VADIM ZELAND - Transurfing


    V běžném životě plynou události vlastním tempem bez ohledu na to, zda to tak chceme, či ne. Nicméně z této jakoby nevyhnutelné osudovosti existuje naprosto nečekaná cesta ven. Člověk nemá ani tušení, že se nachází v zajetí jakési zrcadlové iluze. Svět totiž v jistém smyslu představuje nekonečné duální zrcadlo, na jehož jedné straně leží materiální svět a na straně druhé se rozprostírá metafyzický prostor variant - informační struktura, v níž jsou obsaženy scénáře všech možných událostí. Je tam zaneseno vše, co kdy bylo, je i bude, a právě odtud k nám přicházejí sny, jasnovidectví, intuitivní vědění a osvícení. Jestliže se nacházíme v zajetí zrcadla, předpokládáme, že nám zprostředkovává pohled na současnou realitu. Stačí však, abychom procitli a zrcadlové snění přeměnili ve stav bdění, a vtom se začnou dít neuvěřitelné věci...


Transsurfing - Vadim Zeland

20.11.2014 21:58

ROZHODNUTÍ TVŮRCE !

ROZHODNUTÍ TVŮRCE !  Po celý život vás učili - a stále pokračují v poučování - jaký máte být, jak postupovat, s čím počítat, o co usilovat. Teď se chopte zákonného práva vyhlašovat své vlastní kánony. Vy rozhodnete, co je pro vás správné a co nesprávné, jelikož vy...

—————

20.11.2014 21:56

Knihy Vadima Zelanda

Ovlivňování reality XI.- Osvobozujeme vnímání Vadim Zeland  /  Eugenika (2012)   Autor odpovídá na otázky čtenářů a lidí, kteří praktikují transurfing. V této své již jedenácté knize se zaměřuje zejména na...

—————

20.11.2014 21:54

VADIM ZELAND - OVLIVŇOVÁNÍ REALITY - DEKLARACE ÚMYSLU !

VADIM ZELAND - OVLIVŇOVÁNÍ REALITY DEKLARACE ÚMYSLU !  Pro efektivní řízení skutečnosti je třeba držet své myšlenky pod kontrolou, nedávat jim volný průběh. Zpočátku to je trochu namáhavé, ale časem se to stane zvykem. Nic nedělejte prostě jen tak, bezmyšlenkovitě, jako když...

—————

—————