

 

 

Součástí programu budou živé vstupy, např.:

Jan Michael Kubín: Význam našich dějin

Petra Nel SmolováAstrologický pohled na současnost i budoucnost

Karel Kříž: Svobodný vysílač

Zdeněk Ordelt: Slovanství -  obnova a tradice našich spirituálních kořenů

Dana Jirkalová: Univerzální tance míru -  tance dávných tradic

Dana Šitnerová: gong

Roman Novotný: dijeridoo 

Součástí dne může být také Vaše hudba, zpěv i tanec.

 

 

Na setkání bude prostor na společné sdílení, jak každý z nás může aktivně

ovlivňovat současné dění a také náš každodenní život.

 

 

Čím více nás bude, tím větší sílu vytvoříme.

SDÍLEJME – ŠIŘME – ZÚČASTNĚME SE! 

 


Setkání můžete podpořit dle vlastního uvážení.

Pokud jste ochotni věnovat na tuto akci  jakoukoli finanční částku, předem děkujeme!

Číslo účtu: 221 728 214/0300, variabilní symbol: 2809.

Darovanou částku je možno odečíst z daní.

(V případě zájmu o vystavení potvrzení o daru, kontaktujte ottoviliberec@atlas.cz)

—————

Zpět