Wingmakers - Tvůrci Křídel

 


wingmakers_n

Tvůrci Křídel pochází se samého středu velkého vesmíru a mají nejlepší znalosti o starobylých lidských rasách a to kvůli svému nesrovnatelně delšímu období vývoje. Tvůrci Křídel jsou nejstarší rasou, jejíž genetické kořeny jsou humanoidního původu a rozhodli se podělit o toto poznání s obyvateli širšího vesmíru stejně, jako by to udělal odpovědný stařešina. Mytologie Wingmakers - úžasné dílo obsahující filozofii, hudbu, obrazy, poezii a knihu.

"V nejpravdivější formě vědomí je schopnost obsáhnout všechny formy 
a uspořádat je účelně a sjednoceně.
Je to tato forma, jež není formou samotnou,jako spíše matricí,
kterou jsou ostatní formy a formulace živeny a udržovány.
Je to jako socha, která přetváří prostor na umění.
Vědomí pravdy přetváří formu na duši."      (z textu "Metaforická cesta k Jáství, Filozofie komnaty 12")

Web wingmakers.com je kompletně přeložen do češtiny, některé texty jsou k dispozici i zde, v sekci Texty

v originálewww.wingmakers.com

český překlad: https://tvurcikridel.lyricus.cz


Cnosti Srdce :

 1. Vděčnost    - "děkuji"
 2. Soucit         - "transformuji"
 3. Odpuštění  - "odpouštím"
 4. Pokora       - "prociťuji sounáležitost"
 5. Pochopení - "jsem vším "
 6. Srdnatost   - " nebojím se vyslovit svůj názor" 

Poezie - uvolňování bloků emocí - 10 básní

 1. Kruh                                        6. Někde Jinde
 2. Na vždy                                   7. Vřelá přítomnost
 3. Jednou                                   8. Otevření další mysli
 4. Naslouchání                           9. Ze zářících věcí
 5. Poté                                      10. Jako velrybí píseň 

Pozorování a rozbor obrazů z komor

  2  komora - rozměr času

  3  komora - rozměr prostoru

  4. komora - rozměr hmoty

 

12. komora - rozměr energie


Chrámy Událostí

eventtemplesVše co existuje ve fyzické říši je vlastně metaforou pro svůj energetický ekvivalent. Takže žijeme ve světě metafor a meta-forem. Chrámy Událostí jsou také metaforou; připomenutím, že nás obklopuje energetická skutečnost, která je mnohem hlubší a která nás podporuje a spojuje. V případě našeho zájmu si můžeme tuto hlubší realitu zpřístupnit v našich vlastních životech a učinit ji živoucí. Časově synchronizované multimediální celosvětové seance. Život ze srdce.

Web EventTemples.com je kompletně přeložen do češtiny, klíčové články jsou k dispozici také zde, v sekci Texty. Pro účast na on-line seancích je vhodné se zaregistrovat přímo nawww.eventtemples.com.

v originále: www.eventtemples.com

český překladhttps://chramyudalosti.lyricus.cz

 

Svrchovaná Jednota

Začněme vidět sami sebe coby multidimenzionální bytosti, jejichž jádrem je Svrchovaná Jednota, což je esence Prvotního Zdroje v jedinečném lidském projevu. Jestliže lidé budou naladěni jen na tuto frekvenci, pochopí, že všechno je sjednoceno v jednotě, rovnosti a pravdě.
"Znepokojující situace našeho světa je velmi skutečná. Je nemožné dívat se na politiky a vlády po celém světě a uvidět v nich soudržnost, shovívavost, osvícené konání nebo prostě určitou inteligenci v chování vyvěrající jako důsledek rovnosti a jednoty. Lidská rodina staví pyramidu projeveného života po tisíce generací a každá nová generace staví další úroveň – vylepšení technologií a životního stylu. Blížíme se k vrcholu pyramidy, kdy už není nic, co by šlo přidat. Pyramida je dostavěna a nyní se každý z nás musí podívat na pyramidu, kterou jsme zkonstruovali a zeptat se sám sebe, jak pyramida ilustruje naši transcendenci, naše pravé Jáství. Pyramida lidství se projevuje ve tří-dimenzionálním světě, avšak je odvozena z množství konstrukcí, které jsou vadné. Co je to za konstrukce? Co způsobuje jejich závadnost? Jak mohlo lidstvo sejít z cesty a postavit struktury civilizace a společnosti, které jsou tak ubohým odrazem toho, čím ve skutečnosti jsme?" 
(úryvek z textu "Svrchovaná Jednota-rozhovor s Jamesem pro projekt Camelot", listopad 2008)

v originálewww.sovereignintegral.org

český překladhttps://svrchovanajednota.lyricus.cz


Spirit State

logo spirit state platformSpiritState.com je posledním Jamesovým webem, který používá k publikování svého nového projektu Dohrmanovo proroctví. James také uvolňuje novelu Ancient Arrow Project jako zkušební knihu zdarma pro tento projekt, takže čtenáři si můžou vyzkoušet platformu WBRN. Web SpiritState.com také bude publikovat díla dalších autorů, kteří vytvářejí duchovní mytologie či novely. Tento projekt vyžaduje naprosto novou technickou platformu a James požádal firmu LightCode (Světelný Kód), aby tuto platformu vytvořila - nazýváme ji Web Book Reading Network - zkráceně WBRN (Síť čtenářů webové knihy).

https://www.spiritstate.com


3D návštěva

projektu Ancient Arrow


Jednoho dne

 

Jednoho dne,
jsa zbaven zámotku svého těla
vzlétnu jako tichokřídlý zlatý pták
důstojný jako dým uvadajícího plamene.
Již nebudu snít o místech
skrytých kdesi potají ve štěrbinách nebes
kde nohy nezanechají stop.

Jednoho dne,
se budu procházet zahradami ruku v ruce
se svým stvořením i tvůrcem.
Navzájem se dotkneme
jak smrtí odtržení milenci
co dávají si sbohem.
Budeme si ležet v náručí
dokud se nevzbudíme jako jeden
navzájem si neviditelní.

Jednoho dne,
oddělím tu část mého já,
která je tu stále.
Budu s ní tančit
jak měsíční světlo na hladině.
Přitisknu ji k sobě v toužebném objetí,
které překoná i dokonalost
chvalozpěvu Pána písní.

Jednoho dne,
až se sám v sobě odvinu
budu snít o tobě
tvorovi z kostí obalených masem.
Budu toužit, abych opět znal tvůj život.
Vztáhnu k tobě ruce
tak jako ty teď vztahuješ je ke mně.
Jaké to kouzlo!
Nádhera poznání nepoznaného!
Toho, co stále
vztahuje ruce k sobě
co podvádí vzezření.
Toho, co prosní se k probuzení a k spánku.
Toho, co ví že plátno má na obou stranách
obraz, který čeká až ten druhý
se znovu propojí.


Diskusní téma: Wingmakers - Tvůrci Křídel

Datum: 09.09.2013

Vložil: Avatar07

Titulek: Hudba"Tvůrců křídel" ke stažení

Pro všechny, kteří si budou chtít stáhnout hudbu Tvůrců křídel je možné níže po pravé straně najít odkaz na soubor na www.uloz.to . Po kliknutí na odkaz se otevře obrazovka , kde do rámečku zadáte kód z obrázku a dáte "stáhnout". Poté se stáhne soubor do složky v počítači. Pro jednodušší stažení všech 24 písní je soubor zkomprimován ( "zararován"). Je tedy potřeba po stažení soubor opět zvětšit do původní velikosti ( "odrarovat"). Na stažený soubor stačí kliknout pravým tlačítkem myši a vybráním možnosti "Extrahovat do Wingmakers1-24". Tím se vytvoří ve složce soubor s audio soubory, které se dají již přehrát v jakémkoli přehrávači Mp3.
Pro odblokování při " intuitivním tanci" se používají skladby 17- 24.
Přeji hezký poslech a v případě jakýchkoliv dotazů se na mne můžete tady obrátit.

krásný poslech Avatar07

—————